Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Belijdenissen / vert. G. Wijdeveld

Belijdenissen [Confessiones] / Aurelius Augustinus;  vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. – 4de herziene druk. – Amsterdam: Ambo = Leuven: Kritak, 1997. – 372 p. – ISBN: 90-263-1542-2. -

[flaptekst] Een van de meest populaire boeken van Augustinus, met een groot lezerspubliek buiten de ‘professionele’ kring, is de Confessiones (Belijdenissen). Sinds de zesde eeuw neemt het, met de vele andere werken van Augustinus, een unieke plaats in in de geschiedenis van de christelijke theologie en het Europese denken. Het is een eenvoudige monoloog, waarin Augustinus na ruim veertig jaar van een bewogen leven zich tegenover zijn Schepper plaatst en even diepzinnig als openhartig tot Hem spreekt over allerlei gebeurtenissen in zijn leven, mediterend over Gods weldaden en zijn eigen tekortkomingen. Een grandioze analyse van zijn uiteindelijk bereikte geestelijke toestand en een lyrisch commentaar op enkele Bijbelteksten besluiten het werk.
   De onverminderde populariteit van de Belijdenissen blijkt niet alleen uit steeds weer nieuwe uitgaven van de Latijnse tekst, maar vooral ook uit het grote aantal vertalingen in de meest uiteenlopende talen, tot Arabisch en Japans toe. In Nederland waren deze eeuw al vier vertalingen verschenen toen Gerard Wijdeveld daar in 1963 de zijne aan toevoegde. Zij vond veel waardering, zowel om haar literaire aantrekkelijkheid als om de terloops geleverde bijdragen ten aanzien van interpunctie en interpretatie van sommige passages.
    Deze vierde druk is door Gerard Wijdeveld voor zijn dood op een aantal punten herzien. Waar hij dit werk niet kon afmaken, heeft A. Bastiaensen het op zijn verzoek voortgezet.


INHOUD
Inleiding
Vertaling Belijdenissen
  Boeken 1 – 13
Aantekeningen

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021