Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Over de Drie-eenheid

Over de Drie-eenheid [ De trinitate] / Augustinus van Hippo ; vertaald en ingeleid door T.J. van Bavel. - Peeters, 2005. - 483 p. - ISBN : 90-429-1584-6. - Met index op bijbelcitaten en trefwoorden. Prijs destijds € 28,-
Uitverkocht.

De trinitate rekent men met de Confessiones en De civitate Dei tot de belangrijkste werken van Augustinus. Nu is zijn werk over de Triniteit in een Nederlandse vertaling beschikbaar. De verhelderende inleiding biedt de lezer houvast bij dit, ook voor Augustinus, moeilijke onderwerp.

 

INHOUD
Inleiding
 
Retractationes II,15 over De trinitate
  1. Het belang van De trinitate onder de werken van Augustinus
  2. Eigen karakter van dit werk
  3. Stijl van De trinitate
  4. Aard van De trinitate
  5. Chronologie van De trinitate
  6. De achtergrond: het arianisme
  7. Het beeld van God
  8. Zelfkennis en zelfervaring

  9. Onbegrijpbaarheid en onuitspreekbaarheid van het mysterie
10. Begrippen
11. Schriftekst
12. Enkele technische gegevens
Tekst Over de Triniteit
Boeken 1 tm 15
Aantekeningen en noten
Index van Schrifteksten
Analytische index
 

Voor een overzicht van boeken I-XV zie de Databank Opera Omnia Augustini  

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021