Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

vrijdag 10 november Paterskerk Eindhoven 
Kick off Augustijns Verband 

  

Augustijns Verband  startdag 10 november 2017De Augustijnse Beweging, een platform van organisaties die raakvlakken hebben met Augustinus, streeft naar een verbreding  door de oprichting van een Augustijns Verband. Doel van het Augustijns Verband is om (religieuze) organisaties, groepen en personen die zich verbonden voelen met Augustinus,  met elkaar te verbinden o.a. door te netwerken rond activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit.

Op vrijdag 10 november in de Paterskerk in Eindhoven is de kick off bijeenkomst van het Augustijns Verband. Op deze startdag met medewerking van o.a. Paul van Geest,  worden in korte voordrachten verschillende facetten van de betekenis van Augustinus belicht. Ook het idee achter het Augustijns Verband wordt toegelicht. De middag begint om 12.00 met een broodje en eindigt om 16.00 met een drankje.  Daarna kan men zich opgeven als deelnemer aan het Augustijns Verband.

Ieder die geïnteresseerd is in Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit is welkom. De middag is kosteloos, maar aanmelding is noodzakelijk via augustijnsverband@gmail.com 

Zie Flyer 

PROGRAMMA
11.30 - 12.30 uur Inloop met koffie & thee en een broodje
12.30 - 13.45 uur Inleiding
  Augustinus als regelgever door prof. Paul van Geest
  Augustinus als onderwijzer door zr. Monica Raassen c.r.s.s
  Augustinus als filosoof door drs. Frank van Roermund o. praem.
13.45 - 14.15 uur Pauze met koffie & thee
14.15 - 14.45 uur
  Augustinus als prediker door drs. Hans van Reisen
  Afronding van de inleidingen door Paul van Geest
14.45 - 15.30 uur
  Het idee achter Augustijns Verband en
  mogelijkheid om zich als deelnemer aan te melden
15.30 - 16.00 uur Afsluiting met een drankje

Praktische informatie Paterskerk | Tramstraat 37 | Eindhoven
Tijd 11.30 -16.00 uur
Kosten geen
Aanmelden augustijnsverband@gmail.com

 

vrijdag 10 november Paterskerk Eindhoven
Augustijnendag - Mariënhage lezing
Augustijnendag 2017 Eindhoven

Bonus intra,
melior exi: 

Treed als een goed mens binnen 
en ga als een beter mens naar buiten


Van oudsher is Mariënhage een plek, waar iedereen welkom is. De in steen gebeitelde tekst verwelkomt iedereen die klooster Mariënhage betreedt. De Augustijnen zelf verlieten het afgelopen voorjaar hun geliefde Mariënhage voor een nieuwe onderkomen in de wijk Gestel. 'Het verhaal gaat door’' geeft pater Louis Mulder aan, 'ook als wij er niet meer zijn'.
     Met de herbestemming en restauratie door DELA blijft Mariënhage ook in de toekomst een plek van ontmoeting, verdieping en verbinding. Met het oog op het erfgoed van de Orde der Augustijnen ontstond het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de heilige Augustinus.
     Tijdens deze nieuwe traditie van een jaarlijkse Augustijnendag vindt ook de Mariënhage Lezing plaats. De lezing heeft, geheel in de geest van de heilige Augustinus, een maatschappelijk en levensbeschouwend karakter. De eerste Mariënhage Lezing wordt verzorgd door prof. dr. James Kennedy.

Graag nodigen wij u en alle bewoners van de gemeente Eindhoven uit om de eerste Augustijnendag bij te wonen.
Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA
Louis Mulder, Vicaris Provinciaal OSA

Bekijk de flyer

PROGRAMMA
16.00 - 16.30 uur  Ontvangst
16.30 - 18.15 uur
• Opening en inleiding door pater Louis Mulder
   Nieuwe traditie van Augustijnendag
• Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie en design, duurzaamheid en cultuur
   Augustijnen en gemeente Eindhoven; voor altijd met elkaar verbonden
• Introductie van Mariënhage Lezing door Wim van den Heuvel
• Mariënhage Lezing door prof. dr. James Kennedy,
   Universiteit van Utrecht, dean University College Utrecht
   Zoektocht in een post-kerkelijke wereld
• Afsluitend woord door Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA
18.15 - 19.30 uur Tijd voor ontmoeting

Praktische informatie
Paterskerk | Tramstraat 37 | Eindhoven
Parkeren In nabij gelegen parkeergarage de Heuvel
Openbaar vervoer 5 minuten lopen vanaf NS station Eindhoven
Aanmelden vóór 3 november bij Mia van Eijl via mvaneijl@dela.org
Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt?
Vragen en informatie Coöperatie DELA | Mia van Eijl | 06 51 82 00 85

 
 

dinsdag 14 november 2017 Den Bosch
De prijs van de vrede:
geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

 

wetenschappelijke religieuze instituten verbonden aan de KNROnder deze titel vindt op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag plaats, die is georganiseerd door de wetenschappelijke instituten die verbonden zijn met de religieuzen in Nederland. Op deze dag wordt ook een boek gepresenteerd waarin auteurs uit deze instituten reflecteren op vrede, geweld en geweldloosheid.

De afgelopen jaren zijn we ons opnieuw bewust geworden van de fragiliteit van de vrede waar grote delen van Europa zich al zo lang in hebben kunnen verheugen. Oorlogen met grote vluchtelingen­stromen tot gevolg, aanslagen ver weg en dicht bij, spanningen tussen de grootmachten. Deze ontwikkelingen maken ons minder optimistisch over de toekomst.

Deze zorgen over de toekomst van Nederland, van Europa en van de wereld, leiden echter ook tot reflectie en actie. Actie wat betreft opvang van vluchtelingen, actie wat betreft dialoog en compassie in Nederland, actie wat betreft vredesactiviteiten in conflictregio's. Kerken en individuele christenen dragen hier volop aan bij, en staan daarmee in een lange traditie van actie, contemplatie en reflectie.

In de bundel die op deze dag zal worden gepresenteerd, reflecteren de stafleden van de wetenschap­pelijke instituten die een band hebben met de Nederlandse religieuzen, op deze problematiek. Tijdens de studiedag zullen de thema's die in de bundel aan de orde komen, gepresenteerd worden: Hoe kun je daadwerkelijke en blijvende vrede bewerkstelligen? Welke onderliggende problemen moeten daarvoor worden opgelost? Is er nog een ander antwoord mogelijk dan het ophogen van defensiebudgetten, het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen en het steeds verder monitoren van iedereen met verdachte connecties? Welke rol kan de christelijke traditie spelen in het nadenken over deze vragen? Op deze vragen zullen zes inleiders een antwoord formuleren.

Programma

9.15 – 9.45 uur: Aankomst, koffie/thee
9.45 – 10.00 uur: Welkomstwoord; inleiding op de dag door dagvoorzitter prof. dr. Heleen Murre – van den Berg (Instituut voor Oosters Christendom)
10.00 – 10.30 uur: Zoek de vrede! Pacifisme vanuit het monastieke leven, door prof. dr. Thomas Quartier OSB (Titus Brandsma Instituut) Na deze en de volgende lezingen is er telkens kort de mogelijkheid tot reageren.
10.30 – 11.00 uur: Oorlogen uit barmhartigheid? Beschouwingen bij Augustinus’ epistula 138, door drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)
11.00 – 11.30 uur: Pauze met koffie / thee
11.30 – 12.00 uur: De verleiding van de naastenliefde en de nuchterheid van tolerantie: oosters christelijke tradities over oorlog en vrede toen en in heden en verleden, door prof. dr. Alfons Brüning (Instituut voor Oosters Christendom)
12.00 – 12.30 uur: ‘Geweld ontwijdt de naam van God’. De weg van schuld, vergeving en compassie, door prof. dr. Manuela Kalsky (Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving)
12.30 – 13.30: Lunch, aangeboden door de KNR
13.30 – 14.00 uur: Een kerk die opkomt voor het leven en de waardigheid van migranten, door dr. Jorge Castillo Guerra (Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen)
14.00 – 14.30 uur: Waken voor de vrede: Franciscus’ vredesinzet toen en nu, door prof. dr. Gerard Pieter Freeman (Franciscaans Studiecentrum)
14.30– 15.00 uur: Pauze met koffie / thee
15.00– 16.00 uur: Forum-gesprek met de inleiders, naar aanleiding van schriftelijk ingediende vragen (in de pauzes)
16.00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje


Praktische informatie:
Datum en tijd:
Dinsdag 14 nov.,  9.45 uur – 17.00 uur
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 's-Hertogenbosch
Kosten:  € 15,-- (voor de bundel, lunch wordt u aangeboden)
Aanmelding: vóór 1 november bij Anouschka Vente,  a.vente@knr.nl
IBAN-nummer: NL 40 FVLB 022 590 8514,
t.n.v. KNR te ’s-Hertogenbosch
o.v.v. naam of namen van de deelnemer(s) en “Studiedag 14 november 2017”

Deelnemende instituten:
Titus Brandsma Instituut, Centre for World Christianity and Interreligious Studies, Franciscaans Studiecentrum, Dominicaans Studiecentrum, Instituut voor Oosters Christendom, Augustijns Instituut Utrecht.

Zie de flyer met uitnodiging, programma, aanmelding en meer informatie 

zaterdag 29 september 2018 Utrecht
Studiedag Augustijns Instituut 

 

De 18de studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut met boekpresentatie, nl  Augustinus' sermones de diuersis 336-358.
De datum is onder voorbehoud.
Meer informatie volgt volgend najaar.

 

 ========terugblikken =======

Terugblik 29 september Utrecht 
Studiedag Catharijneconvent 
'Brood om van te leven'


De studiedag rondom de nieuwe vertaling van de Johannestractaten.
Zie het dagverslag bij Publicaties > Brood om van te leven

Familia Augustiniana Nederland

Terugblik 23 september Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN 
'God is je naaste' 
 

bij het begin van de lezing van Gabriël Quicke, FAN-dag 23 september 2017 

In de Abdij Berne Heeswijk hield de Familia Augustiniana een  feestelijke ontmoetingsdag ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. 
Gastspreker was de Belgische priester en stafmedewerker van het Vaticaan, Mgr. Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij de aandacht voor barmhartigheid bij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt.  's Middags volgde de lezing van Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, over  religieus leven nu en in de nabije toekomst. 
Een druk bezochte dag; foto's staan op https://www.facebook.com/augustinus.nl/  bij 23 september en een video bij Fb van Lode Caes

"Waar kunnen we God vinden? Ga binnen in je hart. Maar ons hart is kil, verstompt: we hebben last van onverschilligheid, van stilzwijgende medeplichtigheid. Dat maakt ons lelijk en erbarmelijk. Maar God heeft erbarmen met ons. God houdt van ons, heeft ons als eerste lief. Augustinus beschrijft hoe zijn doofheid werd doorbroken, hoe God is binnengebroken. God raakt ons hart, brengt het in beweging zodat wij onrustig worden. Keer terug naar je hart en vandaar naar God. God is schoonheid, Christus is degene die alle mensen in schoonheid overtreft. Wat is die schoonheid dan waarmee wij onze lelijkheid verdrijven? Dat wat Christus ons leerde: naastenliefde, nederigheid. De liefde is de schoonheid van de ziel. Het hart is het sleutelwoord in de spiritualiteit van Augustinus. Hart is bij Augustinus de plaats van ontmoeting. Liefdevolle aandacht voor elkaar maakt de Kerk tot een uitnodigende, hartelijke kerk. 
De kerk groeit niet door te bekeren maar door aantrekkingskracht. Waar religieus leven is, hoort vreugde zichtbaar te zijn. Ook leken, charismatische families delen in deze zending. Ieders charisma doet ertoe. Een gemeenschap vormen betekent elkaar aanvaarden in het anders zijn. Onze tijd heeft passie nodig!"

Een paar woorden uit de lezingen van Gabriël Quicke en Denis Hendrickx op de feestelijke FAN-dag (Familia Augustiniana Nederland) in de abdij Berne in Heeswijk Dinther.

 

 

Terugblik zaterdag 24 juni Utrecht
Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging
'Tijden van verandering: een uitdaging?' 

 

Bij de zusters Augustinessen in de Waterstraat, Utrecht

 

Prof. Matthijs Lamberigts opende de dag met een lezing over de turbulente tijd waarin Augustinus leefde.

"Heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt,
heb aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt,
die in nood verkeert en vreemdeling is." (Augustinus, preek 25)

Politieke instabiliteit en economische crisissen zijn een ideale voedingsbodem voor corruptie waarbij de armen vaak de eerste slachtoffers zijn. Augustinus heeft als bisschop kennisgemaakt met het precaire bestaan van velen. Uit zijn brieven blijkt zijn zorg om arme pachters die door rijke grondeigenaren worden uitgebuit, kindslavernij – wanneer ouders hun kinderen als slaaf te werk stellen omdat het gezin dreigt om te komen van de honger – , ontvoeringen, berovingen, plunderingen. Soms was het verschil tussen rovers en militaire leiders die de lokale bewoners afpersten, flinterdun. Soms waren de slavenhandelaren zelf christen of konden ze rekenen op de steun van rijke christenen. En na de val van Rome in 410 krijgt Noord-Afrika ook te maken met de toestroom van Europese vluchtelingen. We zien in de brieven een sociaal geëngageerde Augustinus die zich een slag in de rondte werkt, die wordt geconfronteerd met onoplosbare problemen en vaak moet kiezen tussen twee kwaden.

Men verwijt Augustinus wel dat hij geen stelling neemt tegen de gesel van de slavenhandel en onvoldoende werkt aan structurele oplossingen, maar je kunt hem niet verwijten dat hij in concrete situaties geen hulp biedt. De arme burgers merken dat er een bisschop & rechter is die aan hun kant staat en die tot aan het keizerlijk hof pleitbrieven stuurt. In zijn preken pakt Augustinus regelmatig de rijken hard aan. Helaas hebben zijn woorden niet altijd de impact waarop hij hoopt.

Augustinus wordt geconfronteerd met zoveel zondigheid, ook in zijn eigen gelederen, dat hij vaak teleurgesteld is over het gedrag van de mensen. Toch is hij geen pessimist: hij blijft zijn gelovigen inspireren en het goede voorbeeld geven.
Daarmee sloot Mathijs Lamberigts aan bij de woorden van Augustinus waarmee Bob Bodaar OSA de dag opende: 'Eert in elkander God', een houvast in deze tijden voor de vele veranderingen die zich voordoen.

De middagsessies behandelden de veranderingen in het kerk- zijn van nu (Joost Koopmans OSA) en het omgaan met veranderingen in ouder wordende gemeenschappen (Renée van Dijck OSA). Voor beide situaties geldt dat oor en oog hebben voor elkaar de eenwording meer helpt dan een negatieve houding. 

 

 

 

Terugblik 11 maart FAN Nijmegen
Ontmoetingsdag Familia Augustiniana
In de ban van het woord


diaken Lode Caes, Federatie Sint Augustinus Zonnebeke-Ieper
Gastspreker Lode Caes vertelde vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Lode Caes is voltijds diaken in de Federatie Sint-Augustinus in Zonnebeke (bij Ieper) (www.kerkinzonnebeke.be) waar hij als een echte bruggenbouwer o.a. de samenwerking tussen verschillende parochies begeleidde, nieuwe projecten initieert en een goed netwerk heeft opgebouwd.

Voor een dagverslag zie http://www.familiaaugustiniana.nl/upload/open-vensters-66.pdf 

zie ook http://www.kerkinzonnebeke.be/index.html 

 

 

 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

20 oktober 2017