Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

zaterdag 29 september 2018 Utrecht
Studiedag Augustijns Instituut 

 

De 18de studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut met boekpresentatie, nl  Augustinus' sermones de diuersis 336-358. 
De datum is onder voorbehoud. 
Meer informatie volgt volgend najaar.

 

 

 ========terugblikken =======

  

Augustinus' portret op de flyer van de eenacter door theater Tinnenpot Gent15 en 16 mei 2018
Eenacter Augustinus in Nederland


De Tinnenpot is een theater in Gent dat ook reisvoorstellingen op locatie verzorgt. De eenacter Augustinus onder regie van Jo Decaluwe was te zien op 15 mei in Utrecht, 16 mei in Arnhem.

De Algerijn Augustinus blikt terug op zijn leven. Deze monoloog waarin Augustinus gespeeld wordt door Guido Vanderauwera, is geen theologische reis – weinig citaten komen uit de Confessiones – en toch is de zoekende Augustinus duidelijk aanwezig. 'Niemand mag zomaar iets aanvaarden', stelt Augustinus. Zelf op zoek naar Waarheid, Schoonheid, Gelukkig leven, komt hij in contact met het manicheeërs en de sceptici en ontdekt langzaamaan dat al deze eigenschappen belichaamd worden in de persoon van Jezus Christus. Een ontdekkingsreis naar gemeenschapszin, eigen verantwoordelijkheid en Gods oneindige barmhartigheid. Op de planken staat een nederige Augustinus die op het einde van zijn leven, als Hippo Regius al belegerd wordt, boetepsalmen op de muren van zijn slaapkamer schilderen. 

De teksten zijn ontleend aan Augustinus, de Bijbel, Hugo Claus en Willem Elsschot en geschreven door Jo Decaluwe, Daniel Gybels en Guido Vanderauwera. Ook drie songfragmenten zijn onderdeel van de voorstelling die circa vijf kwartier duurt, geen pauze. Bezoekers krijgen een flyer met een uitgebreide levensbeschrijving van Monica en Augustinus waarin veel aandacht voor de doorwerking van Augustinus. Een uitstekende start om kennis te maken met de persoon Augustinus en zijn invloed. 

Acteur Vanderauwera speelt Augustinus- Tinnenpot GentAugustinus had een zéér progressieve geest en was vele eeuwen vooruit op de "verlichting" en het latere ontstaan van het "existentialisme", waar de eigen verantwoordelijkheid van de mens centraal is komen te staan. God (of Allah) is geen alibi of excuus voor het kwade in ons, we zijn het zélf.

Citaat uit flyer Tinnenpot 
Guido Vanderauwera speelt Augustinus. 

 download pdf met meer informatie

 

  

 

 Terugblik 29 september 2017 Utrecht 

Studiedag Catharijneconvent 
'Brood om van te leven'


De studiedag rondom de nieuwe vertaling van de Johannestractaten.
Zie het dagverslag bij Publicaties > Brood om van te leven

Familia Augustiniana Nederland

Terugblik 23 september 2017 Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN 
'God is je naaste' 
 

bij het begin van de lezing van Gabriël Quicke, FAN-dag 23 september 2017 

In de Abdij Berne Heeswijk hield de Familia Augustiniana een  feestelijke ontmoetingsdag ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. 
Gastspreker was de Belgische priester en stafmedewerker van het Vaticaan, Mgr. Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij de aandacht voor barmhartigheid bij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt.  's Middags volgde de lezing van Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, over  religieus leven nu en in de nabije toekomst. 
Een druk bezochte dag; foto's staan op https://www.facebook.com/augustinus.nl/  bij 23 september en een video bij Fb van Lode Caes

"Waar kunnen we God vinden? Ga binnen in je hart. Maar ons hart is kil, verstompt: we hebben last van onverschilligheid, van stilzwijgende medeplichtigheid. Dat maakt ons lelijk en erbarmelijk. Maar God heeft erbarmen met ons. God houdt van ons, heeft ons als eerste lief. Augustinus beschrijft hoe zijn doofheid werd doorbroken, hoe God is binnengebroken. God raakt ons hart, brengt het in beweging zodat wij onrustig worden. Keer terug naar je hart en vandaar naar God. God is schoonheid, Christus is degene die alle mensen in schoonheid overtreft. Wat is die schoonheid dan waarmee wij onze lelijkheid verdrijven? Dat wat Christus ons leerde: naastenliefde, nederigheid. De liefde is de schoonheid van de ziel. Het hart is het sleutelwoord in de spiritualiteit van Augustinus. Hart is bij Augustinus de plaats van ontmoeting. Liefdevolle aandacht voor elkaar maakt de Kerk tot een uitnodigende, hartelijke kerk. 
De kerk groeit niet door te bekeren maar door aantrekkingskracht. Waar religieus leven is, hoort vreugde zichtbaar te zijn. Ook leken, charismatische families delen in deze zending. Ieders charisma doet ertoe. Een gemeenschap vormen betekent elkaar aanvaarden in het anders zijn. Onze tijd heeft passie nodig!"

Een paar woorden uit de lezingen van Gabriël Quicke en Denis Hendrickx op de feestelijke FAN-dag (Familia Augustiniana Nederland) in de abdij Berne in Heeswijk Dinther. 

 

Terugblik zaterdag 24 juni 2017 Utrecht
Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging
'Tijden van verandering: een uitdaging?' 

 

Bij de zusters Augustinessen in de Waterstraat, Utrecht

 

Prof. Matthijs Lamberigts opende de dag met een lezing over de turbulente tijd waarin Augustinus leefde.

"Heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt,
heb aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt,
die in nood verkeert en vreemdeling is." (Augustinus, preek 25)

Politieke instabiliteit en economische crisissen zijn een ideale voedingsbodem voor corruptie waarbij de armen vaak de eerste slachtoffers zijn. Augustinus heeft als bisschop kennisgemaakt met het precaire bestaan van velen. Uit zijn brieven blijkt zijn zorg om arme pachters die door rijke grondeigenaren worden uitgebuit, kindslavernij – wanneer ouders hun kinderen als slaaf te werk stellen omdat het gezin dreigt om te komen van de honger – , ontvoeringen, berovingen, plunderingen. Soms was het verschil tussen rovers en militaire leiders die de lokale bewoners afpersten, flinterdun. Soms waren de slavenhandelaren zelf christen of konden ze rekenen op de steun van rijke christenen. En na de val van Rome in 410 krijgt Noord-Afrika ook te maken met de toestroom van Europese vluchtelingen. We zien in de brieven een sociaal geëngageerde Augustinus die zich een slag in de rondte werkt, die wordt geconfronteerd met onoplosbare problemen en vaak moet kiezen tussen twee kwaden.

Men verwijt Augustinus wel dat hij geen stelling neemt tegen de gesel van de slavenhandel en onvoldoende werkt aan structurele oplossingen, maar je kunt hem niet verwijten dat hij in concrete situaties geen hulp biedt. De arme burgers merken dat er een bisschop & rechter is die aan hun kant staat en die tot aan het keizerlijk hof pleitbrieven stuurt. In zijn preken pakt Augustinus regelmatig de rijken hard aan. Helaas hebben zijn woorden niet altijd de impact waarop hij hoopt.

Augustinus wordt geconfronteerd met zoveel zondigheid, ook in zijn eigen gelederen, dat hij vaak teleurgesteld is over het gedrag van de mensen. Toch is hij geen pessimist: hij blijft zijn gelovigen inspireren en het goede voorbeeld geven.
Daarmee sloot Mathijs Lamberigts aan bij de woorden van Augustinus waarmee Bob Bodaar OSA de dag opende: 'Eert in elkander God', een houvast in deze tijden voor de vele veranderingen die zich voordoen.

De middagsessies behandelden de veranderingen in het kerk- zijn van nu (Joost Koopmans OSA) en het omgaan met veranderingen in ouder wordende gemeenschappen (Renée van Dijck OSA). Voor beide situaties geldt dat oor en oog hebben voor elkaar de eenwording meer helpt dan een negatieve houding. 

  

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

4 juni 2018