Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
33 396 doctr. chr.

De doctrina christiana

Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie.
-Dogmatiek, Exegese-
Op welke manier kan de Heilige Schrift worden begrepen en hoe moet het begrepene vervolgens worden overgedragen? In de boeken 1 en 2 de beginselen van zowel profane als gewijde vakken. In boek 3 aandacht voor wat tegenwoordig de bijbelse hermeneutiek wordt genoemd; beïnvloed door een soortgelijk werk van de donatist Tyconius. In boek 4 de grondbeginselen van de homiletiek. In 396 wordt het werk afgebroken bij 3,35. De rest is in 426 voltooid.

Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De doctrina christiana /Augustinus ; ingel., vert. en toegel. door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. - Amsterdam, Leuven: Ambo, 1999. - ISBN: 90-263-1595-3.
~ ~
WorksSA ; 1/11
FathersChurch ; 2
AncientCW ;
NicenePNF ; 2 zie http://www.ccel.org/ccel/augustine/doctrine.i.html
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ; 10
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 11/2
OeuvresComplètesSA ; 4
NBA-Opere ; 8
ObrasSA ; 15
CCSL ; 32
CSEL ; 80

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen