Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C14 De kerk leuker dan het stadion!
zoeken
printen

C14 De kerk leuker dan het stadion!

 

U begrijpt dat u vandaag dus helemaal geen spelen hebt laten schieten, maar dat u er juist bewust voor hebt gekozen. Moge God het u vergunnen dat u uw vrienden, die vandaag tot uw verdriet naar het stadion stormden en geen zin hadden om naar de kerk te komen, ziet en hun vol enthousiasme kunt vertellen over de spelen die u hebt bezocht. Dan beginnen de spelen die het niet waard zijn om ervan te houden ook in hun ogen waardeloos te worden. Dan gaan zij samen met u van God houden. En niemand hoeft zich ervoor te schamen van God te houden, want van God houden betekent van de onoverwinnelijke houden. Dan gaan zij van Christus houden, die de wereld juist heeft overwonnen door overwonnen te lijken. Ja, Christus heeft de hele wereld overwonnen, broeders en zusters, zoals wij zien. Alle machten heeft Hij onderworpen, alle heersers onder zijn juk gebracht, niet met een leger fiere soldaten, maar met een kruis dat het mikpunt van spot was. Niet door te zwaaien met het zwaard, maar door te hangen aan het hout. Door te lijden met het lichaam, door te handelen met de geest (vgl. 1 Pe 3,8) Zij hingen zijn lichaam aan het kruis, maar Hij onderwierp hun geest aan het kruis. Bestaat er per slot van rekening een kostbaardere parel aan de kroon van een heerser dan het kruis van Christus op het voorhoofd? Nee, voor uw liefde voor Christus hoeft u zich nooit te schamen.
Hoeveel mensen keren niet verslagen terug van het stadion, wanneer hun favorieten verslagen zijn? Toch zouden zij nog erger verliezen als hun favorieten de overwinning hadden behaald. Dan zouden zij immers het slachtoffer worden van vreugde om niets, van opwinding om een verkeerd soort verlangen. Door naar de spelen te hollen, zijn ze dus per definitie verliezers. Hoeveel mensen hebben er volgens u, broeders en zusters, vandaag niet staan dubben, of ze naar de kerk zouden gaan of naar het stadion? Degenen die in hun twijfel Christus voor ogen hielden en zich naar de kerk haastten, hebben niet zomaar iemand overwonnen, maar de duivel zelf, de boosaardigste jager van de hele wereld. Maar degenen die in hun twijfel liever naar het stadion wilden, zijn beslist door dezelfde duivel verslagen, die door de kerkgangers is uitgeschakeld, uitgeschakeld in naam van Hem die zegt: "Houd moed en verheug u: Ik heb de wereld overwonnen." (Joh 16,33) Dat is de reden waarom de bevelhebber zich op de proef wilde laten stellen: Hij wilde zijn soldaten leren vechten.

Augustinus / sermo 51,2
in: Van aangezicht tot aangezicht: preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs. - Amsterdam, 2004. - p. 45-46.  Alle Publicaties 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Van aangezicht tot aangezicht
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Budel: Damon, 2010.- 676 p. (2de gew. herdruk) Pb. - ISBN: 978-94-6036-181-4 € 40,00 lees verder
21 Mei 2019