Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Ketters en scheurmakers

Ketters en scheurmakers [de haeresibus] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink.- Budel: Damon, 2009.- 144 p. ; 21 cm. – hb ISBN: 978-90-5573-931-8.- €18,90.-
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - afd. Studiesecretariaat.

Als bisschop van Hippo heeft Augustinus (354-430) tientallen jaren lang gestreden tegen alle afwijkingen van de kerkelijke leer. Manicheeërs, Donatisten, Pelagianen: ze worden in tal van zijn traktaten en preken besproken. Of vermanend toegesproken.
    Aan het eind van zijn leven maakt de grote kerkvader de balans op. In een kort, onvoltooid geschrift uit 428 geeft hij een systematisch overzicht van 88 christelijke ketterijen tot aan zijn eigen tijd. De bekendste groeperingen komen natuurlijk ruim aan bod, maar er is ook aandacht voor excentriekere ideeën. Zo willen de Adamianen naaktlopen als in het paradijs en zeggen de Rhetorianen dat alle ketters de waarheid spreken.
     Augustinus geeft bondige, zakelijke informatie over elke stroming, zonder veel polemiek. Daardoor biedt zijn geschrift een boeiend panorama van de vroegchristelijke wereld. Praktijk en leer van de oude kerk blijken nog geen onwrikbaar vaststaand geheel. Ketters en scheurmakers laat onbedoeld juist zien dat de religieuze realiteit veelkleuriger, gevarieerder moet zijn geweest.
    De tekst verschijnt hier voor het eerst in Nederlandse vertaling, vergezeld van de Latijnse brontekst.

INHOUD
Inleiding
Augustini De haeresibus [Latijnse tekst]
Augustinus, Ketters en scheurmakers [vertaling]
  Voorwoord
  Overzicht van ketterijen
  Nawoord
Noten bij de vertaling
Register op bijbelteksten
Over de vertalers

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021