Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
129 410 un. bapt. De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum liber unus
De enige doop.
-Antidonatistisch-
Reactie op een boek met dezelfde titel van Petilianus aan Constantius dat door een onbekende donatistische priester aan Augustinus ter hand werd gesteld. Aan de orde is de vraag of het doopsel in ketterse kring mag worden erkend. Augustinus huldigt een milder standpunt dan Cyprianus, eens bisschop van Carthago. Aan het eind een analyse en weerlegging van enkele verdachtmakingen uit petiliaanse en melchiadische kring.

~ ~
WorksSA ;
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 31
OeuvresComplètesSA ; 13
NBA-Opere ; 16/1
ObrasSA ; 33
CCSL ;
CSEL ; 53
AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen