Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

V26- leesgroep

Sinds 1994 bestaat de vereniging FERVENTES UNDAE. De leden van deze vereniging zijn deelnemers aan de postacademische cursussen die geleid worden door de classicus en exegeet dr. H. De Lil. Er vinden ieder jaar twee cursussen plaats (resp. voorjaar en najaar) van elk tien colleges. Op het leesprogramma staan teksten van Augustinus – Ambrosius – Hieronymus.

Onderwerpen
Deze drie christelijke auteurs uit de vierde en vijfde eeuw hebben de eerstvolgende duizend jaar van het Europese denken sterk beïnvloed. In elke cursus speelt de geschiedenis van Rome dan ook een grote rol, zij het niet altijd expliciet. Constantijn had in het begin van de vierde eeuw het Christendom tot morele ruggengraat van zijn beleid gemaakt en zijn opvolger Theodosius I verleende het de status van staatsgodsdienst. Het romeinse Rome wordt geconfronteerd met een explosief groeiend christendom. Augustinus reageert in De Civitate Dei op de Romeinse catastrofe van 410. Hiëronymus, de auteur van de Latijnse Vulgaat, tekent in zijn brieven een flamboyant en soms weinig flatteus portret van het christelijke Rome van zijn dagen. Ambrosius, de krachtdadige Milanese bisschop, dwingt zelfs de keizer op de knieën. Om het geschiedenisbeeld te completeren lezen de cursisten behalve christelijk schrijvers ook de Annalen van heidense auteur Ammianus, de Tacitus van de vierde eeuw.

De colleges hebben niet alleen een historische invalshoek. De onderwerpen zijn vaak van een hoog filosofisch gehalte: de vrije wil, God en het kwaad, het leven na de dood, de schepping; thema’s waar de Griekse wijsbegeerte (Plato, Aristoteles, de Stoa, Plotinus) grote belangstelling voor had. Deze drie christelijke auteurs en met name Augustinus gaan vanzelfsprekend in dialoog met de heidense filosofie, want hun opleiding en hun liefde voor de klassieke schoonheid is dezelfde. De cursus heeft daarom ook een breed filosofisch kader.

Werkwijze
Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereiden de studenten thuis ongeveer dertig regels Latijn voor. Voorbereiden betekent niet dat zij de tekst perfect kunnen vertalen, maar dat zij de aangeduide passage vooraf serieus onder de loep hebben gelegd. In het college volgt er naar aanleiding van de verschillende vertalingen een gesprek tussen docent en medestudenten wat leidt tot het goedkeuren van een vertaling. Geen woord in de tekst blijft zonder uitleg, ook alle kleinigheden worden grondig bekeken: het is een filologische cursus van hoog niveau.

Locatie en inlichtingen

De werkcolleges vinden plaats in Tilburgse Universiteit. Twee groepen van ongeveer tien personen zijn gedurende tien weken present op vrijdagochtend of op dinsdagmiddag. De docent - Hugo De Lil - is de exegeet en classicus. 

J. Lockefeer (j.h.lockefeer@home.nl), F. Meijering (fmeijering@onsneteindhoven.nl) en H. De Lil (hugodelil@hotmail.com)

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
01 Oktober 2020