Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Cooper - Augustinus voor amateurtheologen

Augustinus voor amateurtheologen / Stephen Cooper ; vert. door Anthony Dupont en Wim Sleddens . - Altiora Averbode, 2008 . - 216 p. ; 20 cm. - ISBN : 978-90-317-2582-3 .- pb € 17,50 . - Oorspr. titel : Augustine for armchair theologians. Westminster: John Knox Press, 2002. 

[flaptekst] De naam Augustinus roept het soort erkenning op die over het algemeen hoort bij grote faam of grote bekendheid. Tegelijk heeft zo'n grote bekendheid ook een prijskaartje. Wat mensen over Augustinus weten, beperkt zich dikwijls tot een karikatuur. In dit boek introduceert Stehpen Cooper de lezer op toegankelijke wijze in het leven en het denken van Augustinus van Hippo. Hij maakt hierbij vooral gebruik van diens beroemde Belijdenissen. Cooper bespreekt Augustinus' theologische opvattingen die ontstonden vanuit de belangrijke controversen van zijn tijd.

INHOUD
Woord vooraf.
Inleiding: Wie is Augustinus eigenlijk?
   Het belang van Augustinus
   Zijn levensloop
1. Bedeesd begin
2. Een verliefde tiener
3. Een jongeman op zichzelf
4. Leraar van beroep
5. Achterlaten
6. Lopen op water
7. Licht op licht: de ontmoeting met de boeken van de platonisten
8. Bekeringen met impact
9. Dood en nieuw leven
10. Belijdenissen zonder einde
11. Bisschop zijn
Besluit.
Suggesties voor verdere lectuur in het Nederlands taalgebied.

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021