Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Verlangen naar geestelijke schoonheid

Verlangen naar geestelijke schoonheid : Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. / onder redactie van Joost van Neer en Brian Heffernan
Bergambacht : 2VM, 2014. - 199 p. ; 25 cm. ISBN: 978-94-90393-44-1 € 29,95
verkrijgbaar bij boekhandel Berne-Heeswijk, Wever-van Wijnen

Samenvatting  [flaptekst] Augustinus van Hippo (354-430) staat in deze bundel centraal. Er is vandaag de dag volop aandacht voor deze kerkvader, niet alleen omdat hij een van de grootste denkers van de Westerse geschiedenis is, maar ook omdat zijn geschriften over het christelijk geloof nog steeds weten te inspireren. In dit boek worden aspecten van Augustinus' werk besproken door kenners uit binnen- en buitenland. Ook wordt zijn doorwerking in de geschiedenis van verschillende kanten belicht, van theologie en filosofie tot kunst en het religieuze leven.

Daarmee sluit dit boek nauw aan bij de hoofdlijnen in het oeuvre van Martijn Schrama, O.S.A. (1944). Schrama leverde een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek naar de middeleeuwse theologie en de geschiedenis van de augustijnen orde. Bovendien blijkt uit veel van zijn werk een grote liefde voor Augustinus. Schrama is, net als Augustinus, gegrepen door verlangen naar geestelijke schoonheid. In woord en geschrift inspireert hij zijn toehoorders en lezers dit verlangen ook te koesteren. Om zijn leven en werk te eren hebben vrienden van Martijn Schrama hem bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag deze bundel willen aanbieden. 

Joost van Neer is classicus en heeft onder meer preken van Augustinus in het Nederlands vertaald. Brian Heffernan is historicus en heeft onder meer over de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen gepubliceerd.

 

INHOUD:

Noot aan de lezer  5
Inleiding / Joost van Neer en Brian Heffernan  7-11
Biografie Martijn Schrama, O.S.A. 12-14 
De lamp van Johannes, de goede geur van Cyprianus en de hoop op de Heer. Drie vroege Carthaagse preken van Augustinus op het feest van Cyprianus / Anthony Dupont 15-26
Een schat voor de armen. Augustinus' verkondiging op de gedachtenis van Laurentius (10 augustus) / Hans van Reisen 27-40 
De goede wil omringd door de genade. Opbouw en gedachtegang van Augustinus' sermo 193 / Joost van Neer 41-54
Rechtzinnigheid en rechtschapenheid. Augustinus' visie op de rectitudo / Paul van Geest 55-64
De taal der liefde. Augustinus' strijd tegen het subordinationisme / Matthias Smalbrugge 65-76
Beeldenwerk rond de superbia bij Augustinus / Bernard Bruning 77-88
Augustinus onder de vijgenboom. De tolle lege-scène (Confessiones 8, 27-30) verwoord en verbeeld / Ingrid Bruggink 89-104
De tekstualiteit van laatmiddeleeuwse pastorale literatuur. Een casestudy van Jordanus van Quedlinburg, O.E.S.A., en Gabriel Biel /Eric Leland Saak 105-118
Het evangelie in het hart. Oorsprong van het Leuvense augustinisme en van de scholastiek van de moderne tijd / Marcel Gielis 119-130
Galileo Galilei en St. Augustinus. Het gebruik van De Genesi ad litteram in de Brief aan Groothertogin Christina van Lotharingen ter verdediging van het copernicanisme / Mgr. Everard de Jong 131-142
Een verkenning van de contrareformatorische godsdienstigheid aan de hand van Ryck-vloeyende fonteyne (1629) en Altare thymiamatis (1631) van de augustijn Petrus Gerardi / Theo Clemens 143-156
Van Groote Vader tot inspiratiebron. De Nederlandse augustijnen en Augustinus sinds de negentiende eeuw / Brian Heffernan 157-168
Het zelf bij Augustinus. Hoe de binnenkant van zijn denken benaderd wordt door Charles Taylor en Jean-Luc Marion /Bert Blans 169-182
Academische bibliografie van Martijn Schrama, O.S.A / Joost van Neer en Brian Heffernan 183-194
Personalia 195-199

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021