Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

zaterdag 23 oktober Catharijneconvent Utrecht 
Studie- en ontmoetingsdag Augustijns Instituut
Verhandelingen over het Johannesevangelie

 

Op zaterdag 23 oktober organiseerde het Augustijns Instituut voor de 20e en laatste keer een reguliere studie- en ontmoetingsdag in samenwerking met het theologisch instituut LUCE van de Tilburg University. Aanleiding is de nieuwe vertaling De laatste visvangst: Verhandelingen over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus 55-123].

Zeven leerlingen waren er aanwezig,
toen Jezus hen in het Meer van Tiberias
vele grote vissen liet vangen, 153 stuks. 
Door dat getal zeven verwijzen die leerlingen
naar het einde van de tijd.
En dat Jezus op de oever stond toen het ochtend werd
heeft daar ook mee te maken.
               (vgl. Io.eu.tr. 122,6)

Sprekers:
* dr. Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam): 
                             Verticaal denken: een poging om allegorese te begrijpen.
* dr. Sjoerd Mulder (Tilburg Univ.: School of Catholic Theology):
                              De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk in een postchristelijke samenleving.
prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT):
                              Augustinus’ interpretatie van de verschijningsverhalen in Johannes 20
* D
e laatste visvangst  boekpresentatie door Hans van Reisen

Voor een impressie van deze dag zie Overzicht Ontmoetingsdagen > De laatste visvangst 

 

========terugblikken ======= = = = = = = =  

 

zaterdag 21 november 2020
Augustinusdag Leuven-Heverlee 

Het thema  
Leiderschap in tijden van crisis. Hemel, wat een mogelijkheden? 

Vier sprekers hebben dit thema toegelicht: 
. Prof. dr. Mathijs Lamberigts over de plaats en tijd waarin Augustinus leefde en de crises die hij meemaakte;
. Prof. dr. Paul van Geest over de manier waarop Augustinus zijn leiderschap toonde in deze tijd;
. Dr. Kitty Bouwman over vrouwelijke leiderschap gebaseerd op haar onderzoek naar het spirituele moederschap in het leven van Augustinus;
. pastoor drs. Gerben Zweers over leiderschap in de kerk, vanuit zijn ervaring als pastoor.

De bijbehorende bundel met de lezingen
kunt u bestellen via
het Augustijns Hist.Instituut Leuven
bij 
 anneke.goovaerts@augustiniana.be 
Zie het AHI-YouTube kanaal of Augustinusdag 2020  

 

vrijdag 13 november 2020
Augustijnendag 2020 DomusDela
14.00-15.30 uur via livestream

Houvast.
Hoe verhouden we ons tot onheil van buiten?

Het thema dit jaar was Houvast. Hoe verhouden wij ons tot onheil van buiten? Het afgelopen half jaar werd onze wereld beheerst door het coronavirus. Veel mensen zijn besmet of zijn bang om besmet te raken. Het raakt de vraag hoe we ons verhouden tot van buiten komend onheil. Waar kunnen we onze hoop nog op vestigen? Tijdens de Augustijnendag geven Gerard Rooijakkers, cultuurhistoricus, en Ingrid van Neer-Bruggink, classica en verbonden aan het Augustijns Instituut, hun visie op deze vragen. 

Gerard Rooijakkers: ‘Om houvast te krijgen op existentiële bedreigingen treedt een mechanisme in werking waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een persoon of groep die als een zondebok de schuld op zich moet nemen. Toeval bestaat niet in dat zondebok-perspectief waarbij het heil wordt ondermijnd in samenzweringen en complottheorieën. Zie hier op een vrijdag de dertiende de wereld waarin we leven.’

Ingrid van Neer-Bruggink: ‘Een vriend is de helft van je ziel’. Echte vrienden zijn voor Augustinus even belangrijk als gezondheid. Voor vrienden doen we ons best. Vrienden bieden houvast in moeilijke tijden. Hoe kan dat? Augustinus ontdekt dat het eigenlijk Gods liefde is die dat doet in ons.

Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door het Strijps Kamerkoor met 'Earth Song' onder leiding van dirigent Wilko Brouwers. Muziek, de meest vluchtige van alle kunsten, biedt wonderlijk genoeg aan velen houvast. 

Gastheer deze dag was Korneel Born. Algemeen directeur Edzo Doeve hield het slotwoord. 
U kunt de presentaties terugzien op https://domusdela.nl/agenda/augustijnendag  

Zie ook enige citaten en literatuurverwijzingen bij Augustinus over vriendschap


vrijdag 14 februari 2020
Ontmoetingsdag Augustijns Instituut
boekpresentatie Bidden met je handen 

De vertalers: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen
De vertalersgroep: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen 

"Er is gezegd:
Wie vraagt ontvangt
wie zoekt vindt, 
en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Alles staat daarin: vragen, zoeken, kloppen.
U vraagt door te bidden, 
u zoekt door aan te kloppen,
u klopt aan door te delen.
Laat uw hand niet rusten!"

(Augustinus, sermo 389,2)
Impressie van de studiedag  met boekpresentatie Bidden met je handen preken 358A-396 

 

16 nov. 2019 Augustijnenklooster Gent  
Augustinusdag 2019:  
Augustinus' HARTelijke wijsheid voor vandaag

 
De 33ste studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Historisch Instituut met boekpresentatie.
Vier sprekers hebben dit thema belicht:
dr. Martin Claes, Augustinus' levende hart van vlees. Hoe de rots Christus in een tijd van verdeeldheid
door de profeet Ezechiël 
oproept om vaten van barmhartigheid te worden. (Ez. 30,26 en 2Kor.3,1-3)
drs. Gerben Zweers OSA, Zuiver je hart en niet je kleren (opvattingen over genade) 
Cis Dewaele, Een straathoekmedewerker ontmoet Augustinus 
Anne Desmet, COMPAZ:  Augustijnse spiritualiteit ingebed in een eigentijds project.  

De lezingen (en meer) zijn gebundeld in: Augustinusdag 2019: Augustinus' HARTelijke wijsheid voor vandaag.
/ red. Anneke Goovaerts.
Bestelling of informatie: anneke.goovaerts@augustiniana.be 

Meer impressies van onze ontmoetingsdagen met boekpresentatie zie
Overzicht Ontmoetingsdagen

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

19 November 2021