Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

DomusDELA

woensdag 13 nov. 2019
Eindhoven
3de augustijnendag DomusDELA 

Uitnodiging

Augustijnendag

Kom als een goed mens binnen en ga als beter mens naar buiten
Bonus intra, melior exi

Deze in steen gebeitelde tekst is een warm welkom voor iedereen die het klooster van de Augustijnen bezocht. Inmiddels is het tweeënhalf jaar geleden dat de paters Augustijnen hun geliefde plek in het centrum van Eindhoven na 125 jaar verlieten. Bij het vertrek zei pater Louis Mulder: ‘Het verhaal gaat door, ook als wij er niet meer zijn.’ Nu het project bijna is voltooid, heeft dit oudste stukje Eindhoven een nieuwe toekomst. DOMUSDELA is een plek van ontmoeten, vieren en verblijven.

Bij de overdracht van het erfgoed van de Orde der Augustijnen aan coöperatie DELA ontstond het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de heilige Augustinus. Deze nieuwe traditie ademt zijn geest en is ook maatschappelijk van belang. Tijdens de Augustijnendag op woensdag 13 november neemt Ingrid van Neer-Bruggink, bibliothecaris van het Augustijns Instituut, u mee in de geschiedenis van de Augustijnen. Daarna volgt een muzikaal intermezzo rondom het bekende gezang ‘Ubi caritas et amor ’ (‘Waar vriendschap is en liefde’), samen met leden van het Strijps Kamerkoor, onder leiding van dirigent Wilko Brouwers. Tot slot geeft Ellen van Son, directeur Academie voor Geesteswetenschappen, een lezing over onbaatzuchtige vriendschap.

Graag nodigen wij u uit om deze Augustijnendag bij te wonen.

Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA


Het programma begint om 13.00 uur met een otnvangst en ontmoeting in de Foyer en eindigt rond 16.30 uur.
Aanmelding vóór 8 november bij augustijnendag@dela.org 


Zie ook de flyer met de uitnodiging
 en algemene informatie DomusDELA

 

zat. 16 nov. 2019 Augustijnenklooster Gent  
Augustinusdag 2019 
Augustinus' HARTelijke wijsheid voor vandaag 


Mijn hart -
waar ik ben,
wie ik ben

(Augustinus, conf. 10,4)

Augustinus' hart en hartelijke wijsheid is het thema dit jaar.
Vier sprekers diepen dit thema uit. 
We hopen weer vele belangstellenden te mogen begroeten.

Programma
10.00 uur   Welkom
10.15 uur   Martin Claes
    Augustinus' levende hart van vlees. Hoe de rots Christus
    in een tijd van verdeeldheid door de profeet Ezechiël
    oproept om vaten van barmhartigheid te worden. 
    (Ez. 30,26 en 2Kor.3,1-3)
11.00 uur   koffiepauze
11.15 uur   Gerben Zweers
    Zuiver je hart en niet je kleren
    (opvattingen over genade) 
12.00 uur    Middagmaal 
13.30 uur    Cis Dewaele
   Een straathoekwerker ontmoet Sint-Augustinus: 
   over hoop, woede en moed.
14.15 uur    koffie pauze
14.30 uur    Anne Desmet
   COMPAZ:  Augustijnse spiritualiteit ingebed in
   een eigentijds project.
15.15 uur Afsluiting met een gebedsviering

Inschrijving en betaling:

Augustinusdag - publicateKosten:        € 35,- p.p. inclusief warm eten en de publicatie van de teksten.
Uw betaling geldt als definitieve aanmelding

Aanmelding:
vóór vrijdag 8 november
stuur een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be
met uw naam en het aantal deelnemers én 

Betaling: 
maak €35,- pp over naar
Bankrek.:        BE52 4220 0845 3109
ten name van: Paters Augustijnen
onder vermelding van: Augustinusdag 2019
Zonder deze vermelding vinden wij uw inschrijving niet terug 

Download de flyer met alle gegevens 
Belgische site AHI met aankondiging Augustinusdag 2019


 

zat. 7 dec. 2019 Boskapel Nijmegen
Bijeenkomst Augustijns Verband  

 
website www.augustijnsverband.nl 

 

 

 

 ========terugblikken =======  


zat. 17 nov. 2018 Leuven
Augustinusdag  Thema: Genade

De 32ste studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Historisch Instituut met boekpresentatie.
Vier sprekers belichten het thema Genade - een ouderwets concept of leven gevende realiteit? Met Augustinus op zoek naar sporen van genade in onze tijd.
Geleefde genade / Trees Versteegen
Het leven zoals het is / Anthony Dupont 
Kunst en genade / Hans Geybels
Als vrije mensen onder de genade / Bart de Bakker 
Drie dimensies van gastvrijheid volgens Augustinus / Anthony Dupont

De lezingen (en meer) zijn gebundeld in: Augustinusdag 2018: Genade / red. Anneke Goovaerts.
Bestelling of informatie: anneke.goovaerts@augustiniana.be 
Meer informatie zie Augustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee

 

 

Terugblik 29 sept. 2018 Utrecht
Studiedag Huis van barmhartigheid


Het Augustijns Instituut organiseerde in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op zaterdag 29 september in het Catharijneconvent Utrecht een studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken 336-358 in Huis van barmhartigheidDe dagvoorzitter was Arnold Smeets. Sprekers waren Herwi Rikhof, Elza Kuyk en Hans van Reisen.

Klik hier voor een impressie van de dag   

 

 

Terugblik 29 september 2017 Utrecht 
Studiedag Brood om van te leven


De studiedag rondom de nieuwe vertaling van de Johannestractaten.
Zie het dagverslag bij Publicaties > Brood om van te leven

Familia Augustiniana Nederland

Terugblik 23 september 2017 Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN 
'God is je naaste' 
 

bij het begin van de lezing van Gabriël Quicke, FAN-dag 23 september 2017 

In de Abdij Berne Heeswijk hield de Familia Augustiniana een  feestelijke ontmoetingsdag ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. 
Gastspreker was de Belgische priester en stafmedewerker van het Vaticaan, Mgr. Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij de aandacht voor barmhartigheid bij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt.  's Middags volgde de lezing van Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, over  religieus leven nu en in de nabije toekomst. 
Een druk bezochte dag; foto's staan op https://www.facebook.com/augustinus.nl/  bij 23 september en een video bij Fb van Lode Caes

"Waar kunnen we God vinden? Ga binnen in je hart. Maar ons hart is kil, verstompt: we hebben last van onverschilligheid, van stilzwijgende medeplichtigheid. Dat maakt ons lelijk en erbarmelijk. Maar God heeft erbarmen met ons. God houdt van ons, heeft ons als eerste lief. Augustinus beschrijft hoe zijn doofheid werd doorbroken, hoe God is binnengebroken. God raakt ons hart, brengt het in beweging zodat wij onrustig worden. Keer terug naar je hart en vandaar naar God. God is schoonheid, Christus is degene die alle mensen in schoonheid overtreft. Wat is die schoonheid dan waarmee wij onze lelijkheid verdrijven? Dat wat Christus ons leerde: naastenliefde, nederigheid. De liefde is de schoonheid van de ziel. Het hart is het sleutelwoord in de spiritualiteit van Augustinus. Hart is bij Augustinus de plaats van ontmoeting. Liefdevolle aandacht voor elkaar maakt de Kerk tot een uitnodigende, hartelijke kerk. 
De kerk groeit niet door te bekeren maar door aantrekkingskracht. Waar religieus leven is, hoort vreugde zichtbaar te zijn. Ook leken, charismatische families delen in deze zending. Ieders charisma doet ertoe. Een gemeenschap vormen betekent elkaar aanvaarden in het anders zijn. Onze tijd heeft passie nodig!"

Een paar woorden uit de lezingen van Gabriël Quicke en Denis Hendrickx op de feestelijke FAN-dag (Familia Augustiniana Nederland) in de abdij Berne in Heeswijk Dinther. 

 

 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

23 Oktober 2019