Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > V28 - Boot in de storm
zoeken
printen

V28 - Boot in de storm

Zorg dat je aan boord blijft: Augustinus over Mt 14, 24-33

 

De storm op het meer van Galiliea, Rembrandt van Rijn, ca 1633. Olieverf op doek  [sermo 74,4] Intussen wordt de boot die de leerlingen vervoert, dat wil zeggen: de kerk, hevig heen en weer geslingerd door de stormvlagen van de bekoring. Ook de tegenwind neemt niet af. De tegenwind is hier de duivel die de boot voortdurend tegenwerkt en zicht tot het uiterste blijft inspannen om te verhinderen dat die in rustig vaarwater komt. Maar de Heer die onze zaak bepleit, is belangrijker. Want … hij schenkt ons vertrouwen, door naar ons toe te komen en ons een hart onder de riem te steken, door niets anders te doen dan te voorkomen dat we door onze eigen onrust overboord slaan en te water raken. Want ook al is de boot in moeilijkheden, het is en blijft een boot…. zonder boot zou het meteen afgelopen zijn geweest. Zorg dus dat je aan boord blijft en bid tot God. … Hij zorgt ervoor dat de opvarenden van de boot de haven bereiken. …

      [5] Om kort te gaan, broeders en zusters: op die boot is er alleen maar sprake van totale verwarring als de Heer er niet is. Is het voor ons die deel uitmaken van de kerk, mogelijk dat de Heer er niet is? Wanneer mag dat dan wel zijn? Dat gebeurt als wij overwonnen worden door begeerte. ... Zolang Christus er nog niet is, wordt iedereen heen en weer geschud door zijn eigen onstuimigheid, zijn eigen ongerechtigheden en zijn eigen begeerte. … U wordt meegevoerd op de golven van uw hebzucht en u loopt gevaar in de storm die ontketend is door uw begeerte. U dreigt te verdrinken alsof Christus er niet is.  …  

     [6] Wat moeten we er niet beducht voor zijn dat de boot uit de koers raakt en terugvaart. Dat gebeurt als we alle hoop op hemelse beloningen verloren hebben en ons – doordat de begeerte ons uit de koers slaat – naar zichtbare en vergankelijke dingen wenden. … Het hart van de mens kent vele gedachten. Als Christus er niet is, wordt de boot door de onstuimige golven van deze wereld en door vele stormen in moeilijkheden gebracht.

     De volledige preek (sermo 75) staat in Van aangezicht tot aangezicht. Augustinus opent deze preek met: de lezing uit het evangelie (Mt 14,24-23) maakt ons allemaal opmerkzaam op het feit dat we nederig moeten zijn en dat we goed moeten beseffen en erkennen waar we zijn, en in welke richting we ons moeten haasten.

kleiner A  -  A groter
Sitemap
1 december 2015