Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Augustijns Instituut > Overzicht Ontmoetingsdagen
zoeken
printen

Overzicht Ontmoetingsdagen

Een overzicht van studie- en ontmoetingsdagen van het Augustijns Instituut met de thema's van de lezingen en andere presentaties. Van gepubliceerd materiaal dat niet meer leverbaar is, kunnen tegen onkostenvergoeding kopieën worden aangevraagd bij het Studiesecretariaat.

 

Gebruikte afkortingen:

o = Ontmoetingsdag Augustijns Instituut

s = Studentenwerkdag

osa = Studiedag voor de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen en de Augustijnse Gemeenschap

 

Jaar Titel , sprekers en publicaties 

2021
23 okt

Studiedag De laatste visvangst  

dr. Piet Gerbrandy (Univ. van Amsterdam) : Verticaal denken: een poging om de allegorese te begrijpen.
dr. Sjoerd Mulder  (Tilburg Univ.: School of Catholic Theology): De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk in een postchristelijke samenleving.
prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT): Augustinus’ interpretatie van de verschijningsverhalen in Johannes 20. 

 

overhandiging van de boekenset aan Hans Tevel
impressie van deze dag

2020 
14 febr

Studiedag Bidden met je handen 
Catharijneconvent Utrecht i.s.m. Luce, Tilburg University 

- prof. dr. Bart Koet (TiU, TSCT): Waarop moet je letten bij het maken van een preek? Enige adviezen van Augustinus
- drs. Bernadette van Dijk (Stichting Straatpastoraat Amersfoort) Augustinus op straat: ervaringen van een straatpastor
- dr. Henk C. van der Meulen oud-docent praktische theologie Prot. Theol. Universiteit) 'Erken uw Heer, omarm uw broeder' (Augustinus, sermo 380,2) 

De vertalersgroep: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen  
afb: De vertaalgroep, v.l.n.r: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen

Impressie van de studiedag

2018
29 sept

Studiedag Huis van barmhartigheid 
Catharijneconvent Utrecht i.s.m. Luce, Tilburg University 

- prof. dr. Herwi Rikhof, God zou geen God zijn zonder barmhartigheid
Elza Kuyk M.A. Huis van God als tijdelijke woning: 
onbewoonbaar verklaard of onverklaarbaar bewoond? 

Impressie van deze dag

het vertaalteam: Vincent Hunink, Joke Gehlen-Springorum, Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen 

foto: het vertaalteam: Vincent Hunink, Joke Gehlen-Springorum, Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen

 

Publicatie
Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.  Damon, september 2018. ISBN: Isbn 978 94 6340 136 4. Hb met stofomslag en leeslint, 385 p. € 44,90 

2017
29 sept

Studiedag Brood om van te leven 
Catharijneconvent Utrecht i.s.m. Luce, Tilburg University

- dr. Lieuwe van Kampen, Wonderen volgens Johannes: tekenen van identiteit
- dr. Dick Akerboom,  Augustinus en Luther over Christus' aanwezigheid in de eucharistie 


Hans van Reisen feliciteert vertaler Hans Tevel met het tweede deel van Augustinus' Johannesverhandelingen
foto: Hans van Reisen en Hans Tevel

impressie van deze dag 

 


Publicatie 
Brood om van te leven : Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Budel: Damon, september 2017. ISBN: 9789463401012. Hb, 488 pag. met stofomslag en leeslint. € 49,90


2016
10 dec   

16de Ontmoetingsdag  
Mariënhage

- dr. Kitty Bouwman, Het goddelijk moederschap en het geestelijk moederschap bij Augustinus.
- dr. Joost van Neer, Van hoogmoed naar nede­righeid: een nieuwe kijk op Augustinus’ kerst­preken 

Kitty Bouwman tijdens haar lezing  Joost van Neer tijdens zijn lezing

Publicaties:
- Mater Sapientia. De mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus / Kitty Bouwman
- Baptised Rhetoric. Structure and Argument of Augustine's Nativity Sermons 184-196 / Joost van Neer 


2016
12 mei

Studiedag Onze wereld in wording  
in samenwerking met Luce, Tilburg University
Locatie: Oude Hortus, Utrecht

- drs. Kitty Mul, De tuin als grond voor de spiritualiteit van de ontvankelijkheid
-
 prof. dr. Marcel Poorthuis, Joodse omgang met de scheppingsverhalen
- prof. dr. Matthias Smalbrugge, Augustinus' mensbeeld als decor voor zijn Genesis-commentaar
-
dr. Piet van Midden, videoclips (efemeriden) over Genesis en Augustinus (nr 163, 169, 174, 178)
- prof.dr. Jozef Wissink, De (onontgonnen) pastorale dimensie van het boek Genesis
- drs. Hans van Reisen, Toelichting bij het boek Onze wereld in wording
- dr. Joop Smit, OSA, boekpresentatie
- drs. Leo Wenneker, dankwoord 

De vertalers van Wereld in wording: links Sander van der Meijs , rechts Leo Wenneker


Publicatie 

Onze wereld in wording:Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos. De Genesi ad litteram liber unus inperfectus] / Aurelius Augustinus;ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. - Budel: Damon, mei  2016.  200 p. ISBN: 9789460362224 hb met leeslint.

Impressie van deze dag:
foto's en lezingen zie  Dagverslag Wereld in wording

 

2015
21 maart

Johannes en de hoogste berg 

- lezing Joop Smit over zijn boek 'Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie' 

Publicatie 
zie Het verhaal van Johannes op site augustijnen.nl

impressie van deze dag

 

2014
15 dec 

Wijzen uit Oost en West: Augustinus en Epifanie 
Een studiedag i.s.m. LUCE, Ariënsinstituut Utrecht. 


- drs. Hans van Reisen: Augustinus en de drie wijzen uit het Oosten
- em.prof. Herwi Rihof: Goede en slechte theologie in Driekoningenkunst  

2014
17 mei
jubileum 

Voedsel voor de ogen, 25 jaar Augustijns Instituut

Voedsel voor de ogen 
Augustijns Instituut Eindhoven
Jubileum 25 jaar Augustijns Instituut


- dr. Brian Heffernan: Van Groote Vader tot inspiratiebron: de Nederlandse augustijnen en Augustinus in de twintigste eeuw (lezing)
- Augustinus in het Nederlands: videoclip bij de tentoonstelling van de Bibliotheek Augustijns Instituut 

Persoonlijke impressies over de doorwerking van Augustinus in vertaling voor geloof en spiritualiteit:
- drs. Hans Walkate, Omgaan met God is dooodnormaal ofwel Wat Augustinus vermag.
- drs. Rachel Höppener, Augustinus en de weg naar binnen
- drs. Kris De Brabander O.Praem., Magne Pater Augustine

- Vertaalwerk in uitvoering : videoclip over het Augustijns Instituut
Publicatie
Presentatie jubileumboekje Voedsel voor de ogen: 25 jaar Augustijns Instituut 

Zie het themanummer van  Augustijns Forum juli 2014 voor een overzicht van 25 jaar Augustijns Instituut 

2014
25 maart
(0) 

Ontmoetingsdag Heilige helden 
Catharijneconvent Utrecht

- drs. Hans van Reisen: Van martelaarsgraven buiten de stad naar verering binnen de kerk: heiligenverering t.t.v. Ambrosius en Augustinus
- dr. Charles Caspers: Heiligenverering
- drs. Paula Hertogh: Augustinusafbeeldingen 

impressie van deze dag 

Na de boekpresentatie Stratenmakers en brugwachters 

v.l.n.r.:  Joop Smit, OSA; Paul Clement, OSA; Arie Akkermans, Marijke Nota-Renders; Elisabeth Ketwich-Verschuur; Jenny van de Laar (uitgeverij Damon).  Op de foto ontbreken: Ben Bongers, Hans van Reisen

 

Publicatie:
Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen 2 [sermones de sanctis 299D-335M] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Hans van Reisen. - Budel: Damon, maart 2014. ISBN: 9789460361685 . p. 486 hb. met leeslint. € 46,95 

De inleiding van Hans van Reisen is gebaseerd op de inleidingen uit de prekenbundels over de heiligen: De goede geur van Christus en Stratenmakers en brugwachters

2013
15 juni

(o)

 

Studiedag Jacob en Esau 
Augustijns Instituut Eindhoven

- drs. Joost van Neer (Augustijns Instituut): Esau en Jakob: Augustinus’ oplossing voor een onoplosbaar probleem

impressie van deze dag 

Na de presentatie van het boek. v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; Anke Tigchelaar, Joost van Neer, Martijn Schrama OSA

De vertalers van 'Schatkamer van het geloof' na de overhandiging van het eerste exemplaar aan prior-provinciaal Paul Clement. V.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA en de vertalers: Anke Tigchelaar, Joost van Neer, Martijn Schrama OSA 

Publicaties

- Schatkamer van het geloof  Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1  € 89,90

 

2012
15 mrt
(o)

Ontmoetingsdag Vier evangelisten, één evangelie
Augustijns Instituut Eindhoven


- prof.dr. Erik Borgman (Univ. van Tilburg): Eenheid als veelheid: de vier evangeliën als paradigma voor geloof en kerk
- drs. Joost van Neer (Augustijns Instituut): Een weldoordacht werk: vorm en inhoud van Augustinus' De consensu euangelistarum 

een impressie van deze dag

 

 Ton Hertogh, Leo Wenneker, Joost van Neer, Sander van der Meijs

de vertaalgroep v.l.n.r. Ton Hertogh, Leo Wenneker Joost van Neer (coördinator) en Sander van der Meijs met het zojuist gepresenteerde boek


Publicaties
Vier evangelisten, één evangelie [De consensu euangelistarum] / Augustinus; vert. door Leo Wenneker, Ton Hertogh, Sander van der Meijs. - 384 p. Budel: Damon, maart 2012. - ISBN : 978-94-6036-029-9  € 44,90 hb

2010
2 okt
(o)

Ontmoetingsdag Geef mij te drinken 
Augustijns Instituut Eindhoven

-
dr. Piet van Veldhuijzen: Geef mij te drinken : Johannes 4,4-42 als waterputverhaal 
- dr. Mariëtte Verhoeven:  De vrouw bij de bron in de iconografische traditie
- drs. Hans van Reisen:  De Johannestractaten in het oeuvre van Augustinus 

impressie van deze dag 


Hans Tevel tijdens zijn speech  
Hans Tevel tijdens zijn speech

Publicaties:
Geef mij te drinken: Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. Voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2010. – 480 p. - ISBN 978-90-5573-974-5 hb € 49,90  
   Geef mij te drinken : Johannes 4,4-42 als waterputverhaal / Piet van Veldhuizen. - Zoetermeer : Boekencentrum, 2004. - 246 p. : ill. - Oorsp. proefschrift Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, 2004. - ISBN : 90-239-1785-5 . - Met lit. opg., reg. en een samenvatting in het Engels.

2010
12 juni
(o)

Ontmoetingsdag rondom Johannes de Doper
St. Jan de Doper en St. Jan de Evangelist, Laren

- prof.dr. Gerard Rouwhorst (Fac. Kath. Theologie aan de Univ. van Tilburg): Waarom is Johannes de Doper geboren op 24 juni?
- drs Hans van Reisen: Groot en nederig: Johannes de Doper in de verkondiging van Augustinus
- dr Wendelien van Welie-Vink: Johannes de Doper in de beeldende kunsten Arie Akkermans en Elisbeth Ketwich-Verschuur

Publicaties:
- De goede geur van Christus, Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen. – Budel : Damon, 2010. – 384 p. – ISBN : 9789055739844.
- 'Groot en nederig: Johannes de Doper in Augustinus' verkondiging' / Hans van Reisen in: Communio,  2011 nr 2 (april), p. 126-144

2009

25 apr

(o)

Ontmoetingsdag "Lezen met het hart"
Augustijnenkerk Eindhoven

- prof. dr. Ineke Sluiter (Univ. van Leiden): Spiegelen, echoën en aanvaarden: de bekeringen van Augustinus.
-
drs. Wim Sleddens: Mijn nek gebogen voor Uw woord: Augustinus en het lezen van de Schrift

impressie van deze dag 

 

 
Wim Sleddens (r) tijdens zijn dankwoord en overhandiging van het eerste exemplaar aan de generaal van de augustijnen, Robert Prevost (l).

Publicaties:
Belijdenissen = Confessiones / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Wim Sleddens OSA .- Budel : Damon, 2009. - 351 p. – ISBN: 978-90-5573-915-8 .- € 39,90

- Wim Sleddens, "Lezen volgens Augustinus" in: Bert Blans (red), De ontdekking van het innerlijk: de actualiteit van Augustinus, [Valkhof Pers], Nijmegen 2012, 142-155.

- "Aanstekelijke verhalen: de bekering van Augustinus"/ Ineke Sluiter in: Lampas 43 (2010) 4, p. 308-326.-
- De Belijdenissen van Augustinus: een nieuwe vertaling / redactie Bettineke van der Werf.  Bijlage bij: Open Vensters, rondzendbrief van de Familia Augustiniana Nederland, nr 35 (juni 2009). - Bevat : 'Mijn nek gebogen voor Uw woord' / Wim Sleddens; Presentatie / Joop Smit; Dankwoord / Wim Sleddens.
- De Confessiones van Augustinus: catalogus bij de tentoonstelling uit eigen collectie van tekstedities en Nederlandse vertalingen / samengesteld door Ingrid van Neer-Bruggink. - Eindhoven: Bibliotheek Augustijns Instituut, 2009. - 60 p.: ill.- 30 cm. -  

2007

17 nov

(o)

Geboren uit het geslacht van Abraham? (Augustinus, sermo 3)
Augustijns Instituut Eindhoven

Abraham staat aan de geloofsoorsprong van joden, christenen en islamieten. Welke betekenis krijgt Abraham in hun tradities toebedeeld? En welke rol kent Augustinus aan Abraham toe in het geloof?

 

dr Nicol Landman

dr Nico Landman

- dr. Nico Landman (Fac. Geesteswetenschappen Univ. Utrecht): "Van Ur tot Mekka: het beeld van Abraham in de islam" (academische lezing) 
- drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)
  "Waarheid komt aan het licht: Augustinus over Abraham" (lezing)
- drs Joost van Neer (Augustijns Instituut)
   "De beproeving van Abraham" (lezing van en toelichting bij sermo 2 van Augustinus)
- dr Hans Tevel en drs Hans van Reisen (Augustijns Instituut)
   "Een vader als kindermoordenaar? " (tekstbespreking van homilia 7 van Basilius van Seleucië)

Publicaties:
-   zie : "Abraham" , themanummer van Heiligingjrg 58 (2008) nr 3, p. 97-140. Alle hierboven vermelde lezingen en tekstbesprekingen zijn in dit themanummer opgenomen.
-  zie preektekst op deze site : Webarchief > Geloofsgemeenschap geworteld in Abraham

2007

17 mrt

(s)

Van blindheid genezen?
De genezing van de blindgeborene in vroegchristelijke kunst en verkondiging 
Augustijns Instituut Eindhoven

- dr. Harry Tummers (Radbouduniversiteit Nijmegen) : 

dr Harry Tummers
"De genezing van de blinde: een thema in de vroeg-christelijke en vroeg-middeleeuwse kunst " (lezing met beeldpresentatie)
- drs. Hans van Reisen (studiesecretaris Augustijns Instituut) :
"Open je ogen van het hart ! Augustinus' verkondiging over de genezing van de blindgeborene."

Publicaties
- "Open je ogen van het hart ! Augustinus' verkondiging over de genezing van de blindgeborene."   in : Tijdschrift voor liturgie, ISSN ; 91 (2007) p. 304-314. -
"Open je ogen van het hart ! Augustinus' verkondiging over de genezing van de blindgeborene."   in : Interpretatie : tijdschrift voor bijbelse theologie = ISSN : 0929-015X ; 16 (2008) p. 27-30. -
De genezing van de blindgeborene wordt behandeld door Augustinus in tractaat 44 over het Johannesevangelie en de sermones 135, 136, 136A, 136C. De sermones zijn in Nederlandse vertaling verschenen in :
- De weg komt naar u toe: preken over teksten uit het Johannesevangelie / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen – Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. - Budel : Damon, 2007. ISBN : 978-90-5573-767-3.

Vertaalgroep De weg komt naar u toe

De vertaalgroep van De weg komt naar u toe, v.l.n.r.: Hans van Reisen, Joke Gehlen-Springorum, Annemarie Six-Wienen, Vincent Hunink  

2006

10  jun

(o)

Ontmoetingsdag 2006  (6) 
Waarom bidden als God toch al weet wat we nodig hebben ?
Augustijns Instituut Eindhoven

(Augustinus' De sermone Domini in monte 2,14)
- De Geest, het gebed en het leven - over spiritualiteit en gebed / door prof. dr. Jozef Wissink  (hoogleraar praktische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht)
- Gebed als therapie : Augustinus over het genezende karakter van het bidden / door dr. Martijn Schrama O.S.A. (Augustijns Instituut) 
- Augustinus' sermo 77B: Blijf bidden! Een uitleg bij Mt 15,21-28 over Jezus' ontmoeting met een Kananese vrouw / door drs Joost van Neer (Augustijns Instituut) ;
-
Augustinus' sermo 136A Luistert God niet? Een uitleg bij Joh 9,1-37 over Jezus en een blindgeborene / door drs Hans van Reisen(Augustijns Instituut),

 prof.dr. Jozef Wissink

prof.dr. Jozef Wissink

publicaties:
- "Gebed en spiritualiteit"/ door prof. dr. J.B.M. Wissink, in : Benedictijns Tijdschrift 67 (2006) 4, p. 173-183. - (ISSN 0005 8734)
- Augustinus: de binnenkant van zijn denken/ Martijn Schrama OSA. - Zoetermeer: Meinema, 1999. - ISBN: 90 211 3746 1. - In het bijzonder: Genezing door verlangen, p. 55-66 ; Bidden. Een oefening in verlangen, p. 217-226 ; Aangedaan worden als aanzet voor eenheid, p. 251-264.

2006

25 mrt

(s)

Studiedag "Spreken over God"

- dr. Matthias Smalbrugge (predikant in Aerdenhout, publicist),
Spreken aan de grenzen en grenzen aan het spreken (lezing en workshop)
- prof. dr. Paul van Geest (Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht / Vrije Universiteit Amsterdam): De onzekere Augustinus: zijn onvermogen om orde en wezen van God te verwoorden. (lezing)
- drs Joost van Neer (Augustijns Instituut) Toelichting bij sermo 52 "Hoe de drie-eenheid zich aan ons vertoont"  ( workshop)

Publicatie
- Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - ISBN: 90-263-1890-1.

2005

12 dec

(osa)

Studiedag Ambrosius

- prof.dr. Fred Ledegang, Schering en inslag: het kerkbeeld bij Origenes en Ambrosius
- prof dr. Anton Vernooij, Ambrosius, de vader van de westerse hymnodie
- drs. Hans van Reisen, Zingen met mijn geest: Ambrosius als augustijnse gids voor bijbeluitleg

Publicaties
- Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand: uitleg van het evangelie volgens Lucas [Expositio evangelii secundum Lucam] / Ambrosius van Milaan ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Eijkenboom S.J., Fried Pijnenborg S.J. en Hans van Reisen. - Budel : Damon, 2005. - 596 p. - ISBN : 90-5573-644-9.
- “Ambrosius en Augustinus over Petrus’ verloochening" / Hans van Reisen, pagina's 238-253 in : Augustiniana Neerlandica / red. P. van Geest en J. van Oort. - Leuven: Peeters, 2005. - 539 p. - ISBN : 90-429-1627-3. - € 45,-
- Ambrosius, themanummer van : Heiliging. - Brugge: Sint-Andriesabdij, jrg 57 (2007) nr 1.- Bestellen via www.sint-andriesabdij.org/Heiliging
Met name : "De bisschop als profeet : Ambrosius als augustijnse gids voor bijbeluitleg" / Hans van Reisen, p. 4-14 ; "
- Schering en inslag : Het kerkbeeld bij Origenes en Ambrosius" / Fred Ledegang, p. 16-27. -

2005

16 apr

(s)

De Bergrede: bron van tegendraads gedrag? Jezus' toespraak op de berg als richtlijn voor geluk.

- prof. dr. Frans Vosman (Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht): De bergrede: het betreden van een mogelijke wereld.
- drs. Joost van Neer (Augustijns Instituut): De zuiveren van hart zullen God zien, maar hoe? Een voorbeeld van humor als didaktisch hulpmiddel in Augustinus' bijbeluitleg. 
- drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut), Geslagen op de rechterwang: wie biedt de andere aan? Augustinus' bijdrage aan het debat over wederzijdse rechtvaardigheid. 

Publicaties
- Joost van Neer, Augustinus, man van het volk. - in : Hermeneus (2002) p. 143-154.
- Joost van Neer, Didactically responsible use of humour in St. Augustine's sermo 53, 12-14. - in:  Augustiniana (2004), p. 551-588.
- Het huis op de rots: Verhandeling over de bergrede [De sermone Domini in monte] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2004. - 3de dr. - 232 p. - ISBN: 90-5573-579-5. -  

2004

13 nov

(s)

osa)

(o)

Studiedag op de 1650ste geboortedag van Augustinus
Matteüs 25: De terugkeer van de Mensenzoon

Utrecht

- dr. Joop Smit o.s.a., De onthulling van het messiaanse geheim: een retorische benadering van Matteüs 25,31-46
- Muzikaal intermezzo door Paul van der Woude, organist
Trittico Agostiniano van Matthieu Dijker
- dr. Martijn Schrama o.s.a., Wanneer hebben wij U dan hongerig gezien? Augustinus en Matteüs 25
- prof. dr. Willemien Otten, Het aangezicht der barmhartigheid bij Ambrosius en Augustinus: diakonale theologie en praktijk in de gemeentes van Milaan en Hippo Regius.

-
Boekpresentatie: Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. -

 Van aangezicht tot aangezicht Martijn Schrama Anke Tigchelaar Joost van Neer

 v.l.n.r.: Martijn Schrama, Anke Tigchelaar, Joost van Neer met het hun boek Van aangezicht tot aangezicht

Publicaties
•     Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - ISBN: 90-263-1890-1. 
    Wanneer hebben wij u hongerig gezien ? Het aanzien van de onaanzienlijksten bij Mattheüs en Augustinus : Lezingen ter gelegenheid van de 1650e herdenking van de geboortedag van Augustinus in 354, op 13 november 2004 / Willemien Otten, Martijn Schrama osa en Joop Smit osa; met inleiding van Bob Bodaar osa. - Utrecht : Faculteit der Godgeleerdheid, 2008. - (Utrechtse Theologische Reeks ; 58). - ISBN : 978-90-72235-66-4. -
     Martijn Schrama, “Wat u voor de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt u voor Mij gedaan.” Augustinus over hoofdstuk 25 van het evangelie volgens Matteüs (diverse sermones en Enarrationes in Psalmos), p. 289-308. in: Augustiniana Neerlandica : aspecten van Augustinus' spiritualiteit en haar doorwerking / red. P. van Geest en J. van Oort. - Leuven: Peeters, 2005. - 539 p. - ISBN : 90-429-1627-3. -

2004

17 mrt

(s)

Waakzaam om de ander? Op zoek naar de zin van religieus vasten

In samenwerking met het Liturgisch Instituut

- dr. Marcel Poorthuis, Mozes, Elia en Jezus als voorgangers in het vasten
- prof. dr. Hans van Oort, Vasten in de vroege kerk, in Noord-Afrika, in Hippo-Regius
- Brabants Barok Ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts: concert met muziek van Benedictus a Sancto Josepho (1642-1716), Herman Hollanders, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) en Jan Baptist Verrijt

 

Ateliers
- drs. Hans van Reisen rond een preekfragment van Augustinus
- dr. Els Rose rond middeleeuwse gebeden voor de vastentijd
- prof. dr. Anton Vernooij rond vastenmuziek door de eeuwen heen
Korte voordrachten over vasten in de praktijk
- drs. Mohammed Ajouaou over vasten als islamiet
- dr. Tineke Nugeren over vasten in het hindoeïsme
- Baldwin Schreurs over vasten als boeddhist
- drs. Jan van der Steen over vasten als christen

Publicaties
:
- Hans van Reisen, "Waakzaam om de ander: Augustinus' verkondiging aan het begin van de veertigdagentijd". - in: Tijdschrift voor liturgie, ISSN 1376-2737; jrg 92 (2008), p. 274-285. 

2003

25 okt

(o)

Ontmoetingsdag 2003   (5)
Augustinus over het goede leven

- prof. dr. Paul van Geest, De juiste maat in Augustinus' regel en “De beata vita”
- dr. Vincent Hunink, Augustinus' De opere monachorum: tekstpresentatie
- drs. Piet van Veldhuizen, Regel van Augustinus: workshop
- dr. Martijn Schrama, Fragmenten uit de Regel van Augustinus: toelichting

Publicatie
- Laurens Baas, Vincent Hunink en Paul van Geest, Het werk van monniken / Aurelius Augustinus. – Zoetermeer: Meinema, 2002. - 102 p. - ISBN 90-211-6125-7  

2003

11 apr

(osa)

Omgang met de psalmen

- dr. Harm van Grol, Relatie en emotie in psalmgebeden
- dr. Martijn Schrama, Augustinus' beschouwingen over Psalm 42 (41)

Publicatie
- Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo De Lil, Zoals het hart verlangt: preken over de psalmen / Aurelius Augustinus. – Zoetermeer: Meinema, 2001. - 189 p. - ISBN 90-211-3793-3 

2003

29 mrt

(s)

Waar is God?

- prof. dr. Hans van Oort, Wording en wezen van Augustinus’ Confessiones
- drs. Fred Verstappen, Augustinus' oudste portret: diabandserie
- drs. Hans van Reisen, Opzet, inhoud en stijl van Augustinus’ Belijdenissen
- drs. Joost van Neer, Een nieuwe vertaling van de Belijdenissen: bloemlezing

Publicaties 
- Hans van Oort, Augustinus' Confessiones: gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document
– Turnhout: Brepols, 2002. - 82 p. - ISBN 2-503-52201-7
- Fred Verstappen, "Augustinus' oudste portret" in: Hermeneus 74 (2002) 2, p. 92-102
- Joost van Neer, Wim Sleddens, Anke Tigchelaar, Augustinus' Belijdenissen / tekstkeuze en inl. door Carolinne White. - Baarn: Ten Have, 2001. - ISBN: 90-259-5249-6 

2002

22 jun

(o)

Ontmoetingsdag 2002 (4)
Augustinus' verkondiging op het feest van de geboorte van Johannes de Doper

- dr. Toon Bastiaensen, Augustinus' verkondiging op het feest van de geboorte van Johannes de Doper op 24 juni
- Vox Gregoriana o.l.v. Norbert Bartelsman: concert met gezangen voor 24 juni

Presentaties rond diverse sermones van Augustinus
-sermo 287 door drs. Arie Akkermans, dr. Toon Bastiaensen, drs. Elisabeth van Ketwich Verschuur en ds. Izak Wisse
-sermo 94A door drs. Joke Gehlen Springorum, dr. Vincent Hunink, drs. Annemarie Six-Wienen
-sermo 66 door drs. Joost van Neer

Publicaties
- Toon Bastiaensen, "He must grow, I must diminish (John 3:30): Augustine of Hippo Preaching on John the Baptist" in: Supplements to the Journal for the Study of Judaism 82 / ed. John J. Collins e.a. – Leiden: Brill, 2003. – p.13-26
- Joke Gehlen Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six - Wienen, - Als korrels tussen kaf: preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie / Aurelius Augustinus. - Amsterdam, 2002. -318 p. - ISBN 90-263-1745-X 

2002

27 mei

(osa)

Levensverhaal als blijk van vertrouwen

- drs Jeroen Gooskens, Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
- drs Hans van Reisen, De verwantschap in woordgebruik in Augustinus' Belijdenissen 1-9 en Gods negen scheppingsdaden in Genesis 1

Publicaties
- Jeroen Gooskens, Ver onderweg. Verhaal van een voettocht naar Santiago de Compostela. – Nijmegen, 2001. - 270 p.- ISBN 90-5625-046- 9
- Robert McMahon, Augustine's Prayerful Ascent: an essay on the literary form of the Confessions. – Athens, 1989
- Hans van Reisen, "Het eigen leven als scheppingsverhaal: een literaire benadering van Augustinus' Confessiones" in: Lampas 43 (2010) 4, p. 327-339. 

2002

9 mrt

(s)

Branden van verlangen

- dr. Ad Vennix, Wijsgerige aspect en van leven in verlangen
- dr. Martijn Schrama, Augustinus' opvattingen over het verlangen

Publicaties
- Martijn Schrama, "Augustinus over het verlangen naar vrede" in: Communio 14 (1989) 2, p. 133-148
- Martijn Schrama, "Oefenen in verlangen: Sint Augustinus en het gebed van de christenen" in: Communio 16 (1991), p. 214-224
- Martijn Schrama, Augustinus: de binnenkant van zijn denken. - Zoetermeer: Meinema, 1999. - ISBN 90-211-3746-1. - Met name p. 55-65, p.217-225 en p. 239-250
- Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo De Lil, Zoals het hart verlangt: preken over de psalmen / Aurelius Augustinus. – Zoetermeer, 2001. - 189 p. - ISBN 90-211-3793- 3

2001

27 apr

(osa)

Lopend vuur: augustijnse en franciscaanse perspectieven op christelijk geloof
in samenwerking met het Franciscaans Studiecentrum

- dr. Jan van den Eijnden, Augustinus en de Franciscaanse School rond de dertiende eeuwse theoloog Bonaventura
- drs. Hans van Reisen, De achtergronden en de betekenis van recent teruggevonden augustinuspreken

Publicatie 
- Jan van den Eijnden, "Augustinus en de franciscaanse school. Of hoe Franciscus Bonaventura bij de franciscaanse les houdt" in: Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 20 (2000), p. 62-74 

2001

24 mrt

(s)

Op zoek naar de echte Augustinus: het belang van tekstkritiek en teruggevonden preken

- prof. dr. Luc De Coninck, drs. Joost van Neer, De verbeterde tekstuitgave en vertaling van Augustinus' sermo 70
- drs. Hans van Reisen, De gevolgen van de door Dolbeau teruggevonden preken voor het beeld van Augustinus 

Publicatie
 
- Richard van Zaalen, Hans van Reisen, Sander van der Meijs, Als lopend vuur: preken voor het liturgisch jaar 2 / Aurelius Augustinus. – Amsterdam, 2001. – 315 p. - ISBN 90-263-1689-5 

2000

11 nov

(o)

Ontmoetingsdag 2000  (3)

- prof. dr. Jan den Boeft, De zorg voor de doden in de oudheid en Augustinus' gedachten hierover
- drs. Fred Verstappen, Het visioen van Monica en Augustinus volgens Ary Scheffer: Diabandserie
- drs. Joost van Neer, Augustinus' uitleg van het onzevader - dr. Martijn Schrama, drs. Wim Sleddens, dr. Hugo De Lil, Augustinus' uitleg van Ps 42 (41)

 

Publicaties
- Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo De Lil, Zoals het hart verlangt: preken over de psalmen / Aurelius Augustinus. – Zoetermeer, 2001. - 189 p. - ISBN 90-211-3793- 3
- Jan den Boeft en Hans van Reisen, Wat kunnen wij voor de doden doen? [De cura pro mortuis gerenda] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien. - Budel: Damon, augustus 2004. - ISBN: 90-5573-550-7.
- Fred Verstappen, Het visioen te Ostia, verbeeld door Arie Scheffer (1795-1858), p. 463-474. in : Augustiniana Neerlandica : aspecten van Augustinus' spiritualiteit en haar doorwerking / red. P. van Geest en J. van Oort. - Leuven: Peeters, 2005. - 539 p. - ISBN : 90-429-1627-3. - 

2000

12 mei

(osa)

Op zoek naar wie eeuwig leeft: over dood en leven in het christelijk geloof

- dr. Carlo Leget, Een drieluik rond de visie van Thomas van Aquino. De werkervaringen van de spreker in een verpleeghuis en een nieuwe ars moriendi
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' De civitate Dei 22

Publicaties
- Carlo Leget, Ruimte om te sterven: een weg voor zieken, naasten en verzorgers. – Tielt, 2003. - 200 p. - ISBN 90-209-5145-9.
- Hans van Reisen, "Op zoek naar wie eeuwig leeft: Augustinus over sterfelijkheid en eeuwig leven in De stad van God" in: Heiliging 54 (2004) 3, p. 115-126.
Bestellen via www.sint-andriesabdij.org/Heiliging

2000

25 mrt

(s)

Augustinus' bijbeluitleg in theorie en praktijk

- prof. dr. Ineke Sluiter, Augustinus' De doctrina christiana
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' De sermone domini in monte

Publicaties 
 
- Jan den Boeft, Ineke Sluiter, Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie [De doctrina christiana] / Aurelius Augustinus. – Amsterdam, Leuven 1999. - 248 p. - ISBN 90-263-1595-3
- Leo Wenneker, Hans van Reisen, Het huis op de rots: Verhandeling over de bergrede [De sermone Domini in monte] / Aurelius Augustinus. – Amsterdam, 2000. - 232 p. - ISBN 90-263-1645-3 

1999

29 mei

(o)

Ontmoetingsdag 1999 (2)

- prof. dr. Willemien Otten, Huwelijk en ascese bij Ambrosius en Augustinus
- drs. Fred Verstappen, De parochie / gemeente van Augustinus: diabandserie
- prof. dr. Luc De Coninck, drs. Roland Demeulenaere, drs. Joost van Neer, Augustinus' sermo 62A
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' verkondiging op het Pinksterfeest


Publicaties
- Willemien Otten, Huwelijk en ascese in de vroege kerk met name bij Augustinus ( = Utrechtse Theologische Reeks 37). – Utrecht, 1997
- Hans van Reisen, "Waait de wind nog waarheen die wil?" in: De Eerste Dag 22 (1999), 3, p. 

1999

16 apr

(osa)

Het Onzevader

- dr. Jo Tigcheler, Het Onzevader in exegese en spiritualiteit
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' uitleg van het Onzevader

Publicatie
- Hans van Reisen, "De aarde zoals de hemel? Augustinus over het onzevader" in: Heiliging 52 (2002) 1, p. 2-21. Bestellen via  www.sint-andriesabdij.org/Heiliging

1999

13 mrt

(s)

Zonder vrienden vaart niemand wel

- dr. Paul Tummers, Plato, Aristoteles en Cicero
- dr. Martijn Schrama, Augustinus

Publicatie
- Martijn Schrama, God in de ander: Augustinus over gastvrijheid en vriendschap. - Tilburg, 1998. - 80 p. 

1998

27 mrt

(osa)

Op bezoek bij Marta en Maria

- ds. drs. Janneke Ruijs, De uitleg van Lc 10,38-42 bij enkele kerkvaders, theologen en hedendaagse bijbeluitleggers
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' uitleg van Lc 10,38-42

Publicaties
- Hans van Reisen, "Bij twee zussen op bezoek: Augustinus over Jezus te gast bij Marta en Maria" in: Fier 3 (2000) 5, p. 15-17.
- Hans van Reisen, "Augustinus over Jezus te gast bij Marta en Maria (Lucas 10,38-42)" Schrift 36 (2004) 216, p. 157-160. 

1998

28 feb

(s)

Wat heet gezond?

- prof. dr. Jean-Pierre Wils, Wat heet gezond ?
- drs. Hans van Reisen, Augstinus' visie op gezondheid en heil 

Publicatie
- Hans van Reisen, "Woord van genezing: Augustinus over gezondheid" in: Heiliging 53 (2003) 1, p. 24-36. Bestellen via: www.sint-andriesabdij.org/Heiliging 

1997
20 dec
(o)

Ontmoetingsdag 1997 (1)

- prof. dr. Ineke Sluiter, Augustinus' De doctrina christiana
- drs. Fred Verstappen, Het oudste portret van Augustinus
- dr. Martijn Schrama, De authenticiteit van Augustinus' kerstpreek 369
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' verkondiging op het feest van epifanie 

Publicaties
- Jan den Boeft, Ineke Sluiter, Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie [De doctrina christiana] / Aurelius Augustinus. – Amsterdam, Leuven 1999. - 248 p. - ISBN 90-263-1595-3
- Fred Verstappen, "Augustinus' oudste portret" in: Hermeneus 74 (2002) 2, p. 92-102
- Martijn Schrama, "Augustinus preekt in Carthago op het feest van 's Heren geboorte" in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 13 (1997), p. 219-245
- Hans van Reisen, "Op zoek naar een koningskind: Augustinus' verkondiging op Epifanie" in: Interpretatie 4 (1996) 8, p. 11-13 en 5 (1997) 7, p. 9-13  

1997
18 apr
(osa)

Spreken en zwijgen over God

- prof. dr. Tarcisius Jan van Bavel, Spreken en zwijgen over God vanuit Augustinus' geschriften
- dr. Marcel Poorthuis, Spreken en zwijgen over God vanuit enkele joodse bronnen toegelicht 

Publicatie
- Tarcisius Jan van Bavel, "Spreken of zwijgen over God bij Augustinus" in: Tijdschrift voor Theologie 37 (1997), p. 132-149

1997
15 feb
(s)

Uitlegtradities over de Samaritaanse vrouw bij de bron

- dr. Joop Smit, Uitlegkundige achtergronden van Johannes 4
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' beschouwingen bij Johannes 4

Publicatie
- Hans van Reisen, "Welke vrouw wil zes mannen? Augustinus' uitleg van de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw bij de bron" in: De Eerste Dag 22 (1999) 2, p. 5-10  

1996
26 apr
(osa)

Augustinus over Hemelvaartsdag

- dr. Joop Smit, Achtergronden van de bijbelpassages over de hemelvaart van de Heer
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' verkondiging op hemelvaartsdag

Publicatie 
- Hans van Reisen, "Met het hoofd in de hemel maar met de voeten op de grond: Augustinus' verkondiging op Hemelvaartsdag" in: De Eerste Dag 20 (1997) 3, p. 3-7  

1996
24 feb
(s)

Taal en werkelijkheid

- prof. dr. Bert Blans, De bijdrage die Augustinus kan leveren in de hedendaagse wijsgerige discussies over taal en werkelijkheid
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' inzichten over verbale communicatie en het verband met het Woord van God


Publicatie
- Hans van Reisen, "De zeggingskracht van het woord" in: Hermeneus 74 (2002) 2, p. 157-165.

1996

9 febr
(o)

Als licht in het hart - Eerste boekpresentatie 

 

- Martijn Schrama, Augustinus als predikant 

Publicatie
- Joost van Neer, Martijn Schrama, Anke Tigchelaar, Paul Wammes, Aurelius Augustinus - Als licht in het hart: preken voor het liturgisch jaar / Augustinus.   

 

Vertaalteam Als licht in het hart:  
Het vertaalteam: Joost van Neer, Martijn Schrama, Anke Tigchelaar, Paul Wammes.
Meer foto's van de boekpresentatie

 

1995
24 apr
(osa)

Augustinus over Pinksteren

- drs. Arie Eikelboom, De betekenis van de Heilige Geest in enkele oude en nieuwe liturgische gezangen voor het Pinksterfeest
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' verkondiging op Pinksteren 

Publicatie
- Hans van Reisen, "Waait de wind nog waarheen die wil?" in: De Eerste Dag 22 (1999), 3, p. 4-8.

1995
4 mrt
(s)

De Paasnacht in de vroege kerk

- prof. dr. Gerard Rouwhorst, De viering van de paasnacht in de vroege kerk
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' verkondiging in de Paasnacht

Publicatie
- Hans van Reisen, "Waakzaam als een leeuw: Augustinus' verkondiging in de Paasnacht" in: Tijdschrift voor Liturgie 84 (2000), p. 365-376 

1994
4 mrt
(osa)

Vasten of consuminderen: een wereld van verschil?

- drs. Nico Roozen, Economische en sociaal-politieke achtergronden van consumptiepatronen in Noord-Amerika en West-Europa
- drs. Hans van Reisen, Augustinus' opvattingen over vasten en vastenpraktijken in de veertigdagentijd

Publicatie
- Hans van Reisen, "Waakzaam voor de ander: Augustinus' verkondiging aan het begin van de veertigdagentijd" in: Interpretatie 8 (2000) 2, p. 21-23
- Hans van Reisen," Waakzaam om de ander: Augustinus' verkondiging aan het begin van de veertigdagentijd". - in: Tijdschrift voor liturgie, ISSN 1376-2737; jrg 92 (2008), p. 274-285.

1994
19 feb
(s)

Met Augustinus aan de slag

- prof. dr. Matthijs Lambrigts, De actuele stand van zaken in het Augustinusonderzoek - drs. Hans van Reisen, De opzet van en de achtergronden bij een nieuwe handleiding voor augustinusstudie en -onderzoek 

Publicatie
- Hans van Reisen, Met Augustinus aan de slag: hulpboek voor de studie van Augustinus. - Eindhoven, 2002 (3e druk); 110 p. - ISBN 90-801762-7-3  

1993
23 apr
(osa)

Augustinus over Maria Magdalena

- drs. Herma Tigchelaar, Iconografie van Maria Magdalena: een diareeks
- drs Hans van Reisen i.s.m. Anke Tigchelaar, Maria Magdalena in Augustinus' verkondiging 

Publicaties
- Hans van Reisen, "Verrezen tot leerlinge van de Heer: Maria Magdalena in de verkondiging van Augustinus" in: Tijdschrift voor Liturgie 79 (1995), p. 98-110
- Hans van Reisen, "Resucitada como verdadera discípula de Senor: María Magdalena en la predicación de san Agustín" in: Augustinus 48 (2003), p. 295-299. 

1992
24 apr
(osa)

Bijbelgebruik in Augustinus' paaspreken

- drs. Joost van Neer, drs. Paul Wammes i.s.m. drs. Anke Tigchelaar, De werkwijze van de vertaalgroep rond Augustinus' sermones 246, 250 en 253
- dr. Joop Smit, De bijbelteksten en exegetische achtergronden van de sermones 246, 250 en 253 (Joh 20,1-18 en Joh 21,1-14)
- drs. Hans van Reisen, Theologische achtergronden van de voorgelegde preekvertalingen


Publicaties
- Hans van Reisen, "Vertrouwen en geduld: over het vertalen van Augustinus" in: Lampas 32 (1999) 4, p. 312-324.-
- Joost van Neer, Martijn Schrama, Anke Tigchelaar, Paul Wammes, Aurelius Augustinus - Als licht in het hart: preken voor het liturgisch jaar / Augustinus. – Baarn, Antwerpen, Ambo, 1996. – 295 p. - ISBN 90-263-1390-X.  

 

Top

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Brood om van te leven
Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Budel: Damon, september 2017. ISBN: 9789463401012. Hb, 488 pag. met stofomslag en leeslint. € 49,90 lees verder

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

Snel naar

Publicaties- Vertalingen
Publicaties- Studies 

Webarchief  
overzicht van
liturgische teksten, of
tekstfragmenten
 of
citaten uit het werk van Augustinus

Snel naar

Databank Opera omnia
Augustini
 
 
Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten 

sitemap  
zie link bovenaan in deze kolom 

16 November 2021