Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
80 428 c. Max. Contra Maximinum Arrianum
Reactie op Maximinus, twee boeken.
-Antiariaans-
Aansluiting op de thema's van nr 22 conl.Max. Augustinus kan nu ingaan op wat door de ariaanse bisschop aan de orde is gesteld, en tevens aantonen dat Maximinus de argumenten van Augustinus niet heeft kunnen weerleggen tijdens het dispuut
~ ~
WorksSA ; 1/18
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ; 48
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ;
OeuvresComplètesSA ; 14
NBA-Opere ; 12/2
ObrasSA ; 38
CCSL ;
CSEL ;
AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen