Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

V06

En vergeef ons onze schuld

“En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij ook aan anderen hun schuld vergeven.”
Bij deze bede hoef ik u niet uit te leggen dat we dit voor onszelf vragen. We dringen erop aan dat onze schuld ons wordt vergeven. We hebben namelijk schulden, niet op het gebied van geld, maar op het gebied van zonden.
“Ook u?” zult u vragen.
En dan antwoord ik: “Ja, ook ik.”
“Hebt u, heilige bisschoppen, dan ook schulden?”
“Ja, ook wij.”
“U? Niet zo laatdunkend over uzelf!”
“Dat ben ik ook niet. Ik zeg alleen maar waar het op staat: ja, ook wij hebben schulden, net als u.”
Als we zeggen dat we geen zonde hebben, bedriegen we onszelf en is de waarheid niet in ons. We zijn gedoopt, en toch hebben we schulden. Niet omdat er iets is overgebleven wat ons bij het doopsel niet is vergeven, maar omdat we in het leven van alledag zonden hebben opgestapeld, die ons elke dag opnieuw moeten worden vergeven. Zij die worden gedoopt en het leven laten, stijgen zonder schulden op, gaan zonder schulden weg. Maar zij die zijn gedoopt en blijven leven, stapelen vanuit hun sterfelijke broosheid altijd wel een paar zonden op. Daardoor zullen ze, ook al lijden ze geen schipbreuk, in ieder geval moeten hozen. Doen ze dat niet, dan zal er langzaamaan zoveel water naar binnen sijpelen, dat het hele schip zinkt. Dat is dus bidden: hozen.
Maar we moeten niet alleen bidden, we moeten ook aalmoezen geven. Want wanneer we hozen om te voorkomen dat het schip zinkt, zijn we zowel met onze stem aan het werk als met onze handen. Met onze stem wanneer we zeggen: “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,” met onze handen wanneer we de woorden: “Breek uw brood voor de hongerige en breng de behoftige die geen onderdak heeft, in uw huis” in praktijk brengen. Sluit een aalmoes in het hart van de arme, en zij zal voor u bidden tot de Heer.

Tekst: Fragment uit Augustinus\' preek 65,11 (deze preek gaat over Mt 6,12).
Gebruikte literatuur
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - 676 p. - ISBN: 90-263-1890-1. - p. 140.
• Het Onze Vader wordt door Augustinus ook behandeld in zijn preken 56-59.

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019