Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Het verhaal van Johannes
zoeken
printen

Het verhaal van Johannes

Ontmoetingsdag 21 maart 2015 
Johannes en de hoogste berg

 

Groene Zaal  

Groene Zaal   Groene Zaal

Lezing door Joop Smit 

"Bijna een traditie doorbroken," zei prior-provinciaal Paul Clement, "een ontmoetingsdag zonder nieuwe vertaling van Augustinus".
Toch werd er een nieuw boek gepresenteerd: Het verhaal van Johannes, Sleutelfiguren uit zijn evangelie. De auteur zelf, Joop Smit, vertelde over de opzet en de inhoud van zijn boek.

Het evangelie van Johannes gaat over de strijd tussen licht en duisternis, het groeiende conflict tussen Jezus en de autoriteiten in Jeruzalem. Joop Smit toont hoe moeilijk het is voor nieuwsgierige personen die in gesprek gaan met Jezus, om tot het nieuwe geloof te komen. Of dat nu Nicodemus is of de Samaritaanse vrouw, tijdens het leven van Jezus, of Maria uit Magdala of Thomas na de dood van Jezus: ieder blijft 'hangen' in het oude Joodse geloof of in de mensenvriend, rabbi, profeet Jezus van Nazareth. Het lukt hun niet te geloven dat Jezus Gods zoon is en verrezen is.

Aan de lezer van het evangelie de uitdaging om het beter te doen. En aan de lezers van 'Het verhaal van Johannes' van Joop Smit om het hele boek van kaft tot kaft te lezen!  

Meer informatie bij de Publicaties op de site van de augustijnen.nl 

 

 

Discussie

Omdat het een ontmoetingsdag was met een feestelijk tintje waren er twee muzikale intermezzi, verzorgd door een gelegenheidsensemble. Met de uitgevoerde muziekstukken werd vooruitgelopen op de Paastijd. Deze optredens vonden plaats in de neogotische Augustijnenkerk en de akoestiek liet de hoge kwaliteit van het ensemble (allen afkomstig uit kringen rond het Nederlands Kamerkoor) goed uitkomen. 

In het eerste deel zongen zij gedeeltes uit verschillende Maria Magdalenawerken: van Francisco Guerrero (1528-1599), Jacobus Clemens non Papa (1510-1599), Jean Mouton (1459-1522), Johann Hermann Schein (1586-1630).   

In het tweede deel werden liederen van Heinrich Schütz (1585-1672) uitgevoerd. Het publiek hoorde Maria Magdalena (Dialogo per Pascua SWV443 a), Nicodemus (Also hat Gott die Welt geliebt SWV380 a5) en Lazarus (Ich bin die Auferstehung SWV 324 a3).

Uitvoerenden waren v.l.n.r.:  Barbara Bordon (sopraan), Marjon Strijk (sopraan), Nine van Strien (alt), William Knight (tenor),Robert Coupe (tenor),  Bas Ramselaar (bas), Pieter Dirksen (orgel).  

 

Vocaal ensemble

  

Lunch Lunch Lunch
Lunch Lunch Lunch

 

In de namiddag volgden drie parallelle workshops. Elke groep besprak een preekfragment van Augustinus over het evangelie volgens Johannes. Weer plenair bijeen in de Groene Zaal lichtte Hans van Reisen de teksten toe: de fragmenten tonen aan dat Augustinus zich bewust is van de verschillende visies op Jezus en van de verschillende kerkbeelden. Bovendien actualiseert Augustinus de oude evangelieverhalen; deze aanpak spreekt ook in deze tijd aan. 

workshop Hans van Reisen
felicitaties cadeau
Vervolgens werd Hans van Reisen zelf toegesproken. Vorig jaar mei vierde het Augustijns Instituut zijn 25-jarig bestaan. Toen lag het accent op de talrijke en succesvolle vertalingen en de bemiddeling van het instituut. Maar 2014 was ook het jaar van Hans' 25-jarig werkjubileum als medewerker van het eerste uur. Daarom nu een ontmoetingsdag met een feestelijk tintje.
Zijn collega en dagvoorzitter Joost van Neer belichtte aan de hand van vele foto's de organiserende, coördinerende en ondersteunende rol van Hans. Uit handen van de provinciaal Paul Clement ontving Hans een bijzonder cadeau, een Papoea jachtschild. Felicitaties en een geanimeerde receptie sloten de dag af.
boekentafel boekentafel
receptie receptie

  

Verslag en foto's: Ingrid van Neer-Bruggink 

groter beeld: gebruik de toetsen Ctrl +
kleiner beeld: gebruik de toetsen Ctrl - 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie

Joop Smit tijdens zijn lezing  

Joop Smit
tijdens zijn lezing


 

26 Oktober 2020