Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Offers aan God zijn nuttig voor de mens
zoeken
printen

Offers aan God zijn nuttig voor de mens

Wij offeren niet voor God maar voor ons eigen heil. 

De mensen die denken dat God dat alles beveelt voor eigen nut of genoegen hebben het fout. Maar als ze zo denken, vragen ze zich wel terecht af waarom God veranderingen heeft aangebracht alsof dat was vanwege willekeur. Want Hij beveelt dat Hem in vroegere tijd het ene geofferd moest worden en in een andere tijd wat anders. Maar zo zit het niet. God legt niets op voor eigen voordeel, het gaat Hem om het voordeel van degene aan wie Hij iets oplegt. Daarom is Hij de ware Heer, omdat

Hij zijn dienaar niet nodig heeft maar de dienaar Hem. In de Schrift die we het Oude Testament noemen, in de tijd toen die offers nog plaatsvonden die nu niet meer gebeuren, is er gezegd: “U bent mijn Heer, omdat u niets van het mijne nodig hebt.” God heeft dus die offers niet nodig. Hij heeft nooit iets nodig. Maar die handelingen zijn tekens, die de goddelijke gaven aanduiden waardoor ons geestkracht wordt gegeven of uitzicht op eeuwig heil. Als wij die tekens plechtig uitvoeren, volbrengen wij vrome plichten die nuttig zijn, niet voor God maar voor ons.

uit: Schrijf me en ik stuur je antwoord (Augustinus’ epistula 138,6)

 

Maar wat betekent geen kwaad met kwaad vergelden nu eigenlijk? Dat is toch een afkeer hebben van de begeerte om wraak te nemen? Dat is toch geleden onrecht liever willen vergeten dan wreken en niets vergeten dan alleen onrecht dat men je aandoet?

uit: Schrijf me en ik stuur je antwoord (Augustinus’ epistula 138,9)

 

Doen we wel het goede? 

Als het hart van de mensen verdorven en vijandig is, denkt men dat het goed gaat in de maatschappij wanneer mensen zich druk maken om de pracht en praal van hun huizen, terwijl ze onverschillig zijn voor het verval van hun ziel; wanneer er kolossale stadions worden opgericht, terwijl de fundamenten van de deugd worden ondermijnd; wanneer waanzinnige verspilling wordt toegejuicht, terwijl er om de werken van barmhartigheid alleen maar wordt gelachen; wanneer spelers zich te buiten gaan door overvloedige aanhang van de rijken, terwijl de armen nauwelijks bezitten wat nodig is; wanneer God, die door de mond van de verkondigers van zijn onderricht luid protesteert tegen dit algemene kwaad, door goddeloze groepen wordt gehoond, terwijl er goden gezocht worden, juist om die te eren met voorstellingen die een schande zijn voor ziel en lichaam.

uit: Schrijf me en ik stuur je antwoord (Augustinus’ epistula 138,14) 

 

 

  

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven (ep. 29, 132-138)
Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen, m.m.v. Vincent Hunink. - Damon, 2021. - ISBN, EAN: 9789463403009 . Hardcover, 128 p. € 15,90 lees verder
25 Februari 2021