Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C08 Waar uw schat is, daar is uw hart!
zoeken
printen

C08 Waar uw schat is, daar is uw hart!

 

Nu moet ik u iets moois vertellen, mijn dierbare broeders en zusters, iets wat echt gebeurd is. Een eenvoudig, godvrezend man verkocht een stuk grond voor zijn huishoudelijke uitgaven. En omdat hij godvruchtig was nam hij honderd muntstukken van de koopsom af en verdeelde die onder de armen. De rest nam hij mee naar huis voor zijn uitgaven. Om hem op de proef te stellen werd er een dief op hem afgestuurd: hij verloor de totale opbrengst van zijn grondstuk. Toen probeerde de duivel hem er spijt van te laten krijgen, dat hij iets aan de armen had gegeven.
      De duivel hoopte dat de man zou zeggen: "Heer, u schept alleen maar behagen in mensen die kwaad doen. Mensen doen kwaad en worden rijk. Ik heb goedgedaan en ben alles kwijt." Maar dat zei die man niet. Het was een man uit één stuk, ook bij tegenslag hield hij zijn rug recht. Toen hij de totale opbrengst van zijn stuk grond had verloren, waarvan hij honderd muntstukken aan de armen had gegeven, zei hij daarom: "Ik stommeling, dat ik niet alles heb weggegeven! Wat ik weggaf, ben ik niet kwijtgeraakt. Maar wat ik niet weggaf, kon ik alsnog verliezen." Hij herinnerde zich wat hij had gehoord of gelezen in het evangelie en geloofde erin.
      Dat is precies wat de Heer ons aanraadt. Breng het u weer te binnen en oordeel zelf. "Verzamel geen schatten op aarde," zegt Hij, "waar mot of houtworm ze aantasten, en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar geen dief toegang heeft en geen mot ze aantast. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." De dief kon hem zijn geld afpakken, maar zijn hart uit de hemel weghalen kon hij niet.

Augustinus' sermo 107A,6 in: Als korrels tussen kaf p. 146 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Als korrels tussen kaf
Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. - herdruk : Budel, Damon, 2007. - ISBN : 978-90-5573-816-8 lees verder
21 Mei 2019