Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
61 418 Emer. Gesta cum Emerito Donatistarum episcopi liber unus
In gesprek met de donatistische bisschop Emeritus van Caesarea in Mauretanië.
-Antidonatistisch-
Verslag van de ontmoeting tussen Augustinus en Emeritus op 18 september, waarbij Emeritus wordt uitgedaagd om zich over de resultaten van de synode in 411 uit te spreken.

~ ~
WorksSA ;
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 32
OeuvresComplètesSA ; 13
NBA-Opere ; 16/2
ObrasSA ; 34
CCSL ;
CSEL ; 53
AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen