Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Regel van Augustinus

De regel van Augustinus /  ingeleid door Kees Fens ; vertaald door Vincent Hunink. - Amsterdam : Athenaeum [etc.], 2005. - 61 p. - ISBN : 90-253-0212-2.- € 9,95

Uitverkocht. Beschikbaar als e-book voor smartphone of tablet. Zie hiervoor de website van Vincent Hunink: info Regel Augustinus-vertaling /of  download Regel van Augustinus (.epub bestand) 

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.

De Regel van Augustinus staat aan de basis van het westelijke kloosterleven. Al in 397 stelde Augustinus voor zijn gemeenschap van clerici het Praeceptum samen, een reeks voorschriften rondom kernvragen van het gezamenlijk leven: waarop is dat leven gericht? Hoe moet je met elkaar en elkaars zwakheden omgaan: Wat mag van een leiding worden verwacht?
   Deze tekst is overgeleverd in een mannelijke (Praeceptum) en een vrouwelijke versie (Regularis informatio). Daarnaast is nog de Ordo monasterii overgeleverd, een meer praktische tekst met huisregels voor het klooster. Als derde tekst die genoemd wordt rond het ontstaan van de Regel van Augustinus is de Obiurgatio, een brieffragment (Ep.3, 1-4) waarin Augustinus een vrouwencommunauteit berispt.
   Deze drie belangrijke bronteksten zijn in deze uitgave gebundeld. De Regel werd een belangrijke bron  voor de zesde eeuwse Regel van Benedictus. De Regel is bovenal een inspirerende tekst en een sleutel tot het oeuvre van Augustinus. De nieuwe vertaling is nadrukkelijk bedoeld voor een niet-Augustijns, niet monastiek, maar algemeen literair publiek.

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021