Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Actueel
zoeken
printen

Actueel

 

 

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20 van 18 augustus

Augustijns 
Instituut
vrij.29 sept
 

vrijdag 29 september Catharijneconvent
Studiedag Aug.Inst. met Tilburg University

Brood om van te leven

Een prachtige studie- en ontmoetingsdag rondom de nieuwe vertaling 'Brood om van te leven: verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie / Augustinus. Gastsprekers zijn dr. Lieuwe Kampen, dr. Dick Akerboom en drs. Hans van Reisen
zie Agenda 1ste item

Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie

september 2017

Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus]
 / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. 

 


zaterdag 23 september Heeswijk-Dinther
Onmoetingsdag FAN met Gabriël Quicke 
 
Dit jaar een feestelijke ontmoetingsdag vanwege het 10-jarig bestaan FAN. 
Met als gastsprekers Gabriël Quicke en Denis Hendrickx. 
zie Agenda 2de item

Joop van den Elst interviewt Martijn Schrama over Augustinus

Interview met Augustinuskenner Martijn Schrama o.s.a 

Onlangs interviewde Joop van den Elst de augustijn Martijn Schrama. Zij spraken over Augustinus.
Luister bij Soundcloud https://soundcloud.com/joopvanderelst/martijn-schrama-over-augustinus 

 

zaterdag 11 maart Nijmegen
FAN Ontmoetingsdag
 

Gastspreker Lode Caes vertelt ons vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Het wordt een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Programma en aanmelding zie Agenda

 

 

Obrechtkerk Amsterdam

20 februari Amsterdam Obrechtkerk
Luther en de mystiek

Op maandagavond 20 februari wordt in de Obrechtkerk in Amsterdam een avond georganiseerd over mystiek en de positie van Luther, tegen de achtergrond van Augustinus en Bernardus van Clairvaux. De karmeliet Frans Vervooren, pastor in Amsterdam, houdt een inleiding, waarop wordt gereageerd door Henk Lensink, emeritus predikant, eveneens in Amsterdam. 

datum maandagavond 20 februari
sprekers: Frans Vervooren, Henk Lensink
plaats: Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30 Amsterdam (tuinzaal pastorie)
informatie: zie http://www.obrechtkerk.nl/agenda.htm  

 

 

Volksuniversiteit Helmond 

vanaf 6 februari 
Filosofie:  Augustinus’ Belijdenissen


Aan de hand van een selectie van teksten uit de Belijdenissen ontdekken de deelnemers de ideeën van Augustinus over de taalverwerving van de baby, over de opvoeding van kinderen, over de morele standaard die ouders en school hierbij in acht moeten nemen. Gelden in het onderwijs alleen literaire normen ? Moeten de ouders eerder de carrière van hun kinderen stimuleren dan hun ethische vorming ?
Augustinus is verrassend toegankelijk en modern. Wie hem leert kennen komt er altijd naar terug !

datum: 3 lessen vanaf maandagavond 6 februari
docent: dr. Hugo De Lil
plaats: Volksuniversiteit Helmond
aanmelding:  zie https://www.vuhelmond.nl/cursus/filosofie

Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

NIEUW januari 2017

Debatten over God en wereld
Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix 

Augustinus; vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen.


AANWINSTEN
2016

januari 2017 

De aanwinstenlijst 2016 van de Bibliotheek Augustijns Instituut 

zie Bibliotheek>AANWINSTEN

klooster Mariënhage

Kitty Bouwman  Joost van Neer

10 december studiedag Augustijns Instituut Eindhoven
samenvattingen van de lezingen van de sprekers: 

dr Kitty Bouwman: Het goddelijk moederschap en het geestelijk moederschap bij Augustinus

dr Joost van Neer: Van hoogmoed naar nede­righeid: een nieuwe kijk op Augustinus’ kerst­preken

inspiratie 
nodig?

A-jaar belicht door Augustinus 

De evangelielezing van de zondag wordt met een tekstfragment van Augustinus toegelicht. 
De teksten staan in het webarchief bij het liturgisch jaar.  

 

29 november 2016

Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw 

De vroegste biografie over Augustinus, geschreven door Possidius. Ingeleid door Paul van Geest, vertaald door Vincent Hunink.  

 

Brug van barmhartigheid / Gabriël Quicke

Brug van barmhartigheid  / Gabrël Quicke
Halewijn, 2016. 108 p. € 17,95 

Op indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als degene die ons het eerst heeft Liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij als brug van barmhartigheid. Een uitspraak die we zo in de mond kunnen leggen van paus Franciscus. In dit boek brengt Gabriël Quicke Augustinus en paus Franciscus dan ook met elkaar in dialoog.  

Lees verder 

leven 

mei 2016 

Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu / red. Anneke Goovaerts. (Augustinusdag 2016). Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2014, 160 p. Zie Publicaties- studies

Onze Wereld in Wording: Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen / Augustinus

mei 2016  

Onze wereld in wording
Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen. 

[De Genesi aduversus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus imperfectus]

impressie van 12 mei met foto's en lezingen
zie studiedag met boekpresentatie Wereld in wording  

 

Donderdag 12 mei Utrecht

Foto's van de studiedag Onze wereld in wording
locatie: Oude Hortus, Utrecht 

grote foto's zie Facebook:  Augustinus.nl  
impressie van 12 mei met foto's en lezingen
zie studiedag met boekpresentatie Wereld in wording  

 

Augustine Conversions to Confessions / Robin Lane Fox 

Een nieuwe biografie over Augustinus

Augustine. Conversions and Confessions / Robin Lane Fox. Penguin Books, nov. 2015. ISBN: 9781846144004 Hb. 24 cm. 672 p.

Een levensbeschrijving waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt, met o.a. meer aandacht voor zijn periode als manicheeër, de invloed die de Griekse filosofie op hem had. Om de betekenis van zijn bekering meer achtergrond te geven, gebruikt de auteur twee tijdgenoten, een oudere romein en een jonge christen. 
De belangrijkste biografieën zie Research> Biografieën Print

 

Iconografia Agostiniana volume 2-2

Een nieuwe encyclopedie over Augustinus
Wie heeft zoveel verschillende encyclopedieën op zijn naam staan? Een algemene encyclopedie over Augustinus door Fitzgerald en inmiddels in verschillende talen vertaald; een meerdelig Duits Augustinus-Lexikon o.l.v Cornelius Mayer ; een driedelige encyclopedie gewijd aan het Nachleben (receptie) o.l.v. Carla Polmann en recent verscheen deel 2 van het beeldmateriaal, de Iconografia Agostiniana. Dat is nog eens wat anders dan een glossy!
Overizcht Zie Research > Encyclopedieën

Jubileum
Augustijns
Instituut:

Twee korte videoclips 
De video 'Vertaalwerk' gaat in op het vertaalproces: hoe ontstaat een vertaling? De video 'Augustinus in het Nederlands' toont hoogtepunten uit 500 jaar Augustinus in Nederlandse vertalingen.  
  
Vertaalwerk in uitvoering     Augustinus in het Nederlands

 WorldCat Collectie Augustijns Instituut in NCC en WorldCat.org

De collectiegegevens van het Augustijns Instituut zijn opgenomen in de NCC en in www.WorldCat.org  


Neem en lees: De tolle-lege-scène door Gozzoli 
Like us op Facebook:  Augustinus.nl 

  

Het Augustijns Instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren.

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus? 

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's
meer info bij
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief
overzicht van
liturgische teksten 
of
thematische teksten 
of
citaten
uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

Sitemap
zie link bovenaan in deze kolom

 

18 augustus 2017