Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Augustinus en Paulus

Augustinus en Paulus over de werken van de wet en de werken van de genade / ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Egbert P. Bos. - Kampen: Van Warven, 2021. 256 p. ISBN: 978-94-93175389 pp, € 19,95 

Augustinus is zonder twijfel de meest invloedrijke denker uit de geschiedenis van de theologie en filosofie. In zijn commentaren op de Brief aan de Romeinen van de apostel Paulus (394-396) ontwikkelt Augustinus zijn opvatting over de genade van God. God voorziet en bepaalt alles: welke vrijheid is er nog voor de mens? Kan de mens door eigen werken en verdiensten zich de gunst van God verwerven?

Augustinus schrijft de hier vertaalde commentaren vlak vóór zijn Ad Simplicianus (396) waarin hij een radicale opvatting van de genade lijkt te verdedigen. In zijn commentaren op Paulus ontwikkelt Augustinus ook zijn opvatting over de Heilige Geest, die Gods vrede brengt, met name over de zonde die een mens kan plegen tegen de Heilige Geest. In dit boek zijn commentaren van Augustinus op Paulus’ Brief aan de Romeinen voor het eerst in het Nederlands vertaald en voorzien van een uitvoerige inleiding en noten. Het boek is bestemd voor een breed publiek met belangstelling voor fundamentele filosofische en theologische problemen.

De twee werken betreffen
* Epistulae ad Romanos inchoata expositio liber unus, een werkje waarin Augustinus alleen de groet van de Romeinenbrief van commentaar voorziet en ingaat op het vraagstuk over de zonde tegen de Heilige Geest.

Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos. Hierin behandelt Augustinus 84 vragen afzonderlijke passages uit Paulus’ brief aan de Romeinen. Het werkje ontstond na gezamenlijke lezing van Paulus’ Romeinenbrief door Augustinus met enkele broeders tijdens hun verblijf in Carthago voor het eerste concilie daar in juni 394.

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021