Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Actueel
zoeken
printen

Actueel

 

Onze Wereld in Wording: Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen / Augustinus

onlangs verschenen 

Onze wereld in wording
Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen. 

[De Genesi aduversus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus imperfectus] 

Donderdag 12 mei Utrecht

Foto's van de studiedag Onze wereld in wording
locatie: Oude Hortus, Utrecht 

zie Facebook:  Augustinus.nl 

 

efemeride van Piet van Midden

Videoclips met minicolleges Hebreeuws door dr. Piet van Midden

Piet van Midden won voor zijn nieuwe vraag gestuurde cursus Hebreeuws met behulp van korte videoclips (efemeriden) de Teaching Innovation Award.
Voor lijst met efemeriden zie Dibsa 
De efemeriden over Augustinus en Genesis (zie nrs 163, 169, 174, 178) ontstonden n.a.v. de studiedag Onze wereld in wording 

ACPT Acedemisch Centrum voor Praktische Theologie 

Uitnodiging vrijdag 20 mei Leuven

Augustinusdag 2016
Thema
: Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu

Sprekers: pater Pierre-Paul Walraet, osc, zuster Marie Madeleine Maas, osa, Dra. Liesbeth Pulinckx en Dr. Pieter De Witte.
Organisatie: Het Augustijns Historisch Instituut (AHI) Leuven en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie (ACPT)
zie flyer

Aanwinsten 2016
voorjaar

Aanwinsten voorjaar 2016
Aanwinsten van 2015 
zie Bibliotheek> aanwinsten
Kijk voor Augustinusmonografieën in de rubrieken 063-066 

Augustine Conversions to Confessions / Robin Lane Fox 

Een nieuwe biografie over Augustinus

Augustine. Conversions and Confessions / Robin Lane Fox. Penguin Books, nov. 2015. ISBN: 9781846144004 Hb. 24 cm. 672 p.

Een levensbeschrijving waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt, met o.a. meer aandacht voor zijn periode als manicheeër, de invloed die de Griekse filosofie op hem had. Om de betekenis van zijn bekering meer achtergrond te geven, gebruikt de auteur twee tijdgenoten, een oudere romein en een jonge christen. 
De belangrijkste biografieën zie Research> Biografieën Print

 

Iconografia Agostiniana volume 2-2

Een nieuwe encyclopedie over Augustinus
Wie heeft zoveel verschillende encyclopedieën op zijn naam staan? Een algemene encyclopedie over Augustinus door Fitzgerald en inmiddels in verschillende talen vertaald; een meerdelig Duits Augustinus-Lexikon o.l.v Cornelius Mayer ; een driedelige encyclopedie gewijd aan het Nachleben (receptie) o.l.v. Carla Polmann en recent verscheen deel 2 van het beeldmateriaal, de Iconografia Agostiniana. Dat is nog eens wat anders dan een glossy!
Overizcht Zie Research > Encyclopedieën

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius 
bundel met teksten over Laurentius van vroeg-christelijke auteurs.

 

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006 / Brian Heffernan

28 augustus, Sint Augustinusfeest
Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland 1886-2006 

impressie van deze dag  
de sprekers v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; dr. Brian Heffernan; prof. dr. Paul van Geest (rechts)
  

Jubileum
Augustijns
Instituut:

Twee videoclips 
De eerste gaat in op het vertaalproces: hoe ontstaat een vertaling? De tweede biedt een indruk van 500 jaar Augustinus in Nederlandse vertalingen.  
  
Vertaalwerk in uitvoering     Augustinus in het Nederlands

 WorldCat Collectie Augustijns Instituut in NCC en WorldCat.org

De collectiegegevens van het Augustijns Instituut zijn opgenomen in de NCC en in www.WorldCat.org  


Neem en lees: De tolle-lege-scène door Gozzoli 
Like us op Facebook:  Augustinus.nl 

  

Het Augustijns Instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren.

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Onze wereld in wording
Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos. De Genesi ad litteram libur unus inperfectus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2016. 200 p. ISBN: 9789460362224 hb met leeslint. € 29,90 lees verder

 

Wie is Augustinus? 

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's
meer info bij
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief
overzicht van
liturgische teksten 
of
thematische teksten 
of
citaten
uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

Sitemap
zie link bovenaan in deze kolom

 

23 mei 2016