Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Zoals het hart verlangt: Preken over de Psalmen

Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo de Lil. - (Sleutelteksten in godsdienst en theologie ; 24). - Zoetermeer: Meinema, 2001. - ISBN: 90-211-3793-3.
Uitverkocht.

Bevat de Enarrationes / preken op de psalmen 1, 38, 39, 42, 63, 85, 90.

 

[flaptekst] Van al Augustinus' werken is zijn Commentaar op de Psalmen of Enarrationes in Psalmos het omvangrijkste. Misschien is het wel het sterkst onderhevig geweest aan de onrust van zijn tijd.
   Terwijl de Belijdenissen Augustinus' weg naar God verhaalt en de Drieëenheid het geheim van god zelf ter sprake brengt, laat zijn Commentaar op de Psalmen de geestelijke geschiedenis van mens en mensheid zien. Zijn psalmencommentaar verschilt nogal van de eerder genoemde werken. Het komt het dichtst bij De stad van God. Je zou het een spirituele uitbreiding daarvan kunnen noemen, een religieuze uitleg van het wereldtoneel met zijn acteurs. Want in Augustinus' Commentaar op de Psalmen wordt duidelijk dat dwars door de historische verscheidenheid van alle eeuwen heen, in de nieuwe tijd de nieuwe mens steeds zichtbaarder naar voren treedt en steeds hechter wordt opgebouwd: hoofd en ledematen. Christus' lichaam dat de kerk is.

 

Dr. Hugo De Lil (1935) doceerde klassieke talen aan de Theologische Faculteit Tillburg. Dr. Martijn Schrama o.s.a. (1944) doceerde patristiek aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij publiceerde o.a. Augustinus, de binnenkant van zijn denken. Drs. Wim Sleddens o.s.a. was werkzaam als pastor en vertaalde o.a. de Belijdenissen van Augustinus.

 

 

Inhoud:
Woord vooraf
Augustinus en zijn commentaar op de Psalmen
  1. Bisschop Augustinus
  2. De Psalmen
  3. De Enarrationes
  4. Augustinus' exegese
  5. Samen op weg naar God
  6. De Joden
Literatuur
TEKSTEN EN COMMENTAAR
Psalm  1 - Preek over Psalm 1
Psalm 38 - Preek over Psalm 37 (38)
Psalm 39 - Preek over Psalm 38 (39)
Psalm 42 - Preek over Psalm 41 (42)
Psalm 63 - Preek over Psalm 62 (63)
Psalm 85 - Preek over Psalm 84 (85)
Psalm 90 - Preek over Psalm 89 (90)
Psalm 38 - Preek over Psalm 37 (38)
Psalm 38 - Preek over Psalm 37 (38)

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021