Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Jacob en Esau

'Jacob en Esau' (Gn 25, 27 en 32) was zaterdag 15 juni het thema op de studiedag van het Augustijns Instituut Eindhoven. Het thema is de uitwerking van preek 4 in de nieuwe te presenteren bundel Schatkamer van het geloof Hierin zijn de vertalingen opgenomen van Augustinus’ preken over het Oude Testament (de preken 1-50).

Esau, de oudste zoon van Isaak en Rebekka is bekend geworden als slachtoffer van de list van Jakob die hem voor een kom linzensoep het eerstgeboorterecht afhandig maakte en zo - na Isaak en Abraham - de derde aartsvader werd. In preek 4 en 5 snijdt Augustinus de problematiek omtrent Jakob en Esau aan. Een preek van 40 pagina's die destijds ongeveer twee uur geduurd zal hebben!

Het verhaal over Esau en Jacob uit Genesis 25, 27 door Anke Tigchelaar

Joost van Neer tijdens zijn analyse van Augustinus' preek 4 over Esau en Jakob

Omdat de eerste spreker, prof. dr Eep Talsma vanwege familieomstandigheden moest afzeggen, werd in plaats van zijn exegese het verhaal van Jakob en Esau uit Genesis integraal voorgelezen door Anke Tigchelaar, zodat men de de tekst weer helder voor ogen had staan. 

Classicus Joost van Neer behandelde in zijn lezing de bijzondere opbouw en de even bijzondere gedachtegang van preek 4 en liet zien hoe Augustinus door een samenzweerderige sfeer te scheppen het “onoplosbare” probleem van het (vermeende) bedrog oploste, waarmee de listige Jakob, hierbij gesteund door zijn moeder, de onschuldige Esau aanpakte.

 

In de lunchpauze trok de rijkelijk voorziene boekentafel met publicaties van het Augustijns Instituut veel bezoekers. Het was in een oogopslag duidelijk dat uitgeverij Damon de 'hofleverancier' van Augustinuspublicaties is. 

Hans van Reisen presenteert een overzicht van Augustinusvertalingen bij Damon Jenny en Marleen van de Laar, midden Hans van Reisen
auteursexemplaren voor Martijn Schrama uitgevers Damon: Marleen en Jenny van de Laar

 

Tevens kon de kleine leeszaaltentoonstelling 'Het Oude Testament gezien door Rembrandt verwoord door Augustinus' in de Bibliotheek bezichtigd worden. Twee grote meesters die in woord en beeld hun kennis van de Bijbel aan latere generaties hebben doorgegeven.

Lunchpauze  Leeszaalexpositie  Lunchpauze

Het tweede deel van de studiedag opende met twee parallelle workshops, één van neerlandica Anke Tigchelaar, onder de titel 'Taal, voordracht en genot', en één van theoloog Hans van Reisen, 'Geloof, bedrog en zegen'. Anke Tigchelaar ging in op de verschillende manieren waarop toehoorders of lezers met teksten kunnen omgaan. Hans van Reisen discussieerde met het publiek over bepaalde tekstpassages uit preek 4 die bij de toehoorder of lezer van nu op onbegrip kunnen stuiten.

Workshop 'Taal, voordracht en genot' door Anke Tigchelaar Workshop 'Geloof, bedrog en zegen' door Hans van Reisen
Tijdens de workshop tijdens de workshop

 

Het tweede deel van de studiedag opende met twee parallelle workshops, één van neerlandica Anke Tigchelaar, onder de titel 'Taal, voordracht en genot', en één van theoloog Hans van Reisen, 'Geloof, bedrog en zegen'. Anke Tigchelaar ging in op de verschillende manieren waarop toehoorders of lezers met teksten kunnen omgaan. Hans van Reisen discussieerde met het publiek over bepaalde tekstpassages uit preek 4 die bij de toehoorder of lezer van nu op onbegrip kunnen stuiten.

De officiële presentatie van het boek geschiedde door augustijn en theoloog Martijn Schrama, de derde van het vertaaltrio van 'Schatkamer van het geloof'. Na een korte toespraak, waarin hij onder meer inging op de doelstellingen van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen met het vertaalwerk van het Augustijns Instituut - al voor de oorlog werd het belang hiervan ingezien!-, overhandigde hij het eerste exemplaar ritueel aan prior-provinciaal p. Paul Clement OSA.

De vertalers van 'Schatkamer van het geloof' na de overhandiging van het boek aan de prior-provinciaal. v.l.n.r.: prior-provinicaal Paul Clement OSA, Anke Tigchelaar, Joost van Neer, Martijn Schrama OSA

Een receptie sloot de dag af, waarbij alle deelnemers in informele sfeer konden napraten met de leden van de Orde, met de medewerkers van het Augustijns Instituut, met de uitgever en gewoon met elkaar.

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Schatkamer van het geloof
Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50]/ Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama o.s.a. en Anke Tigchelaar. - Budel: Damon, juni 2013. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1 € 89,90 lees verder
26 Oktober 2020