Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

========terugblikken ======= = = = = = = = 

Laatste ontmoetingsdag, tevens afscheid
van het Augustijns Instituut
zaterdag 15 oktober in Eindhoven


Augustijns Instituut 1989 - 2022
       Het einde zonder einde:
       kijk naar het goede,
       vergeet het kwade

       uit: Augustinus’ sermo 213,10

impressie van deze dag zie
Afscheid Augustijns Instituut

===

zaterdag 21 november 2021
Augustinusdag Leuven-Heverlee

Augustinus over eenheid: Verbondenheid in een verdeelde wereld

Vier sprekers hebben dit thema toegelicht: 
* Eenheidsdenken bij Augustinus,
   door dr. Bernard Bruning OSA
* Omgaan met eenheid in de kerkelijke praktijk,
   door dr. Jan Bernard Ten Hove
* Regel voor de gemeenschap: eenheid in verscheidenheid,
   door drs. Ingrid van Neer-Bruggink
* Verbondenheid als kracht en uitdaging voor zorgpastoraat,
   door Ilse van Gorp

De bijbehorende bundel met de lezingen kunt u bestellen via
het Augustijns Hist.Instituut Leuven
anneke.goovaerts@augustiniana.be 
Zie het AHI-YouTube kanaal
De volgende Augustinusdag in Leuven is op zaterdag 26 november 2022 

 

 

zaterdag 23 oktober 2021 Catharijneconvent Utrecht 
Studie- en ontmoetingsdag Augustijns Instituut 

Verhandelingen over het Johannesevangelie

Zeven leerlingen waren er aanwezig,
toen Jezus hen in het Meer van Tiberias
vele grote vissen liet vangen, 153 stuks. 
Door dat getal zeven verwijzen die leerlingen
naar het einde van de tijd.
En dat Jezus op de oever stond toen het ochtend werd heeft daar ook mee te maken.
               (vgl. Io.eu.tr. 122,6)

Sprekers:
* dr. Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam): 
   Verticaal denken: een poging om allegorese te begrijpen.
* dr. Sjoerd Mulder (Tilburg Univ.: School of Catholic Theology):
   
De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk in een
   postchristelijke samenleving.
prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT):
   Augustinus’ interpretatie van de verschijningsverhalen in Johannes 20
* D
e laatste visvangst  boekpresentatie door Hans van Reisen

Voor een impressie van deze dag zie Overzicht Ontmoetingsdagen > De laatste visvangst 

  

Meer impressies van onze ontmoetingsdagen met boekpresentatie zie
Overzicht Ontmoetingsdagen

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

17 Oktober 2022