Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Soundcloud Joop van der Elst
zoeken
printen

Soundcloud Joop van der Elst

Interviews over Augustinus

 

De afgelopen jaren heeft Joop van der Elst regelmatig vertalers en theologen geïnterviewd over Augustinus. Meestal is een nieuwe bundel met vertalingen de aanleiding. Augustinus’ preken sluiten heel goed aan bij onze eigen tijd vanwege dezelfde problemen. Dat zijn preken vanwege de gebruikte voorbeelden in hoge mate tijdloos zijn, kun je zelf beoordelen aan de hand van bijvoorbeeld de mooie fragmenten die worden voorgelezen.
Hieronder een overzicht geordend naar de titel van de vertaalbundel (het eerste zelfstandig naamwoord). Onder het woord soundcloud zit de link naar de vertaler. 

  

 Meer interviews over andere onderwerpen zie de Soundcloud van Joop van der Elst.  

Recent: (november 2021)
Augustinus, De laatste visvangst, Johannestractaten 55-124 soundcloud

Recent: (april 2021)
Augustinus, Schrijf me en ik stuur je antwoord (brief 138) soundcloud 
Augustinus, Schrijf me en ik stuur je antwoord (over het boek) soundcloud
 
(september 2020)  
Augustinus, Over de psalmen. Uitweidingen 110-1117 soundcloud 
  

Interviews n.a.v. vertalingen van Augustinus


van Aangezicht tot aangezicht  BOEK
Over het slot van de preken (met fragmenten), met Anke Tigchelaar soundcloud  

 

Augustinus aan Simplicianus BOEK
Augustinus’ brief aan Simplicianus, met Paul van Geest soundcloud 

 

Belijdenissen [confessiones]  BOEK

Belijdenissen, over het boek / vert. Wim Sleddens soundcloud 

Belijdenissen, boek, met Joke Springorum soundcloud 

Belijdenissen, voorleesfragmenten, met Leo Wenneker soundcloud 


Bidden met je handen BOEK

Bidden met je handen, over het boek, met Hans van Reisen soundcloud

Bidden met je handen, over het boek, met voorleesfragment, met Henk van der Meulen soundcloud

sermo 358A, Over barmhartigheid, tekst, met Hans van Reisen  soundcloud

sermo 386, Vergeef uw vijanden, met Henk van der Meulen  soundcloud

sermo 389, Bidden met je handen, tekst, met Hans van Reisen soundcloud

sermo 396, Bij een begrafenis, tekst, met Hans van Reisen  soundcloudBrood om van te leven BOEK

Brood om van te leven, boek, met Hans Tevel soundcloud

 

Debatten over God en wereld BOEK

Debatten over God en wereld, met Roald Dijkstra soundcloud

 

Geloof is het begin  BOEK

Geloof is het begin, over het boek, met Paul van Geest soundcloud

Gods zorg voor de wereld BOEK

Gods zorg voor de wereld, tekst, met Hans van Reisen soundcloudHuis van barmhartigheid
BOEK

Huis van barmhartigheid, over het boek met voorleesfragment, met Annemarie Six-Wienen soundcloud

Huis van barmhartigheid, toelichting en fragmenten, met Joke Gehlen-Springorum soundcloud

Sermo 350A, voorgelezen door Joke Gehlen-Springorum soundcloud

 

het Huis op de rots (Bergrede) BOEK

Het huis op de rots, voorleesfragmenten, met Leo Wenneker soundcloud 

 

als Korrels tussen kaf BOEK

Sermo 104, Martha en Maria, met Anke Tigchelaar soundcloud 

 

Onze Wereld in wording BOEK

Onze wereld in wording, over het boek en voorleesfragment, met Hans van Reisen  soundcloud 

Onze wereld in wording, voorleesfragmenten, met Leo Wenneker  soundcloud 

 

Over de Psalmen. Uitweidingen 110-117 BOEK

Augustinus, Over de psalmen. Uitweidingen 110-117  soundcloud
met voorleesfragment van psalm 112 (113) en interview
met Joost van Neer, Anke Tigchelaar, Martijn Schrama 

 

Regel van Augustinus BOEK (vert. Van Bavel)  Boek (vert. Hunink)

Over de Regel van Augustinus, met Martijn Schrama soundcloud 

 

Schatkamer van het geloof BOEK

Over de Schatkamer van het geloof, met Paul van Geest soundcloud 

  

Schrijf me en ik stuur je antwoord  BOEK

Schrijf me en ik stuur je antwoord, delen uit brief 138, met Hans van Reisen soundcloud 

Schrijf me en ik stuur je antwoord, over het boekje, met Hans van Reisen, soundcloud

 

Verhandelingen (tractaten) over het Johannesevangelie  

Brood om van te leven BOEK
Brood om van te leven, boek, met Hans Tevel soundcloud  

De laatste visvangst, Johannestractaten 55-124 BOEK
De laatste visvangst, Johannestractaten 55-124, met Hans van Reisen soundcloud

 

Vier Evangelisten, één evangelie BOEK

Vier evangelisten, één evangelie, voorleesfragmenten, met Joost van Neer soundcloud

 

 

= = = =


Wie is Augustinus?
Over Augustinus, met Martijn Schrama  soundcloud 

Mijn indruk van Augustinus, met Riemer Roukema  soundcloud

Twee gebeden van Augustinus, met Laela Zwollo soundcloud 

 

Varia – andere schrijvers

Gregorius, Je borsten zijn zoeter dan wijn, met Joost van Neer BOEK  soundcloud
 
Ambrosius, Zingen met het hart, over het boek, Patrick Lateur  BOEK soundcloud

Possidius, Het leven van Augustinus, door Paul van Geest BOEK  soundcloud

 

Vertalers en theologen over Augustinus bij de Soundcloud

 

naar top

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geïnterviewden: 

 

Roald Dijkstra
dr Roald Dijkstra (classicus) 

 


prof. Paul van Geest (kerkhistoricus) 

 

Joke Gehlen-Springorum
drs Joke Gehlen-Springorum (classica)

Patrick Lateur
dr Patrick Lateur (classicus)


Henk van der Meulen
dr ds Henk van der Meulen (theoloog)

Joost van Neer 
dr Joost van Neer (classicus)

Hans van Reisen
drs Hans van Reisen (theoloog)

Riemer Roukema
prof. Riemer Roukema (theoloog) 

Martijn Schrama
dr Martijn Schrama (theoloog)

Annemarie Six-Wienen
drs Annemarie Six-Wienen (theologe)

 
dr Hans Tevel (classicus)

Anke Tigchelaar
dr Anke Tigchelaar (neerlandica)

Leo Wenneker
drs Leo Wenneker (classicus)

Laeda Zwollo
dr Laela Zwollo (filosofe) 

 

22 November 2021