Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Voedsel voor de ogen

Bij het 25-jarig jubileum verscheen het geschenkboekje Voedsel voor de ogen: vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus 

De uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen, de Stichting voor Oudchristelijke studiën, uitgeverij Damon en enkele particuliere weldoeners. Dit boekje is niet te koop. De vrienden van het Augustijns Instituut hebben dit per post ontvangen. 


INLEIDING:  

Voor wie dit leest
Dit boekje is een feestelijk geschenk. Het wordt u aangeboden bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Augustijns Instituut te Eindhoven. In 1989 besloot de Nederlandse Provincie van de Orde van de Augustijnen dit instituut op te richten. Zij wilde daarmee het gedachtegoed van Augustinus meer bekendheid geven in het Nederlandse taalgebied. Om dit jubileum te vieren hebben wij vijfentwintig sprekende citaten gekozen uit de vertalingen van Augustinus' werken die dankzij het instituut in die vijfentwintig jaar zijn gepubliceerd.

De gekozen citaten wisselen voortdurend van thema. We hebben bewust afgezien van een meer logische ordening. Dit is namelijk geen boekje om in één adem uit te lezen. Elk citaat staat op zich en verdient aparte aandacht. De teksten vragen om bedachtzame lezers die de moeite nemen om bij elk citaat even stil te staan en in zich op te nemen wat het te zeggen heeft.

Dit boekje wil u ook verleiden om nog wat meer van Augustinus te gaan lezen. Dankzij de inzet van de vaste staf, de projectmedewerkers en de talrijke vrijwilligers van het instituut is er inmiddels een mooie reeks werken van Augustinus in Nederlandse vertaling beschikbaar.

U kunt onze inspanningen niet beter belonen dan door de heldere vertalingen daadwerkelijk te lezen. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan dit boekje. Dat u geniet van de transparante vertaling van de citaten, van de verrassende vergelijkingen en de diepzinnige gedachten. Wij bieden het u graag aan volgens het bekende augustijnse devies: tolle lege, neem en lees.

Namens alle medewerkers van het Augustijns Instituut 
Dr. Joop Smit, osa
Voorzitter

INHOUD

Voor wie dit leest
1  Mooie letters - sermo 110A,1 in: Als korrels tussen kaf
2  Goed onderwijs - De catechizandis rudibus  in: Goed onderwijs. Christendom voor beginners
3  Wakker worden - sermo 364,11  in: Als lopend vuur
4  Genoeg voedsel voor de ogen - sermo 28,3 in: Schatkamer van het geloof
5  Op zoek naar gelukkige dagen - sermo 108,3-6 in: Als korrels tussen kaf
6  De last van de liefde - sermo 68,12-13 in: Van aangezicht tot aangezicht
7  Hoe ver reikt een woord? - sermo 120, 1-2 over Joh. 1,1-3 in: De weg komt naar u toe
8  Eet maar lekker duur! - sermo 61,12 in: Van aangezicht tot aangezicht
9  Echte vreugde sermo 229B,2 in: Als licht in het hart
10 Wij zijn de tijden - sermo 80,8 in: Van aangezicht tot aangezicht
11 Jaloersheid voorbij - sermo 162A,4-5 in: Leven in hoop 
12 De arts en de zieke - sermo 9,10 in: Schatkamer van het geloof
13 Waar is uw God? - sermo 223A,4 in: Als licht in het hart
14 Wie een ander haat, beschadigt zichzelf - sermo 82,3 in: Van aangezicht tot aangezicht
15 Afgemat van werken en piekeren - sermo 70A,1-2 in: Van aangezicht tot aangezicht
16 Licht voor de ogen - sermo 88,5-6 in: Van aangezicht tot aangezicht
17 Om niet beminnen - sermo 72,17 in: Van aangezicht tot aangezicht
18 Moe van verlangen - sermo 68,10 in: Van aangezicht tot aangezicht
19 Het wonder van het woord - sermo 120,2-3 in:  De weg komt naar u toe
20 Wat is tijd? - Confessiones 11,17 in: Belijdenissen / vert. Wim Sleddens
21 Een gezonde kleine teen - sermo 162A,6 in: Leven in hoop
22 Snel als een oogwenk - sermo 277,10-11 in: De goede geur van Christus
23 God is niet te bevatten - sermo 117,4-5 over Joh1,1 in:  De weg komt naar u toe
24 Voorschriften van de dokter - sermo 278,3 in: De goede geur van Christus
25 Investeren in eeuwig leven - sermo 127,2 in: De weg komt naar u toe 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021