Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Wat betekent de bijbel?

Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie [ De doctrina christiana] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. – Amsterdam: Ambo = Leuven: Kritak, 1999. – 249 p. Hb. – ISBN: 90-263-1595-3.

Uitverkocht, wel beschikbaar als pdf.

Klik hier voor een pdf-bestand van Wat betekent de Bijbel  (5 MB)
Het Augustijns Instituut beheert de auteursrechten van deze vertaling.
Voor eigen gebruik kunt u uit deze vertaling citeren.
Neem voor andere vragen contact op met het Augustijns Instituut, studiesecretariaat.

 

[flaptekst] De doctrina christiana genoot grote belangstelling in de Middeleeuwen en beïnvloedde het werk van de humanist Erasmus diepgaand. De huidige belangstelling voor vragen over taal, communicatie en interpretatie maken het werk van Augustinus opnieuw relevant.
     Wat betekent de bijbel (De doctrina christiana) is een van de meest invloedrijke werken van de grote antieke denker  en kerkvader Aurelius Augustinus. Het is het oudste geschrift in de westerse literatuur, dat specifiek gaat over de principes van tekstuitleg. Voor de christenen die hun leven wilden inrichten naar de leer van de bijbel, was een correcte uitleg van die tekst van vitaal belang. Gelden alle voorschriften in de bijbel letterlijk voor ons? Wanneer is een tekst letterlijk, wanneer figuurlijk? Hoe weet je of je interpretatie correct is? En hoe deel je je inzichten met je medechristenen en kun je je eigen kennis overtuigend aan hen overdragen? Augustinus stelt dit soort vragen hier systematisch aan de orde en geeft er heldere antwoorden op. Het is duidelijk dat het om vragen gaat die hun relevantie ook voor onze tijd niet hebben verloren.
     Deze eerste Nederlandse vertaling van De doctrina christiana is van de hand van Jan den Boeft – hoogleraar Latijnse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam- en Ineke Sluiter –hoogleraar Griekse taal en letterkunde aan de Universiteit Leiden. 

INHOUD
Inleiding
  Augustinus
    1. Achtergrond en jeugd
    2. Filosofie, manicheïsme
    3. Neoplatonisme, bekerking
    4. Kerkelijke carrière, donatisten, pelagianen, belangrijkste geschriften De doctrina christiana
    5-15 (Ontstaan, doelgroep, titel, stijl, voornaamste thema’s, analyse, voorgangers: tekstuitleg en retorica, doorwerking, noot op de vertaling, bijbels register, noten, bibliografie)
Vertaling Wat betekent de bijbel?
  Voorwoord
  Boek 1: Realiteiten
  Boek 2: Tekens
  Boek 3: Ht oplossen van meerduidigheid in de Schrift
  Boek 4: presentatie van de ‘realiteiten’
Noten
Index van Bijbelplaatsen
Index van namen

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021