Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Actueel
zoeken
printen

Actueel

 

Nieuwsbrief 
oktober 2016

Nieuwsbrief nr 18  
lees hier de nieuwsbrief 
van 21 oktober is uit !

 De toekomst van een illusie? Reli-bazaar over de toekomst van het geloven

Zaterdag 29 oktober Utrecht 

De Toekomst van een illusie?  is een Relibazaar over de toekomst van geloven.

Organisatie: Mariënburg.  

De Relibazaar biedt een reeks workshops om met elkaar na te denken over allerlei aspecten van geloof, kerk en samenleving. De workshops zijn gegroepeerd rond zes thema's. Elke workshop duurt drie kwartier en wordt eenmaal herhaald zodat er veel keuzemogelijkheden zijn. 
De thema’s: Godzoekers, Geloof en secularisering, Nieuwe geloofsuitingen, Kerkgangers of kloostergangers, Diaconie, Wereldvrede en Laudato Si’

Programma en aanmelding

Familia Augustiniana Nederland 
Fr. Joseph Farrell O.S.A.

zaterdag 22 oktober FAN - Mariënhage Eindhoven

Als gemeenschap zijn we altijd onderweg, we zoeken nieuwe wegen. Augustinus nodigt ons uit dit pelgrimspad samen af te leggen: 'Loop met mij, door te geloven, door te hopen, door te verlangen'. Zijn hart brandde van verlangen, hij voelde hoe liefdevol God met hem sprak en zijn gesprekken met God raken ook ons. Na zijn bekering begint voor Augustinus een nieuw leven met perspectief. Dat vreugdevolle verlangen wil hij delen met ons. Hoe kunnen wij net zo worden geïnspireerd? Inspiration! is dan ook het thema van de voordracht van vicaris generaal Joseph Farrell, OSA.

Deze dag wordt georganiseerd door de FAN: Familia Augustiniana Nederland en België. 

Gastspreker: vicaris generaal Joseph Farrell, OSA. De presentatie is in het Engels, maar de begeleidende teksten (ook op de dia's) zijn in het Nederlands. Tijdens de gesprekken wordt de informatie mondeling vertaald. 

lees verder bij Agenda

 

Brug van barmhartigheid / Gabriël Quicke

Brug van barmhartigheid  / Gabrël Quicke
Halewijn, 2016. 108 p. € 17,95 

Op indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als degene die ons het eerst heeft Liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij als brug van barmhartigheid. Een uitspraak die we zo in de mond kunnen leggen van paus Franciscus. In dit boek brengt Gabriël Quicke Augustinus en paus Franciscus dan ook met elkaar in dialoog.  

Lees verder 

klooster Mariënhage 

Uitnodiging 10 december studiedag Augustijns Instituut Eindhoven

Het Augustijns Instituut organiseert op zaterdag 10 december 2016 in Mariënhage een studie- en ontmoetingsdag. Twee geheel verschillende promotieonderzoeken worden toegelicht

Dr. Kitty Bouwman spreekt over het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus; dit blijken sleutelbegrippen te zijn in de visie van Augustinus op het mystagogisch proces, waarin de mens wordt ingevoerd in het geheim van God.

Dr. Joost van Neer toont m.b.v. de kerstpreken aan dat Augustinus niet improviseert maar volgens vaste structuren zijn preken opbouwt. En een beter zicht op de structuur geeft beter zicht op de inhoud van een preek.

zie Agenda

leven 

mei 2016 

Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu / red. Anneke Goovaerts. (Augustinusdag 2016). Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2014, 160 p. Zie Publicaties- studies

Onze Wereld in Wording: Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen / Augustinus

onlangs verschenen 

Onze wereld in wording
Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen. 

[De Genesi aduversus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus imperfectus]

impressie van 12 mei met foto's en lezingen
zie studiedag met boekpresentatie Wereld in wording  

 

Donderdag 12 mei Utrecht

Foto's van de studiedag Onze wereld in wording
locatie: Oude Hortus, Utrecht 

grote foto's zie Facebook:  Augustinus.nl  
impressie van 12 mei met foto's en lezingen
zie studiedag met boekpresentatie Wereld in wording  

 

Aanwinsten 2016
voorjaar

Aanwinsten voorjaar 2016

zie Bibliotheek> aanwinsten
Kijk voor Augustinusmonografieën in de rubrieken 063-066 

Augustine Conversions to Confessions / Robin Lane Fox 

Een nieuwe biografie over Augustinus

Augustine. Conversions and Confessions / Robin Lane Fox. Penguin Books, nov. 2015. ISBN: 9781846144004 Hb. 24 cm. 672 p.

Een levensbeschrijving waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt, met o.a. meer aandacht voor zijn periode als manicheeër, de invloed die de Griekse filosofie op hem had. Om de betekenis van zijn bekering meer achtergrond te geven, gebruikt de auteur twee tijdgenoten, een oudere romein en een jonge christen. 
De belangrijkste biografieën zie Research> Biografieën Print

 

Iconografia Agostiniana volume 2-2

Een nieuwe encyclopedie over Augustinus
Wie heeft zoveel verschillende encyclopedieën op zijn naam staan? Een algemene encyclopedie over Augustinus door Fitzgerald en inmiddels in verschillende talen vertaald; een meerdelig Duits Augustinus-Lexikon o.l.v Cornelius Mayer ; een driedelige encyclopedie gewijd aan het Nachleben (receptie) o.l.v. Carla Polmann en recent verscheen deel 2 van het beeldmateriaal, de Iconografia Agostiniana. Dat is nog eens wat anders dan een glossy!
Overizcht Zie Research > Encyclopedieën

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius 
bundel met teksten over Laurentius van vroeg-christelijke auteurs.

 

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006 / Brian Heffernan

28 augustus, Sint Augustinusfeest
Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland 1886-2006 

impressie van deze dag  
de sprekers v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; dr. Brian Heffernan; prof. dr. Paul van Geest (rechts)
  

Jubileum
Augustijns
Instituut:

Twee korte videoclips 
De video 'Vertaalwerk' gaat in op het vertaalproces: hoe ontstaat een vertaling? De video 'Augustinus in het Nederlands' toont hoogtepunten uit 500 jaar Augustinus in Nederlandse vertalingen.  
  
Vertaalwerk in uitvoering     Augustinus in het Nederlands

 WorldCat Collectie Augustijns Instituut in NCC en WorldCat.org

De collectiegegevens van het Augustijns Instituut zijn opgenomen in de NCC en in www.WorldCat.org  


Neem en lees: De tolle-lege-scène door Gozzoli 
Like us op Facebook:  Augustinus.nl 

  

Het Augustijns Instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren.

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Onze wereld in wording
Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos. De Genesi ad litteram libur unus inperfectus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2016. 200 p. ISBN: 9789460362224 hb met leeslint. € 29,90 lees verder

 

Wie is Augustinus? 

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's
meer info bij
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief
overzicht van
liturgische teksten 
of
thematische teksten 
of
citaten
uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

Sitemap
zie link bovenaan in deze kolom

 

27 oktober 2016