Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Actueel
zoeken
printen

Actueel

 

Augustine Conversions to Confessions / Robin Lane Fox 

Een nieuwe biografie over Augustinus

Augustine. Conversions and Confessions / Robin Lane Fox. Penguin Books, nov. 2015. ISBN: 9781846144004 Hb. 24 cm. 672 p.

Een levensbeschrijving waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt, met o.a. meer aandacht voor zijn periode als manicheeër, de invloed die de Griekse filosofie op hem had. Om de betekenis van zijn bekering meer achtergrond te geven, gebruikt de auteur twee tijdgenoten, een oudere romein en een jonge christen. 
De belangrijkste biografieën zie Research> Biografieën Print

 

Iconografia Agostiniana volume 2-2

Een nieuwe encyclopedie over Augustinus
Wie heeft zoveel verschillende encyclopedieën op zijn naam staan? Een algemene encyclopedie over Augustinus door Fitzgerald en inmiddels in verschillende talen vertaald; een meerdelig Duits Augustinus-Lexikon o.l.v Cornelius Mayer ; een driedelige encyclopedie gewijd aan het Nachleben (receptie) o.l.v. Carla Polmann en recent verscheen deel 2 van het beeldmateriaal, de Iconografia Agostiniana. Dat is nog eens wat anders dan een glossy!
Overizcht Zie Research > Encyclopedieën

Augustinus als monnik de Bijbel lezend en interpreterend, door Caravaggio

13 november Augustinus' verjaardag

Het is heel bijzonder dat we van een beroemdheid uit de oudheid zijn geboortedag weten. Vandaag is Augustinus jarig. Hij is oud geworden, bijna 76 jaar. Ook zijn verjaardag wordt in brede kring herdacht. Augustinus zou op zijn verjaardag zeker een glas wijn gedronken hebben, waarschijnlijk met de opmerking dat vandaag de voorraad wijn weer met een fles (kruik) verminderd is. Dat moet wel een opmerking zijn van iemand die beseft dat hij al oud aan het worden is en nog zoveel wil doen. En dat betekent weer dat elk jaar, elke fles wijn kostbaar is, goed moet zijn. Wij maken onze tijden. 

Lees preek 84 of een citaat Thematisch 
Afb: Caravaggio schildert Augustinus als monnik, de Bijbel lezend en interpreterend.

Doden die leven, Augustijnse Beweging, Augustinus aan het woord nr 15 

Allerheiligen en allerzielen 

We huilen om een dode en zoeken troost bij elkaar. We treuren wanneer de ziel het lichaam verlaat. ‘Wie kon lopen ligt daar nu, wie kon spreken zwijgt, de gesloten ogen vangen geen licht meer, het oor is doof voor elk geluid. Alle taken van het lichaam zijn in ruste. Er is niemand meer om de voeten te laten lopen, de handen te laten werken, de zintuigen te laten waarnemen. Die onzichtbare bewoner van het huis is vertrokken, gebleven is wat we met verdriet aanschouwen.

En toch: ‘Geen mens roept iemand zo makkelijk uit zijn bed als Christus iemand uit het graf.’ zegt Augustinus. (sermo 98). God zal de doden laten herleven. Bij zoveel hoop mogen wij gelovigen die tempels van God zijn, niet bedroefd blijven. Daar (in zijn tempel) woont de goede Trooster, Hij die belooft en niet bedriegt. Daarom geloven wij in een leven na dit leven. (sermo 173,3)

Meer citaten rondom Allerzielen zie http://www.augustinus.nl/C89-Liturgisch-jaar.html

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006 / Brian Heffernan

28 augustus, Sint Augustinusfeest
Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland 1886-2006 

impressie van deze dag  
de sprekers v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; dr. Brian Heffernan; prof. dr. Paul van Geest (rechts)
  

 Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius 

 
juni 

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius 
bundel met teksten over Laurentius van vroeg-christelijke auteurs.

 

Jubileum
Augustijns
Instituut:

Twee videoclips 
De eerste gaat in op het vertaalproces: hoe ontstaat een vertaling? De tweede biedt een indruk van 500 jaar Augustinus in Nederlandse vertalingen.  
  
Vertaalwerk in uitvoering     Augustinus in het Nederlands

 WorldCat Collectie Augustijns Instituut in NCC en WorldCat.org

De collectiegegevens van het Augustijns Instituut zijn opgenomen in de NCC en in www.WorldCat.org  


Neem en lees: De tolle-lege-scène door Gozzoli 
Like us op Facebook:  Augustinus.nl 

  

Het Augustijns Instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren.

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus? 

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's
meer info bij
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief
overzicht van
liturgische teksten 
of
thematische teksten 
of
citaten
uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

Sitemap
zie link bovenaan in deze kolom

 

27 november 2015