Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Studies

Selectie van studies over leven en werk van Augustinus. 


Voor publicaties in samenwerking met het Augustijns Instituut zie Nederlandstalige Vertalingen 
Voor aangeschafte werken/artikelen van of over Augustinus door de Bibliotheek Augustijns Instituut zie Aanwinstenlijsten 
Voor recente Augustinuspublicaties per taal zie o.a. de Neuerscheinungen bij www.augustinus.de 

april 2019 

Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker. 

Geen strip maar een graphic novel. Tekeningen en tekst door Nazrina Rodjan; met voorwoord van Paul van Geest. Een initiatief van de Zusters Augustinessen van Sint Monica. Baarn: Adveniat, 2019. € 9,95

Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen als leidraad voor je leven

maart 2019 

Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen als leidraad voor je leven / Anton ten Klooster, Gerben Zweers. Baarn: Adveniat, 2019 €19,95

 

november 2018 

Als een arend herleeft mijn jeugd. Jong worden in Christus / Gabriël Quicke 
Als een arend herleeft mijn jeugd

Augustinus haalt steeds weer dit psalmvers aan om duidelijk te maken dat in Christus onze jeugd vernieuwd en hersteld wordt. Augustinus moedigt zijn medereizigers aan om zich niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus.

 

juli 2017 
God zegene en beware je / Gabriël Quicke 

God zegene en beware je 
Waarom maken christenen het kruisteken? Waarom geven mensen elkaar een kruisje? Het kruis onthult levenszin: aandacht voor God wordt bron van zegen; leven is gedeeld leven, lijden is gedeeld lijden. Als uitdrukking van het geloof houdt het kruis tevens een pleidooi in voor een cultuur van ontmoeting. 

Brug van barmhartigheid / Gabriël Quicke

juni 2016

Brug van barmhartigheid  / Gabrël Quicke
Halewijn, 2016. 108 p. € 17,95 

Brug van barmhartigheid  
Augustinus schrijft over God als degene die ons het eerst heeft Liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij als brug van barmhartigheid. 

D

Doden  die leven. Gedachten over dood, verdriet en hoop op (eeuwig) leven. 
Brochure van de Augustijnse Beweging in de reeks
Augustinus aan het woord  

 Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu

mei 2016 

Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu / red. Anneke Goovaerts. (Augustinusdag 2016). Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2014, 160 p.
Bevat: Inhoudsopgave. "in één huis samenleven, dat doet deugd." / Pierre-Paul Walraet, p. 5-48.  Augustinessen van klooster Casella: de handen uit de mouwen (en het hart in God), p. 50-96. Op welke manier is het gemeenschapsdenken nog aanwezig binnen Kerk en samenleving vandaag / Liesbeth Pulinckx, p. 97-130. Een buitengewone gemeenschap binnen de muren / Pieter De Witte, p. 131-154. Ter lezing aanbevolen / Geert Van Reyn 
bespreking zie Augustijns Historisch Instituut Augustinusdag 2016

of Open Vensters nr 63 (juni 2016)
€  10,00 exc. porto
Allen te bestellen bij het Augustijns Historisch Instituut Leuven
a.goovaerts-at-augustiniana.be (vervang -at- door @)

Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland, 1886-2006

28 augustus 2015
Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland 1886-2006 / Brian Heffernan

 Mater Sapientia / Kitty Bouwman

juni 2015  
Mater Sapientia. De mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus / Kitty Bouwman. 
proefschrift

 

Merciful Severity / Bart van Egmond juni 2015 
Merciful Severity: Augustine of Hippo's early thought on the redemptive function of divine judgement / Bart van Egmond
proefschrift
Verlangen naar geestelijke schoonheid november 2014
Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. / red. Joost van Neer en Brian Heffernan
 Augustinusdag 2013 Geloven bij en met Augustinus

september 2014 

Woelige tijden: Augustinus’ antwoord en het onze / red. Anneke Goovaerts. (Augustinusdag 2014). Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2014, 77 p.
Bevat: Augustinus, gelovige en bisschop in een woelige tijd / Mathijs Lamberigts ; Augustinus en de dagelijkse religieuze cultuur / Hans Geybels ; Het woelige individu en zijn verhaal : het belang van het autobiografisch verhaal in chaotische tijden / Lea Verstricht ; Augustinus van Hippo / Kristina Van Wonterghem ; Ter lezing aanbevolen / Geert Van Reyn

€  7,50 exc. porto
Allen te bestellen bij het Augustijns Historisch Instituut Leuven
a.goovaerts-at-augustiniana.be (vervang -at- door @)

Bart Koet, Augustinus over diakens. Zijn visie op het diakonaat juni 2014
Augustinus over diakens : zijn visie op het diakonaat / Bart J. Koet 
Zijn lichaam worden: leven uit de rijkdom van de eucharistie

januari 2013

Zijn lichaam worden: leven uit de rijkdom van de eucharistie / red.Charles Caspers e.a.

Stadswandeling door de Stad van Augustinus

januari 2013
Stadswandeling : een rondleiding door De stad van God van Augustinus / Johan Beijer

Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit? Het bewustzijn volgens Augustinus en het boeddhisme uit zijn tijd. Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit? Het bewustzijn volgens Augustinus en het Boeddhisme uit zijn tijd / Hessel Posthuma. Almere: Parthenon,2012.
 Augustinus van Hippo / Henry Chadwick ; vert. door Anthony Dupont, Wim Sleddens (kaft)  Augustinus van Hippo / H. Chadwick; met een voorwoord van Peter Brown; vertaald door Anthonoy Dupont en Wim Sleddens. -
Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum / Anthony Dupont Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum during the Pelagian Controversy: Do Different Contexts Furnish Different Insights? / Anthony Dupont . - Brill, 2012. (Brill's Series in Church History ; 59)
Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij (kaft)

november 2012
Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij [epistula 185]  / toegelicht en vertaald door Paul van Geest en Vincent Hunink

 

De_ontdekking_ van_het_innerlijk:_de_actualiteit_van_Augustinus_ /_red._Bert_Blans_(kaft) De ontdekking van het innerlijk: De actualiteit van Augustinus / Bert Blans (red.)
Een 'samenvatting' van de succesvolle materclass gehouden in Utrecht, augustus 2011. 
 Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk / M.A. van Willigen (kaft)

Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk / Dr. M.A. van Willigen. – Heerenveen : Groen, 2012. – 648 p. ISBN: 9789460730184 pb. € 14,95 Een uitgave op dwarsliggerformaat.

Werken van Barmhartigheid [kaft boek] april 2012
Werken van barmhartigheid: Heiligen, Bijbelse lijnen, Augustinus, Meditaties / door Vincent van der Helm, Joset van Leeuwen, Ed van de Moosdijk, Gerben Zweers
Geld, God en Geluk: Augustinus in miniaturen / Paul van Geest (kaft) december 2011
Geld, God en Geluk: Augustinus in miniaturen / Paul van Geest
Exercitatio_mentis_zelfkennis,_vorming_en_therapie_bij_Augustinus januari 2012
Exercitatio mentis: zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus / Martin Claes
Open Deur - Augustinus, nov. 2011 [kaft] november 2011
Open Deur - themanummer Augustinus
Waarachtigheid Levenskunst volgens Augustinus (kaft) juli 2011
Waarachtigheid, Levenskunst volgens Augustinus / Paul van Geest
 Schrama - op verhaal komen met Augustinus (kaft)

juni 2011-  2013 
Op verhaal komen met Augustinus:
1. Hoe een kerkvader zijn kerk ziet
 
2. Voldragen moederschap: Maria en de Kerkvaders
3. Lijden en verrijzenis
Serie lezingen door  Martijn Schrama OSA 

augustijnenklooster van aanzien Dordrecht 1275-1572 (kaft) maart 2011
Een augustijnenklooster van aanzien: conventus sancti augustini
dordracensis 1275-1572 / Herman A. van Duinen
Jaarboek 2010 van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht
Lampas - Augustinus en onderwijs (kaft) december 2010
Lampas - tijdschrift
Augustinus en onderwijs - themanummer 43 (2010) nr 4
Tijdschrift filosofie april 2010

Tijdschrift Filosofie jrg 20 (2010) nr 2 themanummer Augustinus
Met bijdragen van:
- Bert Blans, 'Wie was Augustinus?'p. 2-4.
- Bert Blans, 'Augustinus bij Jean Luc Marion'p. 5-14.
- Krijn Pansters, 'Augustinus en de spirituele hermeneutiek' p. 15-23.
- Rudi te Velde, 'Augustinus over sexualiteit en zonde' p. 34-39.
- Charles Vergeer, 'Augustinus en de tijd' p. 24-33.
Bestellen bij: Uitgeverij Garant, Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn, 055 5220625; info@garant-uitgevers.nl
( € 12,- inclusief verzendkosten)

 Augustinus voor amateurtheologen/ Cooper  (kaft) 2009
Augustinus voor amateurtheologen / Stephen Cooper ; vert. door Antony Dupont en Wim Sleddens
 Sint Augustinus /  o.l.v. Tarsicius van Bavel (kaft) 2009
Sint Augustinus / o.l.v. Tarsicius Jan van Bavel 
Augustinus de zielzorger (kaft) 2008 - herdruk met nieuwe inl.
Augustinus de zielzorger / Frits van der Meer
Zie ook Gesproken boeken
 Zeven vragen aan Augustinus (kaft) 2008
Zeven vragen aan Augustinus / Paul van Geest en Moniek Slingerland
 Augustinus kerkvader van het westen (kaft) 2008
Augustinus kerkvader van het westen / Kees van der Zwaag
 Mystiek duet: Tweestemmigheid binnen christelijke spiritualiteit

2006

Mystiek duet: Tweestemmigheid binnen christelijke spiritualiteit / red. Bert Blans, Kitty Bouwman. Valkhof Press

 Augustiniana Neerlandica  (kaft) 2005
Augustiniana Neerlandica / red. P. van Geest, J. van Oort
 Corpus Augustinianum Gissense (CAG2) [cd-rom] 2004 - cdrom
Corpus Augustinianum Gissense 
informatie bij www.augustinus.de
 Waar liefde vraag, luistert God / Bluyssen (kaft) 2004
Waar liefde vraagt, luistert God : Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus / Jan Bluyssen. - Nijmegen: Valkhof Pers,
 Op zoek naar wie eeuwing leeft (kaft) 2004 - Tijdschrift
Heiliging: Op zoek naar wie eeuwig leeft - themanummer
 Augustinus - Wij zijn de tijden (kaft)  2004
Augustinus .... 'Wij zijn de tijden'
zie ook het citaat uit Augustinus' sermo 80, 8 'Wij zijn de tijden'
 Schrift - Augustinus en de bijbel (kaft) 2004 - Tijdschrift
Schrift : Augustinus en de bijbel
 Bij Augustinus te gast (kaft) 2003 
Bij Augustinus te gast / Hans van Reisen
 Augustinus, bisschop van Hippo (kaft) 2002- 4de druk 
Augustinus, bisschop van Hippo / Hans van Reisen
 Met Augustinus aan de slag: hulpboek / Van Reisen (kaft) 2002 - 3de uitgebreide druk
Met Augustinus aan de slag: Hulpboek voor de studie van Augustinus / Hans van Reisen
 Hermeneus : themanummer Augustinus (kaft) 2002 - Tijdschrift
Hermeneus: Augustinus - themanummer 
 Integriteit op weg naar God (kaft) 2002
Integriteit als weg naar God: over de spiritualiteit van Augustinus / Paul van Geest 
 Augustinus: De binnenkant van zijn denken (kaft) 2001 - 2de druk - uitverkocht
Augustinus, de binnenkant van zijn denken / Martijn Schrama
De kern van het religieuze leven / T.J. van Bavel, OSA


1973 - 2de druk - uitverkocht 
De kern van het religieuze leven / T.J. van Bavel

 

 

Top

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Koet - Augustinus over diakens
Augustinus over diakens : zijn visie op het diakonaat / Bart J. Koet. - Almere : Parthenon, 2014. 239 p.; 21 cm. ISBN: 978-90-79578-70-2 € 22,50 lees verder
21 Mei 2019