Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > NL - Vertalingen
zoeken
printen

NL - Vertalingen

De belangrijkste Nederlandstalige vertalingen van Augustinus' werken. Dit zijn veelal werken die gepubliceerd zijn in opdracht van of in samenwerking met het Augustijns Instituut Eindhoven of het Augustijns Historisch Instituut Leuven. De presentatie is in chronologische volgorde.

•  Voor een overzicht van recente Nederlandse vertalingen van Augustinus zie de databank Opera Omnia Augustini Hierin wordt ook verwezen naar Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse en Spaanse series. 
•  Voor een overzicht van Nederlandse vertalingen per preek/sermo of per psalm/enarratio of per brief/ epistula zie de Latijnse titel in de databank Opera Omnia Augustini en vervolgens de geel gearceerde pdf bij het betreffende werk. 
•  Voor andere Nederlandstalige publicaties over Augustinus zie Studies  

 
   

 Klik hier voor de pagina preekbundels

 of kijk in de rechterkolom hiernaast>> 
of bekijk de boekenbrochure

 

maart 2022

Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen. [sermones 212-215] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. 

  De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie door Augustinus

oktober 2021 

 

De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. 

 

juli 2021 

Augustinus en Paulus over de werken van de wet en de werken van de genade / ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Egbert P. Bos. 

  Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven van Augustinus

april 2021 

Schrijf me en ik stuur je antwoord Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen, m.m.v. Vincent Hunink.

  Augustinus Over de Psalmen. Uitweidingen 110-117 september 2020 

Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in psalmos 110-117] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar
 

juni 2020 

Het ware geloof [de vera religione] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest. 

 

juli 2020 (2de druk)

De boekenbrochure van het Augustijns Instituut: een overzicht van alle vertalingen (preekbundels, bijbelcommentaren, brieven, confessiones, debatten en ander werk). Met een korte beschrijving bij elke vertaling en een globaal pericopenoverzicht. Gratis te downloaden. Actuele versie: april 2020 

  Bidden met je handen. Augustinus' preken over diverse onderwerpen

februari 2020 

Bidden met je handen. Preken over verschillende thema's 2. [sermones de diuersis 358A-396] / Augustinus 
Leverbaar vanaf februari 2020


  Augustinus_Huis van barmhartigheid

september 2018 

Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus

 

augustus 2018 

Goed onderwijs. Christendom voor beginners [ De catechizandis rudibus] / Augustinus

  Augustinus, Eert in elkander God

juni 2018 

Augustinus, Eert in elkander God
Woorden voor elke dag van het jaar

  De Bijbel als spiegel. Speculum. Een bloemlezing uit de Bijbel door Augustinus

maart 2018 

 

De Bijbel als spiegel. Speculum / Augustinus. 

  AB17 Dienende Liefde. Gedachten over leiderschap / Augustinus aan het woord

november 2017 

Dienende liefde. Gedachten over leiderschap.
Brochure nr 17 in de  de serie Augustinus aan het woord

  Briefwisseling met de manicheeër Secundinus

oktober 2017 

Briefwisseling met de manicheeër Secundinus:
Antwoord aan Secundinus, voorafgegaan 
door de brief van  Secundinus aan Augustinus / Augustinus van Hippo

  Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie / Augustinus

september 2017 

Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus. 

  Bouwen aan Gods huis: gedachten over kerk-zijn, geloofsgemeenschap en pastoraat

juni 2017 

Bouwen aan Gods huis: Gedachten over kerk-zijn, geloofsgemeenschap en pastoraat 
Brochure nr 16 in de  de serie Augustinus aan het woord 

 

  Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

januari 2017 

Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix / Aurelius Augustinus. 

  Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw / Possidius; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest.

najaar 2016

Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw / Possidius

  Onze wereld in wording. Beschouwing bij de bijbelse scheppingsverhalen

mei 2016 

Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen. 
[De Genesi aduversus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus imperfectus] / Aurelius Augustinus

  Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentiu

juni 2015

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius 
bundel met preken over Laurentius van vroeg-christelijke auteurs. 

  Handboek Latijn / Augustinus; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Ineke Sluiter

augustus 2014


Handboek Latijn / Augustinus; vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Ineke Sluiter

  Belijdenissen [confessiones] / vertaald door Wim Sleddens

4de druk juni 2014 (1ste dr 2009)

Belijdenissen [confessiones] / ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Wim Sleddens, OSA.
zie ook Gesproken boeken

 

  Voedsel voor de ogen

mei 2014
Voedsel voor de ogen: vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus 

Jubileumuitgave bij het 25-jarig bestaan van het Augustijns Instituut. 

Geschenk voor de vrienden van het Augustijns Instituut

  Augustinus, Vier antipelagiaanse geschriften

april 2014

Vier antipelagiaanse geschriften / Aurelius Augustinus 

  Augustinus, Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen 2

maart 2014

Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen 2
[sermones de sanctis 299D-335M] /
Aurelius Augustinus

  Augustinus Geloof is het begin sermones 162C-182 (kaft)

november 2013

Geloof is het begin : Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [Sermones de scripturis 162C-183] / Aurelius Augustinus

  Schatkamer van het geloof: preken over teksten uit het Oude Testament / Augustinus

juni 2013
Schatkamer van het geloof : preken over teksten uit het Oude Testament [sermones de scripturis 1-50] / Augustinus

  Aan Simplicianus, over verschillende kwesties / Augustinus mei 2013
Aan Simplicianus, over verschillende kwesties / Augustinus.
2012  
  Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij (kaft)

november 2012
Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij [epistula 185]/ toegelicht en vertaald door Paul van Geest en Vincent Hunink

  Het huis op de rots (kaft) 4de druk mei 2012  (1ste dr 2000)
Het huis op de rots: Verhandeling over de bergrede [De sermone Domini in monte] / Aurelius Augustinus . - 
Zie ook Gesproken boeken
  De strijd van een christen (kaft)

2de druk mei 2012 (1ste dr 2006)
De strijd van een christen [De agone christiano] / Aurelius Augustinus 

  Vier evangelisten, één evangelie [De consensu euangelistarum]/ Augustinus (kaft)

maart 2012
Vier evangelisten, één evangelie / Aurelius Augustinus

 

2011
  Gods zorg voor de wereld [sermo de prouidentia] (kaft)

december 2011
Gods zorg voor de wereld [Sermo de prouidentia] / Aurelius Augustinus

  Leven in hoop (Brieven aan de christenen in Rome en Korinte) (Kaft) 28 augustus 2011
Leven in hoop [sermones 151-162B] / Aurelius Augustinus
  Goed onderwijs- Christendom voor beginners / Augustinus 3de druk 2011 (1ste dr 2008)
Goed onderwijs: christendom voor beginners [De catechizandis rudibus] / Aurelius Augustinus
2010  
  Geef me te drinken (kaft) Geef mij te drinken: Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus
  De goede geur van Christus (kaft) De goede geur van Christus: Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C] / Aurelius Augustinus
  Liegen en leugens (kaft) Liegen en leugens [De mendacio & Contra mendacium] / Aurelius Augustinus 
  Van aangezicht tot aangezicht (kaft gew. 2de druk) Gewijzigde 2de druk 2010 (1ste druk 2004)
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Mattëus [Sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus.
  Wat kunnen wij voor de doden doen? (3de druk)

Gewijzigde 3de druk
Wat kunnen wij voor de doden doen? [De cura pro mortuis gerenda] / Aurelius Augustinus 

zie links aldaar voor meer informatie en citaten rond Allerzielen 

2009  
  Kunnen we God zien? (kaft) Kunnen we God zien: Augustinus' mystieke brief aan Paulina [Epistula 147] ? / Augustinus
  In antwoord op uw vragen (kaft) In antwoord op uw vragen: Augustinus' brieven aan Januarius [Ad inquisitiones Ianuarii libri duo (= Epistulae 54-55)] / Aurelius Augustinus
  Ketters en scheurmakers [de haeresibus] (kaft) Ketters en scheurmakers [de haeresibus] / Aurelius Augustinus
2008  
  Hieronymus Brieven / Hiëronymus ; vertaald uit het Latijn en van aant. voorzien door Chris Tazelaar. 
Bevat de correspondentie tussen Hiëronymus en Augustinus. 
  God zoeken met de zinnen? (kaft) God zoeken met de zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs [De moribus ecclesiae et de moribus manichaeorum] / Aurelius Augustinus
  Augustinus, Gelukkig leven [luister cd] Gelukkig leven: zeven preken van Augustinus [luisterboek - cdrom] / Aurelius Augustinus
  Augustinus - Handboekje over geloof, hoop en liefde (kaft) Handboekje over geloof, hoop en liefde / Augustinus van Hippo
2007  
  Wijsheid van leerlingen (kaft)

Wijsheid van leerlingen: Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [Sermones de scripturis] (148-150) / Aurelius Augustinus

  De weg komt naar u toe (kaft) De weg komt naar u toe : Preken over teksten uit het Johannesevangelie
[Sermones de scripturis 117-147A + 368] /
Aurelius Augustinus
  Als korrels tussen kaf  (kaft)

Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Aurelius Augustinus
herdruk van 2002 
Zie ook Gesproken boeken

  Gregorius de Grote - Je borsten zijn zoeter dan wijn - Hooglied

Je borsten zijn zoeter dan wijn. Commnentaar op Hooglied [ Expositio in Canticum canticorum] / Gregorius de Grote

2005  
  Over de Drie-eenheid [De trinitate] (kaft) Over de Drie-eenheid [De trinitate] / Augustinus van Hippo 
Uitverkocht
  Zingen met mijn geest / Ambrosius (kaft) Ambrosius: Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand: uitleg van het evangelie volgens Lucas [Expositio evangelii secundum Lucam] / Ambrosius van Milaan
  Psalm tegen de donatisten (kaft) Psalm tegen de donatisten [Psalmus contra partem Donati ]  / Aurelius Augustinus
  De regel van Augustinus (kaft) De regel van Augustinus [Regula]  / inl. Kees Fens ; vert. Vincent Hunink 
Uitverkocht, wel beschikbaar als e-book
2004  
  Over het gelukkige leven (kaft) Over het gelukkige leven [ De beata vita] / Aurelius Augustinus
  Eeuwig geluk (kaft)

Eeuwig geluk [passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis]. Sermones Augustini 
Uitverkocht

2002  

  De Geest en de letter [De spiritu et littera] (kaft) De Geest en de letter [De spiritu et littera] / Aurelius Augustinus 
Zie ook Gesproken boeken
  Augustinus' Belijdenissen - tekstkeuze (kaft) Augustinus Belijdenissen [Confessiones, tekstkeuze] / Augustinus 
Uitverkocht
2001 - 2000 
  Als lopend vuur: Preken voor het liturgisch jaar (2) (kaft) Als lopend vuur: Preken voor het  liturgisch jaar (2) [sermones]  / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht, wel beschikbaar als pdf.
   De orde [De ordine]  (kaft) De orde [De ordine] / Augustinus
  Zoals het hart verlangt: preken over de Psalmen (kaft)

Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen [Enarrationes] / Aurelius Augustinus  
Uitverkocht 

  Het werk van monniken (kaft) Het werk van monniken [ De opere monachorum / Aurelius Augustinus  
Uitverkocht
eerder verschenen 
     
  Wat betekent de bijbel (kaft) Wat betekent de bijbel: Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie = De doctrina christiana / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht, wel beschikbaar als pdf.  
  Als licht in het hart (kaft)  Als licht in het hart: Preken voor het liturgisch jaar  (1) [sermones] / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht, wel beschikbaar als pdf
  De grootte van de ziel (kaft) De grootte van de ziel [ De quantitate animae] / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht
  Over de vrije wilskeuze [De libero arbitrio] / Augustinus ; vert. Olav Albers  

Over de vrije wilskeuze [De libero arbitrio] / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht

  Commentaar op psalm 118/119 (kaft) Commentaar op psalm 118/119 [ Enarratio ] / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht 
  Tegen de academici [contra academicos]/ Augustinus (kaft) Tegen de academici [Contra academicos] / Augustinus 
Uitverkocht
  Ooit een land van kloosters / Augustinus, vert. door T.J. van Bavel  (kaft) Ooit een land van kloosters: Teksten van Augustinus over het kloosterleven  / inleiding en vertaling door prof.em. T.J. van Bavel OSA 

  Charisma: gemeenschap als plaats voor de Heer / T.J. van Bavel OSA Charisma: Gemeenschap als plaats voor de Heer / prof.em. T.J. van Bavel OSA
  Als je hart bidt (kaft) Als je hart bidt: Augustinus' leer over het gebed / T.J. van Bavel OSA ; teksten van Augustinus
Uitverkocht
  Preken over de Eerste brief van Johannes (boekkaft)

Augustinus van Hippo Preken over de Eerste brief van Johannes [In epsitulam Iohannis ad Parthos tractatus decem] / Augustinus ; vert. en ingeleid door T.J. van Bavel OSA  
Uitverkocht

  Veel te laat heb ik je lief gekregen (boekkaft)  

"Veel te laat heb ik jou lief gekregen" : Leven en werk van Augustinus van Hippo bij het 16e eeuwfeest van Augustinus' bekering [Vita Augustini / Possidius] / Augustinus ; vert, inleiding en commentaar door T.J. van Bavel OSA
Uitverkocht

  Augustinus van Hippo Regel voor de Gemeenschap (kaft) Augustinus van Hippo Regel voor de Gemeenschap [Regula] / vertaling en commentaar van T.J. van Bavel.
Uitverkocht
Zie ook Gesproken boeken
  Psalmen 133-134 Monastieke broederschap. Twee psalmuiteenzettingen / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Michiel Coune OSB. Brugge: Zevenkerken, 1995
Uitverkocht 
  Staat van ontlediging, staat van gebed. De brief aan Proba over het gebed en Het goede van de weduwestaat /Augustinus ; vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius-Janssen. 
Uitverkocht
   De maagdelijkheid De totale toewijding aan God / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius-Janssen.
Uitverkocht
  Het goede van het huwelijk / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius-Janssen.
Uitverkocht
   Augustinus - Belijdenissen vert Wijdeveld (kaft) Belijdenissen [Confessiones] / Aurelius Augustinus ; vert. Wijdeveld 
  Aurelius Augustinus De stad van God / vertaald door Gerard Wijdeveld De stad van God [De civitate Dei] / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht
  Carthaagse preken (kaft) Carthaagse preken [sermones] / Aurelius Augustinus 
Uitverkocht
  Twintig preken (kaft) Twintig preken van Aurelius Augustinus [sermones] 
Uitverkocht
  Het eerste geloofsonderricht (kaft)
Het eerste geloofsonderricht [De catechizandis rudibus]
/ Augustinus 
Zie ook Gesproken boeken
Uitverkocht
  Preken voor het volk (kaft) Preken voor het volk [sermones] / Augustinus 
Uitverkocht
     

 

Top 

 


 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 






Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Augustinus over de psalmen
[Enarrationes]
Uitweidingen 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

09 Maart 2022