Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C20 Aandacht voor Christus die op straat ligt
zoeken
printen

C20 Aandacht voor Christus die op straat ligt


De Heer ging het huis van Zacheüs binnen (vgl. Lc. 19,1-10).
Gelukkige man!
Kwam Jezus ook maar eens bij ons binnen.
Christus is nu immers in de hemel.

Christus, lees mij Uw nieuwe verbond voor,
en maak mij gelukkig met Uw wet.

Lees Zijn wet en je zult beseffen
dat je niet van Zijn tegenwoordigheid beroofd bent.
Luister hoe Christus eens oordelen zal:
« Wat gij gedaan hebt
voor een van de minsten van de mijnen,
dat hebt gij voor Mij gedaan» (Mt. 25,40).
Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel,
maar heb aandacht voor Christus
die op straat voor uw deur ligt,
heb aandacht voor Christus
die honger heeft en kou lijdt,
die in nood verkeert en vreemdeling is.

Augustinus, preek 25 vertaald door Tars van Bavel, OSA


bron: Veel te laat heb ik je lief gekregen: Leven en werk van Augustinus van Hippo bij het 16e eeuwfeest van Augustinus' bekering / [Possidius ; samenstelling, vertaling en commentaar door] Tarsicius van Bavel. - Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 1986. - 229 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN : 90-6831-060-7. € 17,50

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Van Bavel - Veel te laat heb ik je lief gekregen
Veel te laat heb ik je lief gekregen: Leven en werk van Augustinus van Hippo bij het 16e eeuwfeest van Augustinus' bekering / [Possidius ; samenstelling, vertaling en commentaar door] Tarsicius van Bavel. - Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 1986. - 229 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN : 90-6831-060-7. € 17,50 Bestellen via het Augustijns Historisch Instituut Leuven Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecr. lees verder
26 Oktober 2020