Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Briefwisseling met Secundinus

Briefwisseling met de manicheeër Secundinus: Antwoord aan Secundinus, voorafgegaan door de brief van  Secundinus aan Augustinus / Augustinus van Hippo; uit het Latijn vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Marleen Verschoren. Peeters, 2017. ISBN 978-90-429-3378-1 paperback. 123 p. € 24,00 


Deze correspondentie is een pittig steekspel tussen de kerkvader Augustinus en een zekere Secundinus, een manicheeer. Augustinus analyseert en beredeneert de verschilpunten tussen het manicheisme en het christendom. Tegelijkertijd rekent hij met zijn verleden af. Het antwoord aan Secundinus is naar zijn mening het beste dat hij ooit tegen deze ketterij geschreven heeft. 

Het boek bevat een uitgebreide inleiding, vertaling van Secundinus' brief, het antwoord van Augustinus en zijn vermelding in de Nalezingen. Daarnaast ook index op bijbelplaaten en algemeen register.

Marleen Verschoren, theologe en classica, is vrijwillig medewerker aan het Augustijns Historisch Instituut in Heverlee. 


INHOUD

Inleiding, 1-26
Brief van de manicheeër Secundinus aan de heilige Augustinus,   27-42
Antwoord aan de manicheeër Secundinus,    43-100
Nalezingen (2, 10,37),    101
Bibliografie
    Bronnen,    103
    Encyclopedieën,    104
    Achtergrondliteratuur,     104
    Index van Bijbelteksten,    109
    Algemeen register,     113   

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021