Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

De maagdelijkheid

De maagdelijkheid. De totale toewijding aan God / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius-Janssen. - Brugge: Tabor, 1988. 113 p. - ISBN: 90-6597-004-5.
Uitverkocht

In 389 wordt Jovinianus, een uitgetreden monnik die beweerde dat een ascetisch leven van vasten en onthouding zinloos was, door paus Siricius buiten de Kerk geplaatst. In 392 wakkerde Hiëronymus de aandacht hiervoor aan met zijn werk tegen Jovinianus waarbij hij zo fel op de aanvallen tegen de maagdelijkheid reageert, dat er van het huwelijk weinig scheen over te blijven. Jovinianus plaatst namelijk de verdienste van de godgewijde maagden op één lijn met de kuisheid van het huwelijk. Als de ideeën van Jovinianus gevaarlijk gaan worden voor de religieuzen in Noord-Afrika, schrijft Augustinus eerst een werkje Over het goede van het huwelijk (401) en direkt daarna de pendant, een tractaat Over de maagdelijkheid (401). Hij doet zijn uiterste best de gulden middenweg te bewandelen. Beide werken horen bij elkaar al liggen de accenten anders. 

 

INHOUD

Inleiding                  5-38
De maagdelijkheid   39-108
Inhoudsopgave        109-113

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021