Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
56 421 c. Gaud. Contra Gaudentium Donatistarum episcopum libri duo Reactie op de donatistische bisschop Gaudentius, twee boeken.
-
Antidonatistisch-
Boek 1 weerlegt twee brieven van Gaudentius aan Dulcitius.
In boek 2 wordt Gaudentius' reactie op het eerste boek ontzenuwd.
~ ~
WorksSA ;
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 32
OeuvresComplètesSA ; 13
NBA-Opere ; 16/2
ObrasSA ; 34
CCSL ;
CSEL ; 53
AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen