Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
39 392 en. Ps.

Enarrationes in Psalmos

Uiteenzettingen over de Psalmen.
-Exegese-
Vers-voor-vers-uitleg over het gehele psalterium. Niet alle uiteenzettingen zijn als voordracht gehouden. Tenminste de uiteenzettingen over de Psalmen 1-32 (33) zijn gedicteerd; evenzo de 32 sermones over Ps 118 (119). De uitleg is sterk christologisch van karakter.

Voor een overzicht van Nederlandse vertalingen per Enarratio zie: AI - Enarrationes in Nederlandse vertalingen (pdf jan.2019)

Belanrijkste bundels:
Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen /Augustinus ; vert. en ingel. door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo De Lil. - Zoetermeer: Meinema, 2001. - ISBN: 90-211-3793-3. - Bevat: preek over de psalmen 1, 38, 39, 42, 63, 85, 90. -

Ooit een land van kloosters / vert. door Tarsicius Jan van Bavel. - Heverlee: Augustijns Historisch Instituut, 1999. - ISBN: 90-74829-07-4. - Bevat : preek over psalm 99.

Commentaar op Psalm 118/119 / Augustinus ; vert. en ingel. door Tarsicius Jan van Bavel. - Baarn: Ambo, 1996. - ISBN: 90-263-1429-9

Psalmen 133-134: Monastieke broederschap / Augustinus; vert. en ingel. door Michel Coune OSB. - Brugge: St.-Andriesabdij, 1995

Luisteren naar Sint Augustinus : preken voor het liturgisch jaar / [Augustinus] ; vert. Frans Vromen, OSB ; ingel. door Tarsicius J. van Bavel, OSA. - Bonheiden : Bethlehem, 1985. - 158 p. ; 21 cm. - ISBN : - . Bevat: preek over psalm 97.

Enkele psalmverklaringen van Augustinus : Feestbundel ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van Pater-Prior Roose OSB. - Vaals: Benedictijnen van de Abdij St. Benedictusberg, 1977. - ISBN : - Bevat: preken over de psalmen 8, 21, 42, 54, 68, 69, 83, 90, 102, 111, 112, 124, 129, 148.

~ ~
WorksSA ; 3/15 (=En. 1-32) ; 3/16 (=En. 33-50) ; 3/17 (=En. 51-72) ; 3/18 (=En. 73-98) ; 3/19 (=En.99-120) ; 3/20 (=En. 121-150) ;
FathersChurch ;
AncientCW ; 29 (= En.1-29) ; 30 (= En. 30-37)
NicenePNF ; 7 zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf108.toc.html 
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ; 5
BA-Oeuvres ; 57A (= En. 1-16) ; 57B (= En. 17-25) ; 58A (= En. 26-31); 58B (= En. 32-36); 66 (= En. 108-117)
OeuvresComplètesSA ; 8 (= En. 1-60) ; 9 (= En. 61-118) ; 10 (= En. 119-150 + En. 14)
NBA-Opere ; 25 (= En. 1-50) ; 26 (= En. 51-85) ; 27 (= En. 86-120) ; 28 (= En. 121-150)
ObrasSA ; 19, 19bis (= En. 1-40) ; 20 (= En. 41-75) ; 21 (= En. 67-117) ; 22 (= En. 118-150)
CCL ; 38 (= En. 1-50) ; 39 (= En. 51-100) ; 40 (= En. 101-150)
CSEL ; 93/1A (= En. 1-17) ; 93/1B (= En. 18-32) ; 94/1 (= En. 51-60) ; 95/1 (= En. 101-109) ; 95/2 (=En. 110-118); 95/3 (= En. 119-133) ; 95/4 (= En. 134-140) ; 95/5 (= En. 141-150)

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen