Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Collectie

Collectiebeschrijving


In het voorjaar van 2017 verhuist het Augustijns Instituut naar Utrecht, d.w.z. de vertaalactiviteiten en het servicecentrum gaan naar Utrecht. De Bibliotheek Augustijns Instituut wordt opgeheven. De kerncollectie wordt overgedragen aan de Universiteit van Tilburg en zal later in de Library TiU toegankelijk zijn.
Meer informatie volgt.

De Bibliotheek Augustijns Instituut bezit circa 45.000 banden en vele abonnementen op seriewerken en tijdschriften. De kerncollectie Augustinus en augustiniana omvat de tekstedities vanaf ca. 1500 (digitaal doorzoekbaar); een breed aanbod aan vertalingen van Augustinus' werken in de verschillende moderne vreemde talen; zeer veel tekstcommentaren; studies over het leven en de leer van Augustinus; over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen; algemene en specifieke theologische encyclopedieën, bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften. De randgebieden van de collectie beslaan de filosofie, bijbelwetenschap, patristiek, kerk- en dogmageschiedenis en de geschiedenis van de spiritualiteit en mystiek. 

leeszaal BAI  

Voor een overzicht van de circa 100 jaar oude geschiedenis van deze bibliotheek zie historie 

 

Catalogus

De titelgegevens van de collectie van het het Augustijns instituut zijn opgenomen in www.worldcat.org  Maar een gedetaileerder overzicht biedt de catalogus van de Bibliotheek Augustijns Instituut. De eigen catalogus beschikt over een uniek trefwoordsysteem waardoor men een beter overzicht krijgt van alle publicaties over een bepaald werk van Augustinus of thema of over het augustijns gedachtegoed. Zo kan er gesorteerd worden op:

   - vertalingen (per taal) per werk van Augustinus
   - commentaren / studies per werk van Augustinus 
   - boeken / artikelen per onderwerp bij Augustinus 
   - de invloed van Augustinus op een bepaald terrein

De catalogus is alleen raadpleegbaar in de leeszaal van de bibliotheek. U kunt uw laptop aansluiten op de catalogus om informatie over te nemen. 
Voor het aanvragen van kopieën, IBL aanvragen zie faciliteiten 

 

Raadpleeg  

- voor andere Augustinuscollecties  Catalogi online (of kolom rechtsbovenin)
- voor een overzicht van alle titels van Augustinus de Opera omnia Augustini databank 
- voor een overzicht van biografieën, encyclopedieën, tijdschriften etc  
Research 
- voor tips om beter te zoeken: zoekhulp

Voor catalogi van de andere Augustijnse Instituten, wereldwijd zijn dat er zes, zie kolom rechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Augustinuscollecties online:


www.findingaugustine.org 

www.findingaugustinians.org

Augustinus-Literaturportal  

catalogus AHI Leuven (in KU Leuven)

catalogus BADA Würzburg

catalogus IPA  Rome

WorldCat (o.a. BAI Eindhoven)

29 december 2016