Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 20 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 18 aug. 2017  
Inhoud
  vrijdag 29 sept. Ontmoetingsdag Utrecht
  Nieuw: Brood om van te leven
  Nieuwe locatie Augustijns Instituut
  Augustijnse Agenda

vrijdag 29 sept. Ontmoetingsdag Utrecht

Brood om van te leven
Op vrijdag 29 september zal het Augustijns Instituut in samenwerking met het Theologisch Instituut Luce van de Tilburg University in het Catharijneconvent Utrecht een studie- en ontmoetingsdag houden. Op deze dag zal het tweede deel (van drie) van de vertaling van Augustinus' Verhandelingen over het evangelie volgens Johannes (tr. 24-54) worden gepresenteerd, getiteld Brood om van te leven. De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. U bent van harte welkom! 

'Wie anders voedt ook nu de hele wereld 
dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept?'
    aldus Augustinus aan het begin van de verhandeling
    over de wonderbare spijziging (Joh 6,1-15)

Programma
10.00 u         aankomst en ontvangst
10.30 u         opening door dr. Joop Smit O.S.A.
                    (voorzitter Augustijns Instituut)
10.45 u         lezing door dr. Lieuwe van Kampen (Haarlem)
                    Wonderen volgens Johannes: tekens van identiteit
11.30 u         mogelijkheid tot gesprek
11.45 u         pauze

12.00 u         lezing door dr. Dick Akerboom (Nijmegen)
                    Geloof en je hebt gegeten: Augustinus en Luther
                    over 
Christus’ aanwezigheid in de eucharistie
12.45 u         mogelijkheid tot gesprek

13.00 u         lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 u         heropening door dagvoorzitter dr. Arnold Smeets

14.15 u         lezing door drs. Hans van Reisen
                    Brood om van te leven: beschouwingen
                    
bij Augustinus’ toelichtingen op Johannes 6-12.

14.45 u         parallelle leesgroepen

15.30 u         boekpresentatie en aanbieding van het eerste exemplaar
                    Aurelius Augustinus - Brood om van te leven:
                    Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie
                    ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien
                    door Hans Tevel en Hans van Reisen.

16.00 u         borrel (en afhalen bestellingen bij boekentafel)
16.30 u         afscheid en sluiting


Adres
het Auditorium van het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht 

Aanmelding vóór 22 september 
bij hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
en door overmaking van de deelnamekosten € 15,00 p.p.
op IBAN NL 55 INGB 0000265392 
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. ontmoetingsdag 2017
(gratis voor studenten (op vertoon van een collegekaart), voor medewerkers verbonden aan het instituut en voor augustijnen)


Bereikbaarheid Catharijneconvent:
- lopend vanaf station Utrecht Centraal (20 minuten):
via het Stationsplein naar de Catharijnesingel en die oversteken;
rechtdoor naar Mariaplaats; rechtsaf Springweg;
vervolgens vijfde straat links: Haverstraat;
Oudegracht oversteken en eerste straat rechts Lange Nieuwstraat
- per openbaar vervoer vanaf station Utrecht Centraal (max. 30 minuten):
lopen naar Perron CS aan de Jaarbeurszijde; 
bus 22 richting Museumkwartier; uitstappen halte Korte Smeestraat;
100 meter lopen in noordwestelijke richting.
- per auto? Reken dan 45 minuten vanaf de grote weg naar de binnenstad. U kunt parkeren in de parkeergarage aan de Springweg.


Boekentafel
Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met alle thans verkrijgbare Nederlandse augustinusvertalingen. Vanzelfsprekend zijn daar ook exemplaren van het nieuwe boek te koop (€ 49,90). U kunt alvast uw exemplaar reserveren als u uw naam en betaling van te voren doorgeeft. Vanwege gewijzigd beleid wordt aan belangstellenden uitdrukkelijk verzocht de bestelling via het Augustijns Instituut te laten verlopen.
U kunt bestellen door € 49,90 over te maken op
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. 4550 Brood om van te leven.
Voor bestellingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A.
Het boek is vanzelfsprekend ook in de erkende boekhandel te koop.

Nieuw: Brood om van te leven

 

Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Budel: Damon, september 2017. ISBN: 9789463401012. Hb, 488 pag. met stofomslag en leeslint. € 49,90 

'Wie anders voedt ook nu de hele wereld dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept?' De vraag is afkomstig uit de eerste verhandeling in deze bundel en vormt de afsluiting van een plechtige inleiding op een prachtige toespraak van Augustinus (354-430). De bisschop van het Noord-Afrikaanse Hippo Regius geeft daarin een zorgvuldige toelichting op een bekend verhaal uit het evangelie volgens Johannes (6,1-14). De evangelieschrijver bericht ons daarin over een wonderbaarlijk teken van Jezus, waarbij een omvangrijke menigte rijkelijk wordt gevoed met slechts vijf gerstebroden en twee vissen. In de verhandeling komt bijna elk onderdeel van het evangelieverhaal aan de orde.

Deze bundel bevat de verhandelingen 24-54 en vormt een vervolg op de uitgave Geef mij te drinken (1-23). Ook de verhandelingen van deze tweede serie zijn oorspronkelijk als preek gehouden. Zij vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 6 tot en met 12 van het Johannesevangelie. De preken zijn kort na elkaar uitgesproken. Daardoor geven ze een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als predikant en pastor. Dit boek biedt van deze preken de eerste volledige Nederlandse vertaling.

De titel van het boek Brood om van te leven verwijst naar Joh 6,35 en 48. Jezus duidt zich daar aan als het brood dat leven geeft. De evangelist beschrijft hoe daarover misverstanden ontstaan. Die zijn zoals zo vaak het gevolg van al te letterlijke interpretaties van Jezus’ woorden. Naar Augustinus’ overtuiging is ook het voorgelezen woord uit de Schrift brood dat leven geeft.

De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. Men kan alleen maar grote bewondering hebben voor de zorgvuldige manier waarop Augustinus de soms moeilijke toespraken van Jezus in dit evangelie geduldig voor zijn toehoorders en toekomstige lezers heeft toegelicht.

Brood om van te leven

Nieuwe locatie Augustijns Instituut

 

Vanuit Jacobskerkhof 2 in Utrecht staan we weer klaar voor allerhande vragen over Augustinus' leven en werk, het augustijnse erfgoed en augustijnse spiritualiteit. De medewerkers van het Augustijns Instituut hebben hun kantoren op de tweede verdieping van het augustijnenklooster hoek Oudegracht / Jacobskerkhof. Deze wijk en zeker deze hoek is vanoudsher een 'augustijnse plek' met de Augustinuskerk aan de Oudegracht en de Augustinessen van Sint Monica op de Waterstraat, een straatje verderop.

De foto's tonen het onderkomen van het instituut aan het Jacobskerkhof en de verhuizing van de collectie van de Bibliotheek. De boeken kregen een herbestemming richting Tilburg University en verschillende augustijnse instituten. Ook de mobiele kasten in het depot konden worden overgenomen: ze gaan naar Congo waar de Belgische Augustijnen een nieuw Augustijns studiecentrum zullen oprichten. Wereldwijd zijn er nu zes Augustijnse instituten, zie http://www.augustinus.nl/C223-Augustijnse-Instituten.html 

  

 Inhuizing Augustijns Instituut Jacobskerkhof Utrecht  Inhuizing Augustijns Instituut Jacobskerkhof Utrecht 

herbestemming collectie Bibliotheek Augustijns Instituut  Herbestemming collectie Bibliotheek Augustijns Instituut 

Herbestemming collectie Bibliotheek Augustijns Instituut  Herbestemming collectie Bibliotheek Augustijns Instituut 

 

Augustijnse Agenda

zaterdag 23 september  Abdij Berne Heeswijk 
Ontmoetingsdag FAN: 'God is je naaste'
Over barmhartigheid, naastenliefde en andere behartenswaardige zaken. M.m.v. Gabriël Quicke
zie Agenda

vrijdag 29 september Catharijneconvent Utrecht
Studie- en ontmoetingsdag Augustijns Instituut en Luce: 'Brood om van te leven
(zie hierboven)

zaterdag 7 oktober Gent
Augustinusdag Augustijns Historisch Instituut m.m.v. Gabriël Quicke
(informatie volgt)  

 

 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief