Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Geef mij te drinken
zoeken
printen

Geef mij te drinken

 

Impressie van de Ontmoetingsdag rond Johannes de Evangelist

De Ontmoetingsdag in oktober 2010 van het Augustijns Instituut was gewijd aan Johannes de evangelist. Het thema van de dag ‘Geef mij te drinken’ verwijst naar Joh 4 en naar de titel van de nieuwe bundel, die aan het einde van de dag officieel werd gepresenteerd. Die nieuwe bundel is de eerste van drie, waarin de vertalingen worden uitgegeven van Augustinus’ 124 verhandelingen naar aanleiding van teksten uit het evangelie volgens Johannes. De bundel is vertaald door dr. Hans Tevel en ingeleid door drs. Hans van Reisen. .

De dag bestond uit twee gedeelten. ’s Morgens hield dr. Piet van Veldhuijzen een enthousiast en boeiend betoog over waterputverhalen in andere culturen en in het bijzonder over het verhaal bij de bron uit Joh 4. Na hem besprak dr. Mariëtte Verhoeven de iconografische traditie van de vrouw bij de bron aan de hand van goed gedocumenteerd beeldmateriaal vanaf de Byzantijnse mozaïeken in Ravenna tot aan de schilderijen van Rembrandt. Na de lunch was het aan drs. Hans van Reisen om Augustinus erbij te betrekken. Hij lichtte de geschiedenis van de Johannestractaten toe en de plaats ervan binnen het oeuvre van Augustinus.

De drie voordrachten maakten de weg vrij voor de officiële presentatie. Die werd verricht door dr. Joop Smit O.S.A., die het eerste exemplaar ritueel overhandigde aan de provinciaal van de jezuïeten, Jan Bentvelzen S.J. De ontwerpvertaling was immers aangeleverd door Clemens Beukers S.J. en overgedragen aan het Augustijns Instituut. Joop Smit liet een paar schrijfblokken van pater Beukers zien: elk blad was in een klein, regelmatig handschrift tweezijdig beschreven, zonder kantlijnen. Aan Hans Tevel de taak om een decennia oude vertaling van een eeuwen oude tekst te hertalen. Zijn motivatie voor dit jaren durende project komt uit de teksten zelf: het theologische evangelie van Johannes is soms moeilijk te begrijpen, maar Augustinus verduidelijkt met prachtige voorbeelden de strekking ervan en deze menselijke maat maakt de tractaten zo leesbaar.

Piet van Veldhuizen en Joop Smit tijdens bespreking  Mariëtte Verhoeven  
de sprekers

Overhandiging van het eerste exemplaar aan Jan Bentvelzen S.J 
overhandiging eerste exemplaar

Hans Tevel tijdens zijn speech 
Hans Tevel tijdens zijn speech

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Geef mij te drinken
Geef mij te drinken: Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. Voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2010. – 480 p. - ISBN 978-90-5573-974-5 hb € 49,90 lees verder

 


volgeschreven notitieblok van pater Beukers
de volgeschreven notitieblokken van pater Beukers SJ

26 Oktober 2020