Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Studies

Selectie van studies, bloemlezingen over leven en werk van Augustinus. 


Voor publicaties in samenwerking met het Augustijns Instituut zie Nederlandstalige Vertalingen 
Voor aangeschafte werken/artikelen van of over Augustinus door de Bibliotheek Augustijns Instituut zie Aanwinstenlijsten 
Voor recente Augustinuspublicaties per taal zie o.a. de Neuerscheinungen bij www.augustinus.de 

november 2022 

The Spirituality of Saint Augustine. A Breath of Fresh Air for Our Times / Gabriël Quicke 

maart 2022 

Sta op en leef : Augustinus over goed leven en goed sterven / Hans Alderliesten.- Apeldoorn: De Banier, 2022. - 108 p. ISBN: 978-90-8718-7026 € 12,95  

oktober 2021  

In navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en God beminnen / Martijn Schrama

 

Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert / Gabriël Quicke

jan 2021  
Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert / Gabriël Quicke 

 Maria, de waardigheid van de aarde. Augustinus' visie op de moeder van Christus

okt 2020

Maria, de waardigheid van de aarde. 
Augustinus' visie op de moeder van Christus.
11de Scherpenheuvellezing gehouden op 11 oktober 2019 / Gabriël Quicke 

aug 2020 
The Bible in Christian North Africa. Part I: Commencement to the ‘Confessiones’ of Augustine (ca 180 to 400 CE) / Edited by: Jonathan Yates and Anthony Dupont.  (Handbooks of the Bible and Its Reception, 4.1), De Gruyter: 2020 

nov 2019 

Woorden van Augustinus. Dagboek / Henk Florijn.
Kok Boekencentrum. ISBN: 9789023954675
(korte citaten zonder bronvermelding)

nov 2019  
Augustinus, van zoeker naar voorbeeld / W. Fieret

Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus

nov 2019

Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus / Kitty Bouwman

okt 2019
Augustinus voor mensen van nu. Wij zijn de tijden / Hans Alderliesten

 

april 2019 
Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker 
Geen stripverhaal maar een graphic novel. 

maart 2019 
Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen als leidraad voor je leven / Anton ten Klooster, Gerben Zweers

 

2019
Als een arend herleeft mijn jeugd / Gabriël Quicke

Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu

Augustinusdag 

Sinds 1986 organiseert het Augustijns Historisch Instituut Leuven elk jaar een Augustinusdag. De lezingen worden gepubliceerd in de reeks Augustinusdag
Publicatielijst en bestellen zie: het AHI Leuven

juli 2017 

Friendship in Saint Augustine's Confessions. Between social conventions and Christian morals / Math Osseforth. - Vrije Universiteit Amsterdam. (proefschrift)

D

2017 (laatste brochure)

Augustinus aan het woord  

Een reeks van 17 brochures waarin telkens een thema aan de hand van tien citaten uit het werk van Augustinus wordt toegelicht. 

 

juli 2017 
God zegene en beware je / Gabriël Quicke

Brug van barmhartigheid / Gabriël Quicke

juni 2016
Brug van barmhartigheid / Gabriël Quicke

december 2015 
Baptised Rhetoric. Structure and Argument of Augustine's Nativity Sermons 184-196 
[Gedoopte retorica. Opbouw en gedachtegang van Augustinus' kerstpreken 184-196] / Joost van Neer. proefschrift

Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland, 1886-2006

28 augustus 2015
Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland 1886-2006 / Brian Heffernan

2015 

Neem en lees, Augustinus' Belijdenissen uitgelegd / Evert Barten. Den Hertog, 2015. 156 p. € 19,90

 

De auteur heeft fragementen uit Augustinus' Belijdenissen herschreven in de vorm van een vraaggesprek met Augustinus.

2015

Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn / Bas Hengstmengel.  
Buijten En Schipperheijn B.V.
ISBN: 9789058816719

 Mater Sapientia / Kitty Bouwman

juni 2015  
Mater Sapientia. De mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus / Kitty Bouwman. 
proefschrift

 

Merciful Severity / Bart van Egmond juni 2015 
Merciful Severity: Augustine of Hippo's early thought on the redemptive function of divine judgement / Bart van Egmond
proefschrift
Verlangen naar geestelijke schoonheid november 2014
Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. / red. Joost van Neer en Brian Heffernan
Bart Koet, Augustinus over diakens. Zijn visie op het diakonaat juni 2014
Augustinus over diakens : zijn visie op het diakonaat / Bart J. Koet 
Zijn lichaam worden: leven uit de rijkdom van de eucharistie

Zijn lichaam worden: leven uit de rijkdom van de eucharistie / red.Charles Caspers e.a.

Stadswandeling door de Stad van Augustinus

Stadswandeling : een rondleiding door De stad van God van Augustinus / Johan Beijer

Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit? Het bewustzijn volgens Augustinus en het boeddhisme uit zijn tijd. Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit? Het bewustzijn volgens Augustinus en het Boeddhisme uit zijn tijd / Hessel Posthuma. Almere: Parthenon,2012.
 Augustinus van Hippo / Henry Chadwick ; vert. door Anthony Dupont, Wim Sleddens (kaft)  Augustinus van Hippo / H. Chadwick; met een voorwoord van Peter Brown; vertaald door Anthonoy Dupont en Wim Sleddens. -
Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum / Anthony Dupont Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum during the Pelagian Controversy: Do Different Contexts Furnish Different Insights? / Anthony Dupont . - Brill, 2012. (Brill's Series in Church History ; 59)
Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij (kaft)

november 2012
Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij [epistula 185]  / toegelicht en vertaald door Paul van Geest en Vincent Hunink

 

De_ontdekking_ van_het_innerlijk:_de_actualiteit_van_Augustinus_ /_red._Bert_Blans_(kaft) De ontdekking van het innerlijk: De actualiteit van Augustinus / Bert Blans (red.)
Een 'samenvatting' van de succesvolle materclass gehouden in Utrecht, augustus 2011. 
 Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk / M.A. van Willigen (kaft)

Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk / Dr. M.A. van Willigen. – Heerenveen : Groen, 2012. – 648 p. ISBN: 9789460730184 pb. € 14,95 Een uitgave op dwarsliggerformaat.

Werken van Barmhartigheid [kaft boek] april 2012
Werken van barmhartigheid: Heiligen, Bijbelse lijnen, Augustinus, Meditaties / door Vincent van der Helm, Joset van Leeuwen, Ed van de Moosdijk, Gerben Zweers
Geld, God en Geluk: Augustinus in miniaturen / Paul van Geest (kaft) december 2011
Geld, God en Geluk: Augustinus in miniaturen / Paul van Geest
Exercitatio_mentis_zelfkennis,_vorming_en_therapie_bij_Augustinus januari 2012
Exercitatio mentis: zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus / Martin Claes
Open Deur - Augustinus, nov. 2011 [kaft] november 2011
Open Deur - themanummer Augustinus
Waarachtigheid Levenskunst volgens Augustinus (kaft) juli 2011
Waarachtigheid, Levenskunst volgens Augustinus / Paul van Geest
 Schrama - op verhaal komen met Augustinus (kaft)

juni 2011-  2013 
Op verhaal komen met Augustinus:
1. Hoe een kerkvader zijn kerk ziet
 
2. Voldragen moederschap: Maria en de Kerkvaders
3. Lijden en verrijzenis
Serie lezingen door  Martijn Schrama OSA 

augustijnenklooster van aanzien Dordrecht 1275-1572 (kaft) maart 2011
Een augustijnenklooster van aanzien: conventus sancti augustini
dordracensis 1275-1572 / Herman A. van Duinen
Jaarboek 2010 van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht
Lampas - Augustinus en onderwijs (kaft) december 2010
Lampas - tijdschrift
Augustinus en onderwijs - themanummer 43 (2010) nr 4
Tijdschrift filosofie april 2010

Tijdschrift Filosofie jrg 20 (2010) nr 2 themanummer Augustinus
Met bijdragen van:
- Bert Blans, 'Wie was Augustinus?'p. 2-4.
- Bert Blans, 'Augustinus bij Jean Luc Marion'p. 5-14.
- Krijn Pansters, 'Augustinus en de spirituele hermeneutiek' p. 15-23.
- Rudi te Velde, 'Augustinus over sexualiteit en zonde' p. 34-39.
- Charles Vergeer, 'Augustinus en de tijd' p. 24-33.
Bestellen bij: Uitgeverij Garant, Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn, 055 5220625; info@garant-uitgevers.nl
( € 12,- inclusief verzendkosten)

 Augustinus voor amateurtheologen/ Cooper  (kaft) 2009
Augustinus voor amateurtheologen / Stephen Cooper ; vert. door Antony Dupont en Wim Sleddens
 Sint Augustinus /  o.l.v. Tarsicius van Bavel (kaft) 2009
Sint Augustinus / o.l.v. Tarsicius Jan van Bavel 
Augustinus de zielzorger (kaft) 2008 - herdruk met nieuwe inl.
Augustinus de zielzorger / Frits van der Meer
Zie ook Gesproken boeken
 Zeven vragen aan Augustinus (kaft) 2008
Zeven vragen aan Augustinus / Paul van Geest en Moniek Slingerland
 Augustinus kerkvader van het westen (kaft) 2008
Augustinus kerkvader van het westen / Kees van der Zwaag
 Mystiek duet: Tweestemmigheid binnen christelijke spiritualiteit

2006

Mystiek duet: Tweestemmigheid binnen christelijke spiritualiteit / red. Bert Blans, Kitty Bouwman. Valkhof Press

 Augustiniana Neerlandica  (kaft) 2005
Augustiniana Neerlandica / red. P. van Geest, J. van Oort
 Corpus Augustinianum Gissense (CAG2) [cd-rom] 2004 - cdrom
Corpus Augustinianum Gissense 
informatie bij www.augustinus.de
 Waar liefde vraag, luistert God / Bluyssen (kaft) 2004
Waar liefde vraagt, luistert God : Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus / Jan Bluyssen. - Nijmegen: Valkhof Pers,
 Op zoek naar wie eeuwing leeft (kaft) 2004 - Tijdschrift
Heiliging: Op zoek naar wie eeuwig leeft - themanummer
 Augustinus - Wij zijn de tijden (kaft)  2004
Augustinus .... 'Wij zijn de tijden'
zie ook het citaat uit Augustinus' sermo 80, 8 'Wij zijn de tijden'
 Schrift - Augustinus en de bijbel (kaft) 2004 - Tijdschrift
Schrift : Augustinus en de bijbel
 Bij Augustinus te gast (kaft) 2003 
Bij Augustinus te gast / Hans van Reisen
 Augustinus, bisschop van Hippo (kaft) 2002- 4de druk 
Augustinus, bisschop van Hippo / Hans van Reisen
 Met Augustinus aan de slag: hulpboek / Van Reisen (kaft) 2002 - 3de uitgebreide druk
Met Augustinus aan de slag: Hulpboek voor de studie van Augustinus / Hans van Reisen
 Hermeneus : themanummer Augustinus (kaft) 2002 - Tijdschrift
Hermeneus: Augustinus - themanummer 
 Integriteit op weg naar God (kaft) 2002
Integriteit als weg naar God: over de spiritualiteit van Augustinus / Paul van Geest 
 Augustinus: De binnenkant van zijn denken (kaft) 2001 - 2de druk - uitverkocht
Augustinus, de binnenkant van zijn denken / Martijn Schrama
De kern van het religieuze leven / T.J. van Bavel, OSA


1973 - 2de druk - uitverkocht 
De kern van het religieuze leven / T.J. van Bavel

 

 

Top

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Koet - Augustinus over diakens
Augustinus over diakens : zijn visie op het diakonaat / Bart J. Koet. - Almere : Parthenon, 2014. 239 p.; 21 cm. ISBN: 978-90-79578-70-2 € 22,50 lees verder
13 November 2022