Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

 

zat. 9 nov. 2018 Boskapel 
Augustinus, autonomie en actualiteit
Bijeenkomst Augustijns Verband  

Spreker: Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar Wijsgerige ethiek   Locatie: Boskapel, Graafseweg 274 Nijmegen
Tijd:  12.00 -17.00 uur 

Autonomie’ lijkt een van de kernbegrippen van het moderne zelfverstaan. Zelfs degenen die twijfelen aan het bestaan van een vrije wil, claimen het recht op zelfbeschikking en willen in hun autonomie gerespecteerd worden. Augustinus is degene die deze wil ‘ontdekt’ – als oplossing voor het probleem van het kwaad. Vóór hem, in het Griekse denken, was er eigenlijk nog geen plaats voor ons moderne begrip van de autonome wil. In zijn meesterlijke autobiografische analyse maakt Augustinus bovendien duidelijk hoe die autonome wil ons soms juist machteloos maakt. In het vermogen van de wil blijken grootheid en gebrekkigheid, macht en machteloosheid  van de mens verbonden op een intrigerende manier. Actuele discussies, zoals bijvoorbeeld over een mogelijk wetsvoorstel ‘voltooid leven’, kunnen verrijkt worden met de inzichten van Augustinus.

zie website www.augustijnsverband.nl 

 zat. 17 nov. 2018 Leuven
Augustinusdag 
Thema: Genade

De 32ste studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Historisch Instituut met boekpresentatie. Vier sprekers belichten het thema Genade - een ouderwets concept of leven gevende realiteit? Met Augustinus op zoek naar sporen van genade in onze tijd.
Trees Versteegen vertelt n.a.v. haar boek over de genader-ervaringen van katholieke vrouwen; Anthony Dupont belicht de opvattingen over genade bij Aguustinus. Hans Geybels spreekt over genade in de kunst; Bart de Bakker informeert ons hoe genade bij ouderen aan bod komt.

Locatie: Augustijns Historisch Instituut, Pakenstraat 65, Leuven-Heverlee, 10.00- 16.00 uur
Inschrijving: vóór 8 november 2018 door een e-mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be en door € 35,00 over te maken op rekeningnr BE52 4220 0845 3109 van Paters Augustijnen ovv Augustinusdag 2018. Het boekje met de tekst van de lezingen is bij de prijs inbegrepen. 

Meer informatie zie Augustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee

 

 

 ========terugblikken ======= 

Terugblik 29 sept. 2018 Utrecht
Studiedag Huis van barmhartigheid


Het Augustijns Instituut organiseerde in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op zaterdag 29 september in het Catharijneconvent Utrecht een studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken 336-358 in Huis van barmhartigheidDe dagvoorzitter was Arnold Smeets. Sprekers waren Herwi Rikhof, Elza Kuyk en Hans van Reisen.

Klik hier voor een impressie van de dag   

 

 

Terugblik 29 september 2017 Utrecht 
Studiedag Brood om van te leven


De studiedag rondom de nieuwe vertaling van de Johannestractaten.
Zie het dagverslag bij Publicaties > Brood om van te leven

Familia Augustiniana Nederland

Terugblik 23 september 2017 Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN 
'God is je naaste' 
 

bij het begin van de lezing van Gabriël Quicke, FAN-dag 23 september 2017 

In de Abdij Berne Heeswijk hield de Familia Augustiniana een  feestelijke ontmoetingsdag ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. 
Gastspreker was de Belgische priester en stafmedewerker van het Vaticaan, Mgr. Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij de aandacht voor barmhartigheid bij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt.  's Middags volgde de lezing van Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, over  religieus leven nu en in de nabije toekomst. 
Een druk bezochte dag; foto's staan op https://www.facebook.com/augustinus.nl/  bij 23 september en een video bij Fb van Lode Caes

"Waar kunnen we God vinden? Ga binnen in je hart. Maar ons hart is kil, verstompt: we hebben last van onverschilligheid, van stilzwijgende medeplichtigheid. Dat maakt ons lelijk en erbarmelijk. Maar God heeft erbarmen met ons. God houdt van ons, heeft ons als eerste lief. Augustinus beschrijft hoe zijn doofheid werd doorbroken, hoe God is binnengebroken. God raakt ons hart, brengt het in beweging zodat wij onrustig worden. Keer terug naar je hart en vandaar naar God. God is schoonheid, Christus is degene die alle mensen in schoonheid overtreft. Wat is die schoonheid dan waarmee wij onze lelijkheid verdrijven? Dat wat Christus ons leerde: naastenliefde, nederigheid. De liefde is de schoonheid van de ziel. Het hart is het sleutelwoord in de spiritualiteit van Augustinus. Hart is bij Augustinus de plaats van ontmoeting. Liefdevolle aandacht voor elkaar maakt de Kerk tot een uitnodigende, hartelijke kerk. 
De kerk groeit niet door te bekeren maar door aantrekkingskracht. Waar religieus leven is, hoort vreugde zichtbaar te zijn. Ook leken, charismatische families delen in deze zending. Ieders charisma doet ertoe. Een gemeenschap vormen betekent elkaar aanvaarden in het anders zijn. Onze tijd heeft passie nodig!"

Een paar woorden uit de lezingen van Gabriël Quicke en Denis Hendrickx op de feestelijke FAN-dag (Familia Augustiniana Nederland) in de abdij Berne in Heeswijk Dinther. 

 

 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

14 November 2018