Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Eert in elkander God

 

Augustinus, Eert in elkander God. Woorden voor elke dag van het jaar. - Berne Media: 2018. 224 p. ISBN: 978-90-8972-252-2  Hb € 14,90
Oorspronkelijke uitgave: Saint Augustin, Une pensée par jour. Teksten verzameld door Marie-Christine Hazaël-Massieux. Médiaspaul, 2017. In het Nederlands vertaald door Martine van de Weerd. 

Geef mij iemand die liefheeft
en hij zal de waarheid voelen van wat ik zeg. 
Geef mij iemand die hunkert van verlangen, 
geef mij iemand vol passie, 
geef mij iemand die in deze woestijn dwaalt
en die dorst heeft, die zucht naar
de bron van het eeuwige vaderland, 
geef mij zo iemand en hij weet wat ik wil zeggen. 

     Augustinus, tract. 26,4 (Tractaten over het Evangelie volgens Johannes)
     (pagina 5 voorwoord)

Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus.
Augustinus van Hippo (354 - 430), ook wel Sint-Augustinus genoemd, was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.
Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus. In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring.
De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden.Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring - hij is heel openhartig - neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten. 

De teksten zijn niet voorzien van een verwijzing naar een (Nederlandse of Latijnse) brontekst.  

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021