Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Agenda
zoeken
printen

Agenda

zaterdag 24 juni Utrecht
Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging
'Tijden van verandering: een uitdaging?' 

 
Welke handvatten geeft Augustinus ons voor het omgaan met veranderingen? Gastspreker (onder voorbehoud) is prof. Mathijs Lamberigts uit Leuven. In de middag zijn er drie parallelsessies over veranderingsprocessen in ouder wordende gemeenschappen. 

De dag staat open voor alle leden die aangesloten zijn bij de Augustijnse Beweging. 

Adres: 
klooster zusters Augustinessen van St. Monica
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht

Familia Augustiniana Nederland

zaterdag 23 september Heeswijk
Ontmoetingsdag FAN
Gabriël Quicke  'Bruggen slaan'

In de Abdij Berne Heeswijk organiseert de Familia Augustiniana een landelijke ontmoetingsdag. 
Gastspreker is de Belgische priester Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt. In dit verband is deze dag en het middaggedeelte ook te zien als een netwerkdag voor iedereen met augustijnse spirit, voor kennismaking en initiatieven rondom de Nederlandse Augustijnen. 
Meer informatie volgt 

Adres:
Abdij Berne Heeswijk
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther

Informatie en aanmelding: Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN, ingridcascia@gmail,com 

 

vrijdag 29 september Utrecht
Studiedag Augustijns Instituut en
Tilburg School of Theology
 

Noteer alvast de datum, meer informatie volgt.

 

 

Terugblik 11 maart FAN Nijmegen
Ontmoetingsdag Familia Augustiniana
In de ban van het woord


diaken Lode Caes, Federatie Sint Augustinus Zonnebeke-Ieper
Gastspreker Lode Caes vertelde vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Lode Caes is voltijds diaken in de Federatie Sint-Augustinus in Zonnebeke (bij Ieper) (www.kerkinzonnebeke.be) waar hij als een echte bruggenbouwer o.a. de samenwerking tussen verschillende parochies begeleidde, nieuwe projecten initieert en een goed netwerk heeft opgebouwd.

Voor een dagverslag zie http://www.familiaaugustiniana.nl/upload/open-vensters-66.pdf 

zie ook http://www.kerkinzonnebeke.be/index.html 

 

 

 

top

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief 
overzicht van 
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini
 

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

sitemap 
zie link bovenaan in deze kolom

 

12 mei 2017