Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Quicke - Als een arend herleeft mijn jeugd

Als een arend herleeft mijn jeugd. Over jong worden in Christus / Gabriël Quicke. - Halewijn: 2019. ISBN: 978-90-8528-495-6. Pb 172 p., € 18,95

Augustinus haalt steeds weer het psalmvers ‘Als een arend herleeft mijn jeugd’ (Psalm 103,5) aan. Als de arend ouder wordt en zijn bovenste bek zoveel gegroeid is dat die niet meer geopend kan worden, dan slaat hij zijn bek tegen een rots, werpt de last van zich af en komt zo weer terug aan zijn voedsel. Augustinus verduidelijkt dat de rots Christus zelf is. In Christus wordt onze jeugd vernieuwd en hersteld. Augustinus moedigt zijn medereizigers aan om zich niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus.

Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge en was van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij was er verantwoordelijk voor de dialoog met de Oosters-Orthodoxe Kerken. Nu is hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII seminarie in Leuven.

"Ik schrijf voor ieder die beseft dat we ons leven en ons hart altijd opnieuw kunnen vernieuwen en verjongen." Gabriël Quicke

INHOUD
Enkele dat uit het leven van Augustinus
Inleding
     Drie krachtlijnen
     Drie scharnierperiodes
     Als een arend herleeft mijn jeugd (Psalm 103,5)

Hoofdstuk 1
Zing en trek verder
Vriendschap
     Vrienden zijn als bomen
Verdriet
     De tranen van Augustinus
     De tranen van Monica
     Mothers Prayers - Biddende moeders
     Troostbrief aan Sapida
     Ween niet, als je van me houdt!
     Peregrinamur - we zijn pelgrims
     Laten we onze aandacht richten op het geloof van Abraham
 Zingen
     We zingen met het hart als pelgrims onderweg
     Harmonie tussen zingen en leven
     Het huis van God
Geluk
     Het gelukkige leven kan alleen maar eeuwig zijn
Schepping
     Goed is Hij die mij geschapen heeft
Schoonheid
     De innerlijke schoonheid

Hoofdstuk 2
Christus woont in uw hart door het geloof
Geloven
     Geloven is op weg gaan
     De doortocht van de mens, herboren in Christus
Bidden
     God inroepen
     Groeien in verlangen
     Bidden met ons hart zoals het werkelijk is
Christus
    'Christus mercator' - Christus handelaar
    'Christus medicus humilis - Christus, de nederige Geneesheer
    'Christus mediator - Christus Middelaar
    'Christus Pastor - Christus, de Herder
     Een jeugdbeweging, waar men leert groeien in het leiderschap
Kerk
     De pelgrimerende Kerk: de tent van God op aarde
     De Kerk als schip
     Een brug van barmhartigheid, van tijd naar eeuwigheid
     Herberg voor alle wonden
     De Kerk als uitnodiging
     'Corpus permixtum' - Gemengd lichaam (van goeden en kwaden)
     'Totus Christus' - Gehele Christus
     Wees zelf deze Kerk
Eucharistie
     Een Sacrament van tederheid
     Teken van eenheid
     Band van liefde
     Zijn wat je hebt ontvangen
     Amen
     Het mysterie van onze vrede en eenheid 

Hoofdstuk 3
Heb lief, samen met mij
Hart
     Rusteloos is ons hart
     Ons hart: de schatkist van God
     De taal van het hart
     Het haardvuur
     Laat u in de gloed van de Geest ontvlammen
Vrede
     Vrede is een geschenk uit het andere land
Eén van hart en één van ziel op weg naar God
Armoede en rijkdom
     Rijken en armen ontmoeten elkaar
Liefde
     Hoe waardevol is de liefde dus!
     Zonder liefde is al het andere voor niets...
     Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief (Joh. 13,34)
     Bemin en doe dan wat u wilt
     Hoed mijn schapen
     Laten we liefde onderhouden

Epiloog
Bibliografie

boekrecensie in Augustijns Forum, juni 2019
door Ingrid van Neer-Bruggink
    

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021