Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
115 418 s. Caes. eccl. Sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem
Preek tot de kerkgangers in Caesarea.
-
Antidonatistisch-
Preek gehouden bij gelegenheid van de ontmoeting met de donatistische bisschop Emeritus en een daarmee in verband staand bezoek aan Caesarea in Mauretanië.
~ ~
WorksSA ;
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 32
OeuvresComplètesSA ; 13
NBA-Opere ; 16/2
ObrasSA ; 33
CCSL ;
CSEL ; 53
AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen