Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
118 0 s.

Sermones

Preken
-Exegese-
Hoewel de preken als geheel hier zijn gerangschikt onder de niet te dateren werken, is van vele preken een globale datering bekend. Het Augustijns Instituut beschikt over een inhoudelijke samenvatting van elke preek afzonderlijk. De mauristen hebben voor hun uitgave het overvloedige materiaal geschift en gerangschikt volgens een nieuw nummersysteem. In PL 39, 2421-2440 zijn overzichten afgedrukt van de manier waarop de oude en nieuwe nummering zich tot elkaar verhouden. De mauristen hebben de preken geordend in verschillende groepen. De preken over teksten van het Oude Testament zijn te vinden onder de nummers 1-50; die over teksten van het Nieuwe Testament onder 51-183. De preken over de grote liturgische feesten onder 184-272. Preken over heiligen onder 273-340 en die over verschillende andere onderwerpen onder 341-363. Onder de nummers 364-396 zijn preken gerangschikt, waarvan volgens de mauristen de tekst niet onbetwist van Augustinus zelf afkomstig is. Deze laatste groep laat zich weer onderverdelen in preken over teksten uit de Schrift (364-368), voor de grote liturgische feestdagen (369-378 + 395), over verschillende heiligen (379-383 + 394) en over verschillende andere onderwerpen (384-393 + 396). De indelingscriteria zijn niet waterdicht. Er zijn preken over een bijbeltekst, waarvan de liturgische datum bekend is; er zijn paaspreken die over één bepaalde tekst uit het evangelie handelen, etc. Sinds de uitgave van de mauristen zijn in de afgelopen eeuwen in verschillende bibliotheken en door verschillende personen preken van Augustinus teruggevonden en gepubliceerd. Deze preken zijn in eerste instantie onder de naam van de betreffende bibliotheek of publicist genummerd, bijvoorbeeld s.Frangipane 8. Enkele decennia geleden is Cyrille Lambot begonnen deze afzonderlijke reeksen onder te brengen in het nummersysteem van de mauristen door aan de nummers letters toe te voegen. De preek s.Frangipane 8 kreeg bijvoorbeeld toen het nummer 293B. Dit werk is door Pierre-Patrick Verbraken voortgezet en gepubliceerd in Études critiques sur les sermons authentiques de saint Augustin (= Instrumenta Patristica 12), 's-Gravenhage / Steenbrugge 1976 en in: "Mise à jour du Fichier signalétique des Sermons de saint Augustin" in: Marc Van Uytfange / Roland Demeulenaere, Aevum inter utrumque (= Instrumenta Patristica 23), 's-Gravenhage / Steenbrugge 1991, 484-490. Voor overzicht van de sermones uitgegeven door François Dolbeau (ed), Augustin d'Hippone: Vingt-six Sermons au Peuple d'Afrique (= Collection des Études Augustiniennes Série Antiquité 147), Paris 1996. Voor het laatst uitgebracht vademecum zie Hubertus Drobner, Augustinus von Hippo: Sermones ad populum (= Supplements to Vigiliae Christianae 49), Leiden / Boston / Köln 2000.

Voor een overzicht  van Nederlandse vertalingen per Sermo zie: AI- Sermones in Nederlandse vertalingen (pdf juni 2022)

Belangrijkste bundels:

De Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1 HB  (juni 2013)

Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Budel: Damon, 2010 (2de herz. dr). - ISBN: 978-94-6036-181-4.- (1ste dr: Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - 676 p. - ISBN: 90-263-1890-1)

Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. -Amsterdam : Ambo, 2002. ISBN: 90-263-1745-x. Herdruk Damon: 2007. ISBN: 978-90-5573-816-8

De weg komt naar u toe : Preken over teksten uit het Johannesevangelie [Sermones de scripturis 117-147A + 368] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen ? Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. Budel: Damon, 2007.  ISBN : 978-90-5573-767-3. 384 p. hb.

Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [Sermones de scripturis] (148-150) / Aurelius Augustinus ; bezorgd, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen. 128 p. - 21 cm.  ISBN : 978-90-5573-819-9. - hb. Paralleltekst Latijn -Nederlands.

Leven in hoop. [Sermones de scripturis 151-162B] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2011. 254 p. ISBN: 978-94-6036025-1.

Geloof is het begin [sermones de scripturis 162C-183] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2013. 288 p. ISBN: 978-94-6036149-4. 

Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [sermones 212-215]  / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen. - Eindhoven: Damon, 2022. - 88 p. ISBN: 978-94-6340-323-8.

De goede geur van Christus Preken over heiligen : [Sermones de sanctis 273-299C] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen. - Budel : Damon, 2010. - 384 p. -  ISBN: 9789055739844.

Stratenmakers en brugwachtersPreken over heiligen 2 [sermones de sanctis 299D-335M] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Hans van Reisen. - Budel: Damon, maart 2014. ISBN: 9789460361685.

Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. - ISBN: 978 94 6340 136 4. 

Bidden met je handen. Preken over verschillende thema's 2. [sermones de diuersis 358A-396] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Budel: Damon, febr. 2020. 304 p. HB, ISBN: 9789463402637. 


BLOEMLEZINGEN 

Als licht in het hart: Preken voor het liturgisch jaar (1) / Aurelius Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. - Baarn: Ambo, 1996. - ISBN : 90-263-1390-x. - Bevat preken: Kersttijd : Sermo 189, 191, 195, 196, 196A ; Openbaring van de Heer : Sermo 201, 202, 203, 204A, 205, 375 ; Veertigdagentijd : Sermo 208, 210, 211, 216, 27 ; Goede Vrijdag : Sermo 218, 218B ; Paastijd : Sermo 219, 222, 223A, 223B, 223D,223E, 223F, 223G, 226, 229B, 229F, 229J, 229O, 229P, 235, 237, 239, 242A, 243,245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 256, 259, 260D, 260E ; Hemelvaartsdag : Sermo 263, 263A, 265A, 265B, 265D, 265F, 377, 395 ; Pinksteren : Sermo 266, 267, 272, 378 

Als lopend vuur: Preken voor het liturgisch jaar (2)
/ Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen o.f.m., Hans van Reisen en Sander van der Meijs. -Amsterdam: Ambo, 2001. ? ISBN : 90-263-1689-5. - Bevat preken: Sermo 198, 223C, 223H, 223I, 223J, 223K, 228A, 228B, 229, 229C, 229G,229I, 229K, 229M, 236, 236A, 238, 248, 249, 252A, 255A, 257, 260, 260A, 260B, 60C, 262, 272A, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375A, 375C, 376(A) ; De utilitate ieiunii [= over het belang van het vasten]


Carthaagse preken / Augustinus ; vert. door Gerard Wijdeveld. - Baarn: Ambo, 1988. - ISBN: 90-263-0865-5 . - Bevat preken: Sermo 19, 23, 29, 105, 131, 150, 255, 261, 279, 285, 288, 299D, 311, 343, 357.

Twintig preken van Aurelius Augustinus / vert. door Gerard Wijdeveld. - Amsterdam: van Gennep, Dagblad Trouw 2008. - ISBN : 978-90-55-15909-3 pb = herdruk van Ambo, 1986. - ISBN: 90-263-0759-4 pb. - Bevat preken : Sermo 9, 53, 58, 60, 97, 184, 199, 213, 224, 229A, 229H, 254, 265, 268, 286, 291, 300, 305, 339, De excidio urbis Romae. -

Luisteren naar Sint Augustinus - Preken voor het liturgisch jaar / vert. door Frans Vromen en ingel. door Tarsicius Jan van Bavel. - Brugge: Tabor, 1985. - Bevat preken: Sermo 58, 185, 193, 194, 212, 221 (= s. Guelferbytanus 5), 223, 230, 231, 233, 234, 258, 261, 270. -

Preken voor het volk / Augustinus ; vert. door Christine Mohrmann. - Utrecht, Brussel: Spectrum, 1948. - (Monumenta christiana : bibliotheek van christelijke klassieken; 1/1). - Bevat preken: Sermo 2, 14, 15A, 17, 21, 22, 29, 29A, 29B, 30, 31, 43, 52, 53A, 56, 65, 70, 73, 86, 98, 104, 112A, 114A, 119, 120, 126, 129, 132, 132A, 136, 138, 151, 175, 185, 187, 190, 198, 200, 206, 207, 209, 215, 218C, 223, 225, 229D, 229E, 229L, 229N, 231, 232, 240, 241, 242, 244, 255, 256, 264, 265C, 269, 271, 272, 375B

Preek van de heilige Augustinus op de feestdag van martelaar Cyprianus : (sermo 313G = Erfurt 6) / Augustinus ; vert. door Vincent Hunink . - Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen, 2009. - 1 p. -  Gelegenheidsuitgave. 

Gods zorg voor de wereld [Sermo de prouidentia Dei] / Aurelius Augustinus; ingel., vert. en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, dec. 2011. - 32 p. ISBN: 978-94-6036-027-5

~ ~
WorksSA ; 3/1 (= serm. 1-19 ) ; 3/2 (= serm. 20-50) ; 3/3 (= serm. 51-94) ; 3/4 (= serm. 94A-147A) ; 3/5 (= serm. 148-183) ; 3/6 (= serm. 184-229Z) ; 3/7 (= serm. 230-272B) ; 3/8 (= serm. 273-305A) ; 3/9 (= serm. 306-340A) ; 3/10 (= serm.341-400) ; 3/11 (= serm. newly discovered) ;
FathersChurch ; 11 (= serm. 53- 56, 53A, 60, 61, 72, 94, 109, 229, 260A, 346, 375A, 375B, ) ; 38 (= serm. 184-265)
AncientCW ; 15 (= serm. 140, 184 - 204)
NicenePNF ; 6 (= serm. 51-147) zie http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf106.toc.html ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ;
OeuvresComplètesSA ; 6 (= serm. 1-150) ; 7 (= serm. 151-340) ; 8 (= serm. 341-363) ; 10 (= serm. divers)
NBA-Opere ; 29 (= serm. 1-50) ; 30/1 (= serm. 51-85) ; 30/2 (= serm. 86-116) ; 31/1 (= serm. 117-150) ; 31/2 (= serm. 151-183) ; 32/1 (= serm. 184-229V) ; 32/2 (= serm. 230-272B) ; 33 (= serm. 273-340A) ; 34 (= serm. 341-400) ; 35/1 (= serm. Dolbeau 1-29) ; 35/2 (= serm. Dolbeau 21-31)
ObrasSA ; 7, 7bis (= serm. 1-50) ; 10bis (= serm. 51-116) ; 23 (= serm. 117-183), 23bis ; 24 (= serm. 184-272B) ; 25 (= serm. 273-338) ; 26 (= serm. 339-398) CCL ; 41 (= serm. 1-50) ; 41Aa (= serm. 51-70) ; 41Ba (= 151-156) ; 
CCL ; 41 (= serm. 1-50) ; 41Aa (= serm. 51-70) ; 41Ba (= 151-156) ;
CSEL ;

118 399 s.Dolbeau 29 s.prou.

Sermo de prouidentia Dei

Preek over de voorzienigheid van God
ca 399-410
- Exegese-
Preek over Rom 2,3. In deze wanordelijke wereld, in de voor- en tegenspoed van de mensen lijkt geen structuur aanwezig. Daarom beweren ongelovigen dat God niet zou zorgen voor de mensen. Maar Gods oordeel en ordenende hand is overal aanwezig. Hij beloont ieder mens naar zijn daden. Het sterkste bewijs dat de mensheid God wel ter harte gaat, is de menswording van Gods Zoon.

Gods zorg voor de wereld  [Sermo de prouidentia Dei] / Aurelius Augustinus; ingel., vert. en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, dec. 2011. - 32 p. ISBN: 978-94-6036-027-5 hb. Latijnse tekst zie Gods zorg 

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen