Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

vrijdag 29 september Utrecht
Studiedag Catharijneconvent 
'Brood om van te leven'


Een studie- en ontmoetingsdag rondom de nieuwe vertaling van de Johannestractaten. De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit door het Augustijns Instituut in samenwerking met de Tilburg University. 


'Wie anders voedt ook nu de hele wereld 
dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept?'

    
aldus Augustinus aan het begin van de verhandeling
    over de wonderbare spijziging (Joh 6,1-15)

Programma
10.00 u         aankomst en ontvangst
10.30 u         opening door dr. Joop Smit O.S.A.
                    (voorzitter Augustijns Instituut)
10.45 u         lezing door dr. Lieuwe van Kampen (Haarlem)
                    Wonderen volgens Johannes: tekens van identiteit
11.30 u         mogelijkheid tot gesprek
11.45 u         pauze

12.00 u         lezing door dr. Dick Akerboom (Nijmegen)
                    Geloof en je hebt gegeten: Augustinus en Luther over
                    
Christus’ aanwezigheid in de eucharistie
12.45 u         mogelijkheid tot gesprek

13.00 u         lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 u         heropening door dagvoorzitter dr. Arnold Smeets

14.15 u         lezing door drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)
                    Brood om van te leven: beschouwingen
                    
bij Augustinus’ toelichtingen op Johannes 6-12.

14.45 u         parallelle leesgroepen

15.30 u         boekpresentatie en aanbieding van het eerste exemplaar
                    Aurelius Augustinus - Brood om van te leven:
                    Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie
                    ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien
                    door Hans Tevel en Hans van Reisen.

16.00 u         borrel (en afhalen bestellingen bij boekentafel)
16.30 u         afscheid en sluiting


Adres
het Auditorium van het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht 

Aanmelding vóór 22 september 
bij hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
en door overmaking van de deelnamekosten € 15,00 p.p.
op IBAN NL 55 INGB 0000265392 
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. ontmoetingsdag 2017
(gratis voor studenten (op vertoon van een collegekaart), voor medewerkers verbonden aan het instituut en voor augustijnen)


Bereikbaarheid Catharijneconvent:
- lopend vanaf station Utrecht Centraal (20 minuten):
via het Stationsplein naar de Catharijnesingel en die oversteken;
rechtdoor naar Mariaplaats; rechtsaf Springweg;
vervolgens vijfde straat links: Haverstraat;
Oudegracht oversteken en eerste straat rechts Lange Nieuwstraat
per openbaar vervoer vanaf station Utrecht Centraal (max. 30 minuten):
lopen naar Perron CS aan de Jaarbeurszijde; 
bus 22 richting Museumkwartier; uitstappen halte Korte Smeestraat;
100 meter lopen in noordwestelijke richting.
per auto? Reken dan 45 minuten vanaf de grote weg naar de binnenstad. U kunt parkeren in de parkeergarage aan de Springweg.


Boekentafel
Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met alle thans verkrijgbare Nederlandse augustinusvertalingen. Vanzelfsprekend zijn daar ook exemplaren van het nieuwe boek te koop (€ 49,90). 

 

 

Familia Augustiniana Nederland

zaterdag 23 september Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN 
'God is je naaste' 

Over barmhartigheid, naastenliefde en andere behartenswaardige zaken

 

Poort van de Abdij Berne Heeswijk, Abdijstraat 49  Heeswijk-Dinther In de Abdij Berne Heeswijk organiseert de Familia Augustiniana een landelijke ontmoetingsdag. 
Gastspreker is de Belgische priester Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt. We vieren de eucharistie mee met de Norbertijnen en na de lunch houdt Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, een lezing over religieus leven nu en in de nabijei toekomst.  
Het middaggedeelte ook te zien als een netwerkdag voor iedereen met augustijnse spirit, voor kennismaking en initiatieven rondom en binnen het Nederlandse Augustijnse Netwerk.  

Iedereen met belangstelling voor augustijnse spiritualiteit is van harte welkom. 
Deze dag is volgeboekt! U kunt zich niet meer aanmelden.

Programma: 

10.00 uur    Ontvangst in Abdij van Berne, Abdijstraat 49
                  5473 AD Heeswijk-Dinther 
10.30 uur    Welkom door Hans Walkate, voorzitter FAN

10.45 uur    Lezing door mgr. Gabriël Quicke,
                  priester van het bisdom Brugge en stafmedewerker van
                  de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen.
                  Brug van barmhartigheid 
 
12.00 uur    Korte pauze 

12.15 uur    Eucharistie met de Norbertijnen

13.00 uur    Lunch

13.45 uur    Voordracht door Denis Hendrickx, abt van Abdij van Berne:
                  Religieus leven en de toekomst  

15.00 uur    Bezoek aan bierproeflokaal of aan de boekhandel

16.00 uur    Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje
16.45 uur    Afsluiting van de dag
 

Datum en adres:
zaterdag 23 september 

Abdij Berne Heeswijk
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther 

Kosten:
Gelieve bij aanmelding € 20,00 (leden € 15,00) over te maken op
IBAN NL28 INGB 0003 1083 66
t.n.v. Vereniging FAN, o.v.v. 'God is je naaste'


Informatie en aanmelding: Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN, ingridcascia@gmail.com 
inschrijven vóór 1 september. 

 

Terugblik zaterdag 24 juni Utrecht
Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging
'Tijden van verandering: een uitdaging?' 

 

Bij de zusters Augustinessen in de Waterstraat, Utrecht

 

Prof. Matthijs Lamberigts opende de dag met een lezing over de turbulente tijd waarin Augustinus leefde.

"Heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt,
heb aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt,
die in nood verkeert en vreemdeling is." (Augustinus, preek 25)

Politieke instabiliteit en economische crisissen zijn een ideale voedingsbodem voor corruptie waarbij de armen vaak de eerste slachtoffers zijn. Augustinus heeft als bisschop kennisgemaakt met het precaire bestaan van velen. Uit zijn brieven blijkt zijn zorg om arme pachters die door rijke grondeigenaren worden uitgebuit, kindslavernij – wanneer ouders hun kinderen als slaaf te werk stellen omdat het gezin dreigt om te komen van de honger – , ontvoeringen, berovingen, plunderingen. Soms was het verschil tussen rovers en militaire leiders die de lokale bewoners afpersten, flinterdun. Soms waren de slavenhandelaren zelf christen of konden ze rekenen op de steun van rijke christenen. En na de val van Rome in 410 krijgt Noord-Afrika ook te maken met de toestroom van Europese vluchtelingen. We zien in de brieven een sociaal geëngageerde Augustinus die zich een slag in de rondte werkt, die wordt geconfronteerd met onoplosbare problemen en vaak moet kiezen tussen twee kwaden.

Men verwijt Augustinus wel dat hij geen stelling neemt tegen de gesel van de slavenhandel en onvoldoende werkt aan structurele oplossingen, maar je kunt hem niet verwijten dat hij in concrete situaties geen hulp biedt. De arme burgers merken dat er een bisschop & rechter is die aan hun kant staat en die tot aan het keizerlijk hof pleitbrieven stuurt. In zijn preken pakt Augustinus regelmatig de rijken hard aan. Helaas hebben zijn woorden niet altijd de impact waarop hij hoopt.

Augustinus wordt geconfronteerd met zoveel zondigheid, ook in zijn eigen gelederen, dat hij vaak teleurgesteld is over het gedrag van de mensen. Toch is hij geen pessimist: hij blijft zijn gelovigen inspireren en het goede voorbeeld geven.
Daarmee sloot Mathijs Lamberigts aan bij de woorden van Augustinus waarmee Bob Bodaar OSA de dag opende: 'Eert in elkander God', een houvast in deze tijden voor de vele veranderingen die zich voordoen.

De middagsessies behandelden de veranderingen in het kerk- zijn van nu (Joost Koopmans OSA) en het omgaan met veranderingen in ouder wordende gemeenschappen (Renée van Dijck OSA). Voor beide situaties geldt dat oor en oog hebben voor elkaar de eenwording meer helpt dan een negatieve houding. 

 

 

 

Terugblik 11 maart FAN Nijmegen
Ontmoetingsdag Familia Augustiniana
In de ban van het woord


diaken Lode Caes, Federatie Sint Augustinus Zonnebeke-Ieper
Gastspreker Lode Caes vertelde vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Lode Caes is voltijds diaken in de Federatie Sint-Augustinus in Zonnebeke (bij Ieper) (www.kerkinzonnebeke.be) waar hij als een echte bruggenbouwer o.a. de samenwerking tussen verschillende parochies begeleidde, nieuwe projecten initieert en een goed netwerk heeft opgebouwd.

Voor een dagverslag zie http://www.familiaaugustiniana.nl/upload/open-vensters-66.pdf 

zie ook http://www.kerkinzonnebeke.be/index.html 

 

 

 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

14 september 2017