Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

zaterdag 23 oktober Catharijneconvent Utrecht 
Studie- en ontmoetingsdag Augustijns Instituut
Verhandelingen over het Johannesevangelie

 

Op zaterdag 23 oktober organiseert het Augustijns Instituut voor de 20e en laatste keer een reguliere studie- en ontmoetingsdag in samenwerking met het theologisch instituut LUCE van de Tilburg University. Deze dag vindt plaats in het auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht. U bent welkom vanaf 10.00 uur; we ronden af om 16.45 uur.

Aanleiding is de nieuwe vertaling De laatste visvangst: Verhandelingen over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus 55-123].

Zeven leerlingen waren er aanwezig,
toen Jezus hen in het Meer van Tiberias
vele grote vissen liet vangen, 153 stuks. 
Door dat getal zeven verwijzen die leerlingen
naar het einde van de tijd.
En dat Jezus op de oever stond toen het ochtend werd
heeft daar ook mee te maken.
               (vgl. Io.eu.tr. 122,6)

Deze dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut.

PROGRAMMA 

10.00 uur     aankomst en ontvangst
10.30           opening door drs. Hans van Reisen
                   (studiesecretaris Augustijns Instituut)
10.45           bijdrage dr. Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam):
                   Verticaal denken: een poging om allegorese te begrijpen.
11.30           mogelijkheid tot gesprek
11.45           pauze

12.05 uur     bijdrage dr. Sjoerd Mulder
                   (Tilburg Univ.: School of Catholic Theology)
                   De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk
                   in een postchristelijke samenleving.
12.45           mogelijkheid tot gesprek

13.00 uur     lunch  (boekentafel beschikbaar)

14.00 uur     heropening door de dagvoorzitter
14.15           bijdrage prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT)
                   Augustinus’ interpretatie van de verschijningsverhalen in Johannes 20
15.00           mogelijkheid tot gesprek

15.15           De laatste visvangst  boekpresentatie door Hans van Reisen
                   aanbieding eerste exemplaar
15.45           dankwoord en sluiting
16.00           borrel    (boekentafel beschikbaar)
16.45           op- en afruimen
17.00           sluiting museum

Schriftelijke aanmelding: vóór 16 oktober a.s. bij: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl én
door overmaking van de deelnamekosten: € 15,00 per persoon op
IBAN NL 55 INGB 0000 265392   (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. ontmoetingsdag 2021

De dag is gratis voor studenten op vertoon van hun collegekaart, voor medewerkers verbonden aan het instituut en voor augustijnen. Tijdens de bijeenkomst zijn de dan geldende coronaregels van kracht. Zo nodig ontvangen deelnemers daarover bericht na 17 oktober a.s. 

Wilt u de nieuwe vertaling direct aan te schaffen? Handig als u dat van tevoren laat weten; nog handiger wanneer u ook van tevoren betaalt! Dan ligt er op 23 oktober een exemplaar op naam voor u gereed.

Aan belangstellenden wordt uitdrukkelijk verzocht de bestelling via het Augustijns Instituut te laten verlopen!
U kunt bestellen door € 39,90 over te maken op: 
IBAN:   NL 55 INGB 0000 265392
t.n.v.    Augustijns Instituut
o.v.v.    4555 De laatste visvangst 
Voor bestellingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A. 
Het boek is natuurlijk ook in de erkende boekhandel te koop.

Bereikbaarheid Catharijneconvent:
*
lopend vanaf station Utrecht Centraal (20 minuten):
via het Stationsplein naar de Catharijnesingel en die oversteken;
rechtdoor naar Mariaplaats; rechtsaf Springweg; 
vervolgens vijfde straat links: Haverstraat;
Oudegracht oversteken en eerste straat rechts Lange Nieuwstraat.

* per openbaar vervoer vanaf station Utrecht Centraal (max. 30 minuten):
lopen naar Perron A2 aan de Centrumzijde van het station;
U-OV bus 2 richting Museumkwartier; 
uitstappen halte Catharijneconvent.

* met de auto? Reken dan 45 minuten vanaf de grote weg naar de binnenstad.
U kunt parkeren in de parkeergarage aan de Springweg. 
 

Ten slotte: de openbare sluitingsbijeenkomst van ons instituut staat gepland op zaterdag 15 oktober 2022 in Eindhoven. Vanzelfsprekend ontvangt u daarover tijdig informatie. We hopen dat u de datum alvast in de agenda wilt noteren en vrijhouden.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

zaterdag 9 oktober 2021 Utrecht
Boekpresentatie Martijn Schrama:
In navolging van Augustinus  

 

kaft In navolging van Augustinus: de theologie van de AugustijnenschoolHet nieuwe boek van dr. Martijn Schrama o.s.a. In navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en God beminnen schildert een portret van de theologie van de Augustijnenschool.

Vanaf het ontstaan in de 13e eeuw is er binnen de Orde der Augustijnen sprake van een herkenbaar profiel van theologische reflectie. Geïnspireerd door de kerkvader Augustinus, en in relatie met wisselende historische contexten, zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving: "De Augustijnenschool (…) benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide, geborgen in het trinitair geheim", aldus Schrama in de inleiding.

De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen. Het is een persoonlijk boek. Al schrijvende werd het Schrama duidelijk dat "de arbeid aan deze bundel ook een vorm was van afscheid nemen" en "een dankbaar gedenken van het spirituele milieu" waar hij een al mensenleven lang deel van uitmaakt en door gevormd en geïnspireerd wordt.

Het Augustijnse gedachtengoed is dan ook gekenmerkt door een rijk palet aan verschijningsvormen, met name omwille van de veelkleurigheid van Augustinus' denken. 

Programma

Opening en welkom door prof. dr.Paul van Geest, Tilburg School of Catholic Theology (TST) en Katholieke Universiteit Leuven

Met inleidingen van 
- prof. dr. Christoph Burger, Vrije Universiteit Amsterdam
- prof. dr. Wim François, Katholieke Universiteit Leuven
- prof. dr. Mathijs Lamberigts, Katholieke Universiteit Leuven

en een reactie van dr.  Martijn Schrama o.s.a.

Tijdens de bijeenkomst wordt de nieuwe  locus van de website van het Augustijns Instituut nader voorgesteld door Nico de Groot  (TST).

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Na afloop van de presentatie zal het boek te koop zijn. 
Wanneer: 9 oktober 2021, 14.00-16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze dag; het maximale aantal bezoekers is bereikt. 
zie TiU - Luce: In navolging van Augustinus

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


zaterdag 13 november 2021 Eindhoven
Augustijnendag DomusDELA 
 

 

meer informatie volgt
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

zaterdag 20 november 2021
Augustinusdag Leuven-Heverlee 
Thema: Augustinus over eenheid.Verbondenheid in een verdeelde wereld.

meer informatie volgt 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

========terugblikken ======= = = = = = = =  

 

zaterdag 21 november 2020
Augustinusdag Leuven-Heverlee 

Het thema  
Leiderschap in tijden van crisis. Hemel, wat een mogelijkheden? 

Vier sprekers hebben dit thema toegelicht: 
. Prof. dr. Mathijs Lamberigts over de plaats en tijd waarin Augustinus leefde en de crises die hij meemaakte;
. Prof. dr. Paul van Geest over de manier waarop Augustinus zijn leiderschap toonde in deze tijd;
. Dr. Kitty Bouwman over vrouwelijke leiderschap gebaseerd op haar onderzoek naar het spirituele moederschap in het leven van Augustinus;
. pastoor drs. Gerben Zweers over leiderschap in de kerk, vanuit zijn ervaring als pastoor.

De bijbehorende bundel met de lezingen
kunt u bestellen via
het Augustijns Hist.Instituut Leuven
bij 
 anneke.goovaerts@augustiniana.be 
Zie het AHI-YouTube kanaal of Augustinusdag 2020  

 

vrijdag 13 november 2020
Augustijnendag 2020 DomusDela
14.00-15.30 uur via livestream

Houvast.
Hoe verhouden we ons tot onheil van buiten?

Het thema dit jaar was Houvast. Hoe verhouden wij ons tot onheil van buiten? Het afgelopen half jaar werd onze wereld beheerst door het coronavirus. Veel mensen zijn besmet of zijn bang om besmet te raken. Het raakt de vraag hoe we ons verhouden tot van buiten komend onheil. Waar kunnen we onze hoop nog op vestigen? Tijdens de Augustijnendag geven Gerard Rooijakkers, cultuurhistoricus, en Ingrid van Neer-Bruggink, classica en verbonden aan het Augustijns Instituut, hun visie op deze vragen. 

Gerard Rooijakkers: ‘Om houvast te krijgen op existentiële bedreigingen treedt een mechanisme in werking waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een persoon of groep die als een zondebok de schuld op zich moet nemen. Toeval bestaat niet in dat zondebok-perspectief waarbij het heil wordt ondermijnd in samenzweringen en complottheorieën. Zie hier op een vrijdag de dertiende de wereld waarin we leven.’

Ingrid van Neer-Bruggink: ‘Een vriend is de helft van je ziel’. Echte vrienden zijn voor Augustinus even belangrijk als gezondheid. Voor vrienden doen we ons best. Vrienden bieden houvast in moeilijke tijden. Hoe kan dat? Augustinus ontdekt dat het eigenlijk Gods liefde is die dat doet in ons.

Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door het Strijps Kamerkoor met 'Earth Song' onder leiding van dirigent Wilko Brouwers. Muziek, de meest vluchtige van alle kunsten, biedt wonderlijk genoeg aan velen houvast. 

Gastheer deze dag was Korneel Born. Algemeen directeur Edzo Doeve hield het slotwoord. 
U kunt de presentaties terugzien op https://domusdela.nl/agenda/augustijnendag  

Zie ook enige citaten en literatuurverwijzingen bij Augustinus over vriendschap


vrijdag 14 februari 2020
Ontmoetingsdag Augustijns Instituut
boekpresentatie Bidden met je handen 

De vertalers: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen
De vertalersgroep: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen 

"Er is gezegd:
Wie vraagt ontvangt
wie zoekt vindt, 
en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Alles staat daarin: vragen, zoeken, kloppen.
U vraagt door te bidden, 
u zoekt door aan te kloppen,
u klopt aan door te delen.
Laat uw hand niet rusten!"

(Augustinus, sermo 389,2)
Impressie van de studiedag  met boekpresentatie Bidden met je handen preken 358A-396 

 

16 nov. 2019 Augustijnenklooster Gent  
Augustinusdag 2019:  
Augustinus' HARTelijke wijsheid voor vandaag

 
De 33ste studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Historisch Instituut met boekpresentatie.
Vier sprekers hebben dit thema belicht:
dr. Martin Claes, Augustinus' levende hart van vlees. Hoe de rots Christus in een tijd van verdeeldheid
door de profeet Ezechiël 
oproept om vaten van barmhartigheid te worden. (Ez. 30,26 en 2Kor.3,1-3)
drs. Gerben Zweers OSA, Zuiver je hart en niet je kleren (opvattingen over genade) 
Cis Dewaele, Een straathoekmedewerker ontmoet Augustinus 
Anne Desmet, COMPAZ:  Augustijnse spiritualiteit ingebed in een eigentijds project.  

De lezingen (en meer) zijn gebundeld in: Augustinusdag 2019: Augustinus' HARTelijke wijsheid voor vandaag.
/ red. Anneke Goovaerts.
Bestelling of informatie: anneke.goovaerts@augustiniana.be 

Meer impressies van onze ontmoetingsdagen met boekpresentatie zie
Overzicht Ontmoetingsdagen

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

20 September 2021