Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van Bavel - Veel te laat heb ik je lief gekregen

Veel te laat heb ik je lief gekregen: Leven en werk van Augustinus van Hippo bij het 16e eeuwfeest van Augustinus' bekering / [Possidius ; samenstelling, vertaling en commentaar door] Tarsicius van Bavel. - Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 1986. - 229 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN : 90-6831-060-7. € 17,50 
Uitverkocht

 

Het beroemde citaat "Veel te laat heb ik je lief gekregen" is afkomstig uit Confessiones, boek X, (hoofdstuk XXVII), caput 38.

[Ten geleide] In het eerste hoofdstuk staat het levensverhaal van Augustinus centraal, zoals dat opgeschreven is door zijn vriend Possidius, aangevuld met teksten van Augustinus zelf. Vervolgens wordt dit levensverhaal toegelicht met teksten van Augustinus zelf. De tekstfragmenten behandelen Augustinus' zoektocht naar het geluk, zijn leven in gemeenschap volgens het ideaal van de eerste gemeente van Jeruzalem, zijn werk als pastor in het woelige Noord-Afrika vlak vóór de ineenstorting van het Romeinse Rijk en zijn oecumenisch streven om een einde te maken aan de verscheurdheid van de christenen in Noord-Afrika. De teksten van Possidius en Augustinus worden telkens vooraf gegaan door een korte toelichting van de vertaler. Het boek bevat vele afbeeldingen in kleur van miniaturen uit de handschriftencollectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. 

INHOUD
Ten geleide
Belangrijkste data uit het leven van Augustinus              
Bekering (Belijdenissen 10,27,38)
De omkeer (Belijdenissen 10,36,58)  
1. LEVEN VAN AUGUSTINUS DOOR POSSIDIUS
    Algemene inleiding
    Tekst van Possidius  
    Inhoudsoverzicht van Possidius' levensbeschrijving  
2. OP ZOEK NAAR DE WAARHEID
    Onrustig is ons hart (Belijdenissen 1,1,1)
    De weg naar geluk (Brief 13°,4,9-7,14)
    Zoekend geloven (Over de orde 2,9,26. Over de Drieëenheid 15,2,2)
    De weg naar geloof (Over het geloof in onzichtbare dingen I,I-Z,4)  
    Denkend over God (Belijdenissen 10,6,8)
    De weg naar God (Over de Drieëenheid 8,3,4-5)  
3. SAMEN OP WEG NAAR GOD
    De lof van God (Preek 256,3)
    Regel (hoofdstuk I)
    Waar eendracht is, wordt de Heer geloofd (Preek over Psalm 132 [133])
    Eén van ziel (Brief 243,4)
    Plaats maken voor de Heer (Preek over Psalm 131 [132])
    Vriendschap (Brief 73,3,10)
    Gemeenschap als vuuroven (Preek over Psalm 99 [100])
4. ZORG VOOR ANDEREN
    Liefde voor de Schrift (Belijdenissen 9,2,3. Preek over Psalm 119,5)
    Tijd voor Gods woord (Brief 21)
    Zorg voor de noodlijdenden (Preek 104,1,2-2,3)
    Samen de last dragen (Preek Frangipane 2)
    Aandacht voor Christus die op straat ligt (Preek 25,8,8)
    Een stukje bevrijdingstheologie (Brief 10*)
5. NAAR EENHEID ONDER CHRISTENEN Eendracht (Brief 73,3,9)
    Christus niet verscheuren (Brief 33)
    Kracht van de liefde (Preek over Psalm 47,13) De vrede beminnen (Preek 357)  
    Kerk als uitnodiging (Preek 90, 3-6)
    Herenigingsplan (Brief 128)
    Zorg voor mensen in nood (Preek 302, 19,17)
    Tegen de doodstraf (Brief 134)
    Wij zijn allen verwant met elkaar (Over de ware godsdienst 46,89)
    Slotgebed (Over de drieëenheid 15,28,51)

Bestellen via het Augustijns Historisch Instituut Leuven, zie http://www.augustiniana.be/wppublic/prijslijst-publicaties/

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021