Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

De Geest en de Letter

De Geest en de letter / Augustinus ; ingeleid, vertaald en geannoteerd door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse. - Kampen: Agora, Kapellen: Pelckmans, 2002. - ISBN: 90-289-2995-9.
Uitverkocht.

Augustinus kreeg tijdens zijn lange leven als priester en bisschop van Hippo meer dan eens te maken met afwijkende standpunten en ketterse stromingen als het manicheïsme, het donatisme en het pelagianisme. Met het werk De spiritu et littera uit het jaar 412 trachtte hij een steentje bij te dragen aan de oplossing van de zogenoemde pelagiaanse controverse in de jonge kerk. De pelagianen waren aanhangers van de Britse asceet Pelagius, die de erfzonde ontkende en daardoor een geheel eigen visie had ontwikkeld op de rol van Gods genade. Die zou niets anders doen dan de vrije wil van de mens sturen. In De spiritu et littera, eigenlijk een brief, beantwoordt Augustinus een aantal vragen hierover van zijn vriend Marcellinus, een christen uit Carthago met een hoge functie aan het keizerlijk hof.

     Met de visie die Augustinus ontwikkelde op de rol van de genade, legde hij de kiem voor de latere predestinatieleer. Niet alleen katholieken, maar ook protestanten zouden zich op hem blijven beroepen.

     De spiritu et littera werd niet eerder in het Nederlands vertaald. Naast de vertaling is ook de Latijnse tekst afgedrukt, alsmede een register op bijbelplaatsen.

 

INHOUD

Inleiding

  Augustinus en de pelagianen
  Het pelagianisme
  De Geest en de Letter (De spiritu et littera0

  De tijd van het ontstaan

  De tekstoverlevering
  Verdere geschiedenis van dit werkje
  Het thema

  De inhoud

    Deel 1 

    Deel 2

    Deel 3 

    Deel 4

    Deel 5

  Over de vertaling

De Geest en de letter - VERTALING
Nalezingen [Retractationes] 2, 63, 37

Beknopte biografie

De Spiritu et Littera - LATIJNSE TEKST

Register van bijbelteksten

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021