Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Quicke - Brug van Barmhartigheid

Brug van barmhartigheid / Gabriël Quicke.  Halewijn, 2016.  108 p. € 17,95 ISBN: 978-90-8528-376-8. 

Nu nog schrijven over Augustinus is verre van verloren tijd. Op een indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring leert Augustinus ons God kennen als Degene die ons mensen het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip, om deze beweging van God uit, te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij in het verlengde als brug van barmhartigheid. Een uitspraak die we even goed in de mond kunnen leggen van paus Franciscus die het Jubeljaar van de Barmhartigheid afkondigde. In dit boek (zomer 2016) brengt priester Gabriël Quicke de grote kerkleraar Augustinus en paus Franciscus dan ook met elkaar in dialoog. 

Gabriël Quicke - foto: Lode CaesOp 18-jarige leeftijd kwam Gabriël Quicke, voor het eerst in aanraking met Augustinus (354-430) via een artikel. Sindsdien liet de kerkvader hem nooit meer los. Hij werd een vriend. “Hij spreekt tot mijn hart, hij inspireert mijn gedachten, hij wakkert mijn verlangen aan om de Heer te volgen, hij houdt mij overeind in het volbrengen van mijn taak ...” Hij ispriester van het bisdom Brugge en sinds 2009 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen. Hij is er verantwoordelijk voor de dialoog met de Oosters-Orthodoxe Kerken.


Lees de blog over de boekpresentatie bij Federatie St. Augustinus Zonnebeke waar enkele grondgedachten in dit boek uitstekend worden toegelicht door diaken Lode Caes

INHOUD 

inleiding
1. Gij zijt barmhartig en ik erbarmelijk
    God raakt het mensenhart
    Rusteloos is ons hart
    Een hartelijke Kerk, waar het haardvuur brandt
2. God, bron van barmhartigheid
3. Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader
    Christus mediator - bemiddelaar
    Christus medicus -  geneesheer
    De barmhartige Samaritaan
    Heb aandacht voor Christus die voor uw deur op straat ligt
    Was onze voeten, o Heer
    Ik heb het ook nodig door de Heer gewassen te worden
4. De Kerk, een brug van barmhartigheid
    Een brug van barmhartigheid, van tijd naar eeuwigheid
    Werken van barmhartigheid
    Gastvrijheid
    Pontifex maximus
    Wees dus vredelievend
5. De Kerk als moeder
    Ware moeder van de christenen
    Een zorgzame en liefdevolle moeder
    Een Kerk die uitnodigt
6. Epiloog
    Twee bleven alleen achter: de ellendige en de barmhartigheid
    Nu is de tijd van de barmhartigheid
    Miserando atque eligendo: door barmhartigheid en uitverkiezing
    Hoed mijn schapen
Bibliografie
Eindnoten 


     

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021