Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Christus' offer
zoeken
printen

Christus' offer

Pasen
Augustinus over het sacrament - Christus' offer

  

[2] Christus onze Heer heeft door zijn lijden voor ons geofferd wat Hij door zijn geboorte van ons heeft ontvangen, zijn eigen lichaam en bloed. Daarmee is Hij is voor eeuwig de voornaamste priester geworden. Hij heeft dus de wijze van offeren ingesteld die u ziet: zijn eigen lichaam en bloed. Want toen zijn lichaam met een lans werd doorstoken, kwam er water en bloed uit, waarmee Hij onze zonden kwijtschold. Nader met huiver en vrees tot dit altaar en neem eraan deel. Denk aan die genade en maak werk van uw eigen redding, want het is God die het in u bewerkt. Erken in het brood degene die aan het kruis hing. Erken in de beker wat uit zijn zijde stroomde. … Alles wat op vele verschillende manieren in de offers van het oude verbond is aangekondigd, heeft betrekking op dit ene, dat in het nieuwe verbond is geopenbaard. 

[3] Neem en eet daarom het lichaam van Christus: zelf bent u ook al ledematen van Christus geworden in het lichaam van Christus. Neem en drink het bloed van Christus. Eet wat u bijeenhoudt om niet van elkaar te worden gescheiden. Drink wat u hebt gekost om niet te denken dat u maar weinig waard bent. Zoals deze spijs en drank in u veranderen wanneer u het eet en drinkt, zo verandert u ook in het lichaam van Christus wanneer u gehoorzaam en vroom leeft. Want toen Christus zijn lijden tegemoet ging en Hij met zijn leerlingen het paasmaal hield, nam Hij brood, zegende het en sprak: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u zal worden overgeleverd.’ Evenzo zegende Hij de beker, gaf die en sprak: ‘Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen zal worden vergoten tot vergeving van zonden.’ Dat las u vaak in het evangelie of u hoorde het, maar u wist niet dat de eucharistische gave de Zoon is. Maar nu, met een hart dat door besprenkeling is vervuld van een rein geweten en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water: nader tot Hem en laat zijn licht u beschijnen en uw gelaat hoeft niet meer te blozen van schaamte. Als u immers op waardige wijze ontvangt wat hoort bij het nieuwe verbond waardoor u het eeuwig erfdeel verwacht en u het nieuwe gebod onderhoudt om elkaar lief te hebben, hebt u het leven in u. U nuttigt immers het vlees, waarover het Leven zelf zegt: ‘Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de wereld,’ en: ‘Als iemand mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, zal hij het leven niet in zich hebben.’

Augustinus, sermo 228B, 2-3 in: Als lopend vuur, p. 121-122 (licht ingekort en bewerkt)


'Magnus es Domine et laudabilis valde' Aanhef van Confessiones 1,1 van Augustinus. 'Groot bent u Heer en zeer lovenswaardig'  Postincunabel uit 1502 van Amerbach uit BaselAfb: Het begin van de Confessiones van Augustinus: 'Magnus es Domine, et laudabilis valde' een detail van een pagina uit een postincunabel met de opera omnia van Augustinus, uitgegeven te Basel door Johannes Amberbach, ca 1502. De rode inkt, onder andere de initiaal, wordt nog met de hand ingevuld in tegenstelling tot de zwart gedrukte tekst. Bijzonder is dat al in 1500 Amberbach al de Bijbelverwijzingen in de kantlijn noteerde en commentaar in een kleiner lettertype vermeldde.  

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
31 Maart 2021