Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > V25 Een lang leven?
zoeken
printen

V25 Een lang leven?

 

Waarom zoeken wij gelukkige dagen op aarde, waar ze niet te vinden zijn? (Ps 34,13) Toch bent u er naar op zoek, bij ziekte of andere problemen. En daaraan ontbreekt het nooit in deze wereld. Want ooit loopt het leven ten einde en de oude dag brengt veel klachten en weinig vreugde met zich mee. Bij alle ellende waardoor de mensen steeds worden geteisterd, zoeken zij alleen maar gelukkige dagen. Zij willen een lang leven, dat zij hier op aarde niet kunnen hebben. Zelfs een lang mensenleven is in vergelijking met de totale duur van de hele wereld kort: alsof één druppel water vergeleken wordt met de hele zee. Wat stelt een mensenleven nu eigenlijk voor, zelfs een zogenaamd lang leven? (Ps 91,10) Ze noemen zo\'n leven lang, maar in deze wereld is het kort. En zoals ik al zei, het zuchten en steunen houdt nooit op, al word je stokoud.

Dit alles hier is kort en vluchtig, maar wat sloven de mensen zich uit! Wat een inzet, wat een zorg, wat een toewijding! Wat een inspanning en moeite om te proberen hier op aarde lang te leven en oud te worden! En wat is lang leven nu anders dan hollen naar het einde? U hebt de dag van gisteren gehad, u wilt ook die van morgen hebben. Maar als ook die van morgen voorbij is, bent u hem kwijt. U verlangt vurig dat het dag wordt, maar zo komt het eindpunt dichterbij waar u juist niet terecht wilt komen. U hebt iets te vieren met uw vrienden. Dan hoort u van mensen die het beste met u voor hebben: \"Nog vele jaren!\" En u wilt dat die wens in vervulling gaat. Waarom? Wilt u dat er jaar op jaar blijft volgen en er nooit een eind aan komt? Uw verlangens zijn tegenstrijdig: u wilt wel onderweg zijn maar niet aankomen.

Op zoek naar gelukkige dagen

Maar zoals gezegd, wanneer de mensen al zoveel moeite doen en hopen hun dood uit te stellen door zich dagelijks enorm en onophoudelijk in te spannen, hoeveel moeite moeten zij dan doen om nooit te sterven? Daar wil niemand over nadenken. Elke dag is men op zoek naar gelukkige dagen in deze wereld, waar ze niet te vinden zijn (Ps 34,13). Maar niemand wil zo leven dat hij daar terechtkomt waar ze wél te vinden zijn. Daarom houdt de Schrift ons een vermaning voor: \"Is er iemand die het leven bemint en gelukkige dagen wil genieten?\" (Ps 34,13) De Schrift stelde de vraag alsof zij benieuwd was naar het antwoord, wel wetend dat alle mensen willen leven en verlangen naar gelukkige dagen. De vraag strookte met het verlangen van de mensen, want iedereen zou van ganser harte antwoorden: \'Ja, ik

Uit: Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Augustinus. - Amsterdam : Ambo, 2002. - p. 176-177 (= sermo 108,3-4)

zie ook: V02 De visie van Augustinus op jarig zijn

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019