Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Het goede van het huwelijk

Het goede van het huwelijk / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius-Janssen. - Brugge: Tabor, 1985. 94. p. - ISBN 90-6597-232-3

Dit werk is door Augustinus geschreven als een 'strijdschrift' in het debat dat eind 4de eeuw woedde over de waarde van het huwelijk ten opzichte van het celibataire leven. Dit werk is de pendant van De maagdelijkheid. De totale toewijding aan God. Beide werken vormen één geheel.

Men kan verwachten dat er tijdgebonden elementen in zitten en tegelijkertijd kan de lezer wanneer hij teruggraaft naar het fundament van onze kerkelijke huwelijksmoraal ontdekken dat het nog net zo gaaf en stevig is als toen. In dit werk vinden we een vurige Godgerichtheid en een gloedvolle spiritualiteit. Het is met name zijn spiritualiteit van het huwelijk, zijn toepassing van het mysterie van het mystieke huwelijk tussen Christus en zijn bruid de Kerk, op alle gebieden van het huwelijksleven en Augustinus' realistische kijk op het menselijk leven, dat inspirerend heeft gewerkt op de visie op het huwelijk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. 

INHOUD
inleiding                               5-37
Het goede van het huwelijk    38-90
Inhoudsopgave                     92-94

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021