Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C16 De waarde van een indrukwekkende begrafenis
zoeken
printen

C16 De waarde van een indrukwekkende begrafenis

 

Men kan toch begrijpen dat bij een enorm bloedbad lijken niet begraven konden worden. Daarvan schrikt echt geloof niet erg. Het houdt vast aan de aankondiging dat zelfs als mensen door beesten worden opgegeten, dit de opstanding van hun lichaam niet in de weg zal staan. 'Geen haar op hun hoofd zal verloren gaan' (Vgl. Lc 21,18). 'Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden', zegt de Waarheid (Mt 10,28). En dat zou de Waarheid niet zeggen als het toekomstige leven ook maar enige schade zou ondervinden van wat vijanden willen doen met het lichaam van wie ze vermoord hebben. Niemand zal toch het absurde standpunt innemen dat je vooraf niet bang hoeft te zijn voor je moordenaars, maar wel voor het feit dat ze na je dood je begrafenis niet willen toelaten. Zijn dan Christus' woorden 'die het lichaam doden, maar daarna tot niets meer in staat zijn' gelogen (Lc 12,4) als ze zulke verschrikkelijke dingen met lijken kunnen doen? Geen denken aan dat wat de Waarheid zegt gelogen is! Er staat dat die vijanden bij hun moord inderdaad iets uitrichten, omdat het lichaam dat ze gaan doden waarnemingsvermogen heeft. Daarna kunnen ze echter niets uitrichten, omdat het gedode lichaam geen waarnemingsvermogen meer heeft.

Inderdaad zijn veel lichamen van christenen niet met aarde bedekt, maar zonder dat iemand van hen van hemel en aarde werd gescheiden. De aarde is geheel vervuld van de aanwezigheid van Hem die weet hoe Hij weer tot leven kan wekken wat Hij geschapen heeft. In een psalm staat weliswaar: "Ze hebben het stoffelijk overschot van uw dienaren neergelegd als aas voor het gevogelte, het vlees van uw heiligen voor de wilde dieren; ze hebben hun bloed rond Jeruzalem als water uitgegoten en er was niemand om hen te begraven." (Ps 78 (79),2-3) Maar dat was meer bedoeld om de wreedheid van de daders reliëf te geven dan de rampspoed van de slachtoffers. Ook al is die in de ogen van mensen hard en gruwelijk, toch is in de ogen van de Heer de dood van zijn heiligen kostbaar. (Ps 115 (116),15) Al die handelingen zoals de verzorging van het lijk, de inrichting van een graf, de stoet bij de uitvaart, zijn dus meer de levenden tot troost dan de doden tot steun. Pas als een goddeloze enige baat heeft bij een dure begrafenis, zal een goedkope begrafenis - en zeker het ontbreken ervan - een vrome schaden. Ten behoeve van die in purper geklede rijkaard werd voor de ogen van de mensen door zijn personeel een grandioze begrafenis georganiseerd. Maar luisterrijker was in de ogen van de Heer de uitvaart die engelen verzorgden ten dienste van die arme man met zijn zweren. Ze hebben hem niet weggebracht naar een marmeren graf, maar omhoog gebracht naar de schoot van Abraham (Lc 16,19-22).

Augustinus  / De cura pro mortuis gerenda 4
in : Wat kunnen wij voor de doden doen? [De cura pro mortuis gerenda] / Budel, 2004. - 28-29.  Alle Publicaties 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Wat kunnen wij voor de doden doen?
Wat kunnen wij voor de doden doen? [De cura pro mortuis gerenda] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan den Boeft en Hans van Reisen. - Budel: Damon, november 2010; 3de gewijzigde druk. - ISBN: 978-94-6036-071-8, - € 11,90 hb lees verder
20 Oktober 2020