Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Liturgisch jaar
zoeken
printen

Liturgisch jaar

Feesten en gedachtenisvieringen:

overzicht van eerder geplaatste preekteksten

 

  link titel sermones
ABC-jaren 
  A-jaar Matteüsevangelie
toegelicht door Augustinus (2019-2020)
 
  B-jaar Marcusevangelie 
toegelicht door Augustinus 
(2020-2021)
 
  C-jaar Lucasevangelie 
toegelicht door Ambrosius en Augustinus (2021-22)
 

Advent
  Adv04 De uitruil: dood tegen eeuwig leven En.Ps. 148,4
  Adv03 Lichtje, ga nimmer meer uit  
  Adv02 Op zoek naar een nieuwe regering  
  Adv01 Bereid de weg voor de Heer  

Kerstmis
 
  Ker08 Heeft het Woord een geboortedag?  sermo 189,3
  Ker07 De betekenis van de geboorte van Christus  sermo 184
  Ker06 Een preek vol teksten voor een kerstkaart sermo 189
  Ker05 Zing voor de Heer een nieuw lied!  
  Ker04 Jozef de rechtvaardige sermo 51
  Ker03 Van stilleven tot leven 

sermones
189-196A

  Ker02 De geboortedag van de Heer sermo 186
  Ker01 Augustinus' kerstpreek sermo 190

Epifanie
 
  Epi05 Openbaring aan de heidenen sermo 201,1
  Epi04 Wie wijst de weg? sermo 204A
  Epi03 Het goede nieuws sermo 204A
  Epi02 Gods vredesduif boven water  
  Epi01

Augustinus over epifanie

sermones 199-204A, 373-375

Veertigdagentijd - Vasten
 
  Vas07 Vasten: authenticiteit sermones 208, 210, 211, 216, 217
  Vas06 Aug. comm. op de bergrede: indecent proposal?  
  Vas05 Breng uw levenswijze in verband met het kruis van Christus sermo 53
  Vas04 Veertigdagentijd  
  Vas03 "Als je vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht"  
  Vas01

Augustinus over de veertigdagentijd

sermones 205-211
 
Goede Week
  Vas10 Goede Vrijdag: "Het is volbracht" sermo 218 (deel)
  Vas09   Witte donderdag: instelling eucharistie sermo 228B
  Vas08 Palmzondag: intocht in Jeruzalem sermo 189
  Vas02 Goede vrijdag sermo 218

Pasen
 
  Pas10 Van duisternis naar licht sermo 342, 1-2 en tractaat 3,4 
  Pas09 Christus' offer - sacrament sermo 228B, 2-3
  Pas08 Paasnacht:
Geborgen in de wake
sermo 223B, 1-2
  Pas07 Dát is vreugde sermo 229B,2
  Pas06 Leren van rovers en inbrekers tijdens de paasnacht ? sermones 223 E,G,J
  Pas05 Kinderen van het licht  sermo 226
  Pas04 Pasen : door dichte deuren sermones 114B, 267
  Pas03 Emmaüsgangers: De Heer is werkelijk opgestaan! sermones 89, 235,236,
  Pas02 Pasen : sta op uit de doden  sermo 98
  Pas01

Augustinus over Maria Magdalena

sermones 229K, 229L, 243, 375C

Hemelvaart
  Hem04 Gezien en aangeraakt, dan onderricht sermo 265D,6
  Hem03 Christus hier met ons en wij daar door liefde sermo 263A,1
  Hem02  Verhef U boven de hemelen, God!   sermo 262
  Hem01  Koning vol majesteit  sermo 377


Pinksteren

  Pin04

Geen schrik van buiten maar rust van binnen

sermones 266-272B, 378, 151-152, 153-156
  Pin03 Het onderpand : uit een pinksterpreek sermo 378
  Pin02

Pinksteren : nieuwe wijn in nieuwe zakken

sermo 267
  Pin01 Pinksteren sermo 272B*
  F03 Feest van de H. Drie-eenheid sermo 52

Allerzielen
  All04 Troost voor bedroefden  sermo 173,3
  All03 Zondig zijn is dood zijn; belijden is leven  sermo 67
  All02 Gedachtenis aan de doden Zorg voor de doden
  All01 Over het eeuwige leven sermo 84
  C16 De waarde van een indrukwekkende begrafenis Zorg voor de doden
  Aller  Korte tekstfragementen rond Allerheiligen Allerzielen  divers
kleiner A  -  A groter
Sitemap
Als korrels tussen kaf
Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. - herdruk : Budel, Damon, 2007. - ISBN : 978-90-5573-816-8 lees verder

 

Webarchief > ThematischWebarchief > Citaten

25 November 2021